Politika

Nastavak podrške Njemačke Crnoj Gori

Izvor

On je danas razgovarao sa potpredsjednikom Vlade Duškom Markovićem.

„Njemačka će nastaviti da podržava Crnu Goru u ostvarivanju njenih evropskih aspiracija, kao što je to uradila izglasavši velikom većinom u Bundestagu i otvaranje pregovora Crne Gore za članstvo u EU, što je u skladu i sa njenom strateškom politikom, ali i sa rezultatima Crne Gore koji su našu zemlju preporučili za članstvo u EU“, rekao je Šmit.

Šmit je, kako se navodi u saopštenju, pohvalio ulogu Crne Gore na međunarodnom planu, osvrnuvši se na njenu ulogu na planu dešavanja koja su obilježila region zapadnog Balkana.

„Marković je upoznao Šmita sa izazovima Crne Gore na planu realizacije nacionalnih, ali i spoljnopolitičkih prioriteta, od kojih je ključni izazov jačanje vladavine prava, i sa postignutim rezultatima u ovoj oblasti“, kaže se u saopštenju iz Vlade.

Marković se osvrnuo na rezultate u oblastima reforme pravosuđa, snaženja institucionalnih kapaciteta, zaštite i promocije temeljnih ljudskih prava i borbe protiv organizovanog kriminala i korupcije.

„Marković je saopštio da je za svaku od navedenih oblasti, pored postojeće solidne strateške, zakonodavne i institucionalne infrastrukture, važan pojedinac kao nosilac reforme i preobražaja, i upoznao Šmita sa programom edukacije i usavršavanja sudija i tužilaca, u cilju obezbjeđivanja kontinuiteta u rezultatima institucija koje sprovode zakon“, navedeno je u saopštenju.

On je naglasio da je Crna Gora učinila snažan iskorak na planu suzbijanja organizovanog kriminala i korupcije i upoznao sagovornika sa implementacijom novih krivično-pravnih instituta koji su preduslov borbe protiv ovih izazova.

„Na sastanku je bilo riječi i o bilateralnoj saradnji dvije zemlje. Na toj liniji, sagovornici su načelno dogovorili sljedeće korake saradnje na planu pružanja ekspertske podrške Crnoj Gori“, zaključuje se u saopštenju.

Portal Analitika