Društvo

MUP:I dalje na snazi zabrana loženja vatre na otvorenom prostoru

Izvor

S obzirom da skoro dva mjeseca u Crnoj Gori vladaju tropski vremenski uslovi, uz visoke temperature, vrlo često iznad maksimuma za ovo doba godine, koje su praćene vjetrom, poslednjih dana intenzivirani su požari na više od 30 lokacija u opštinama Podgorica, Cetinje, Bar, Ulcinj, Danilovgrad, Nikšić, Kolašin, Mojkovac, Pljevlja i Plužine.

U cilju racionalne upotrebe raspoloživih resursa za gašenje požara iz vazduha,  Ministarstvo unutrašnjih poslova vrši procjenu prioritetnih lokacija, prvenstveno vodeći računa o ugroženosti ljudskih života i imovine ljudi, kao i vitalnih infrastrukturnih objekata, šumskih kompleksa i dr, koji će biti predmet djelovanja protiv požarne avijacije.

Stoga je od izuzetnog značaja da se i u narednom periodu ulože zajednički napori u  preventivnom djelovanju, kako bi se preduprijedilo nastajanje novih požara.

Posebno žele uputiti apel građanima da je i dalje na snazi zabrana loženja vatre na otvorenom prostoru, kao i upozorenje da kroz otvorene prozore automobila u pokretu ne bacaju neugašene opuške cigareta, jer je veliki broj požara nastao pored saobraćajnica.

Za brzu i efikasnu intervenciju nadležnih službi, neophodna je blagovremena dojava požara na broj 112 Operativno komunikacionog centra Ministarstva unutrašnjih poslova - Sektora za vanredne situacije i civilnu bezbjednost .

Portal Analitika