Abiznis

Muke klijenata zbog kredita u francima: Banci moraju da plate milion eura

Klijenti Hipo Alpe Adrija banke (HAAB), sadašnje Adiko banke, moraće da plate od osam do deset hiljada za sudske troškove, nakon što je Viši sud potvrdio presudu Osnovnog suda, piše Dan.

Muke klijenata zbog kredita u francima: Banci moraju da plate milion eura Foto: Ilustracija
DanIzvor

Klijenti, njih 113, pokrenuli su 2013. godine spor pred Osnovnim sudom u Podgorici i tražili da se utvrdi djelimična ništavost ugovora o kreditima indeksiranim u francima, da bi dvije godine kasnije Skupština izglasala Zakon o konverziji kreditau francima u eure, čime je ispunjen tužbeni zahtjev klijenata.

S obzirom na to da je tužbeni zahtjev ispunjen usvajanjem zakona i kasnijom konverzijom, klijenti su povukli tužbeni zahtjev, ali to advokati banke nisu prihvatili, pa je Osnovni sud prvi put presudio da sudske troškove plate klijenti, drugi put da se podijele troškovi, a treći put opet da klijenti plate troškove.

Dva puta je Viši sud vraćao presude, dok je prije nekoliko dana potvrdio presudu, prema kojoj 113 klijenata treba da plati oko milion eura sudskih troškova.

Nakon potvrđivanja presude, klijentima su stigla rješenja javnih izvršitelja koji hoće da naplate dug na osnovu sudske presude.

Radan Simanić, jedan od klijenata, uputio je otvoreno pismo nadležnim institucijama.

U pismu je naveo da je 113 klijenata uzelo kredite indeksirane u francima kod Hipo Alpe Adrija banke, sadašnje Adiko banke, i redovno izmirivalo obaveze, dok rate nisu enormno povećane zbog nepovoljnog kursa franka u odnosu na euro.

“Pomoć nam je ponudio Centar za zaštitu potrošača (CEZAP) i preporučio Advokatsku kancelariju „Velimirović“, iz koje su ih savjetovali da pokrenu zajedničku tužbu. Prihvatili su i platili po 100 eura. Istovremeno nam je CEZAP pomagao medijski predstavljajući koji problem imaju građani koji su kredite uzeli u CHF”, navodi on.

Sve to rezultiralo je donošenjem Zakona o konverziji kredita u švajcarskim francima u eure.

“Prije toga korisnici kredita su dobili savjet iz advokatske kancelarije „Velimirović” da odustanu od spora jer je zakon u pripremi i njegovim donošenjem će se riješiti problem. To su i učinili i sklopili aneks ugovora sa Adiko bankom o reprogramu duga u skladu sa zakonom”, navodi Simanić.

Ali, to nije i kraj problema jer je 113 građana, tužilaca, početkom februara 2021. dobilo rješenja o izvršenju na osnovu izvršne isprave od javnih izvršitelja, kojim se nalaže da se sprovede zabrana, pljenidba i prenos radi naplate 4.062,66 eura za svakog tužioca ponaosob, na ime troškova parničnog poctupka u korist banke, što je ukupno 459.082,56 eura za 113 korisnika, kao i po 3.604,89 eura umješaču, što za 113 tužilaca iznosi 407.353,45 eura.

“Tako je Adiko od nas, redovnih platiša kredita, namjerila da uzme sumu od oko 1.000.000 eura”, navodi se u pismu i dodaje da je Osnovni sud u Podgorici po predmetu P.br.184/20 njihovo odricanje od tužbenog zahtjeva, po savjetu advokata, uzeo kao volju da se tužbeni zahtjev odbije tako da su u potpunosti izgubili postupak, na šta ih advokat nije uputio prilikom davanja savjeta da odustanu od tužbe.

Simanić je kazao da nije bilo prevare sa CHF kreditima, ne bi bilo ni tužbe, a samim tim ni sudskih troškova.

“Države u okruženju su stale u zaštitu građana od banaka na valjan način. To se u Crnoj Gori nije dogodilo”, kazao je Simanić.

Predstavnik klijenata Dragan Senić kazao je da su uložili žalbu Ustavnom sudu i žalbu na izvršenje, te da se nadaju da će Osnovni sud donijeti rješenje da se izvršenje stopira na 90 dana.

“Klijenti ne mogu da vraćaju kredite, niti da žive i još treba da plaćaju sudske troškove. Ako ne budemo mogli ovo da riješimo, ići ćemo do Strazbura, jer je sramota šta dozvoljava CG da se radi od njenih građana. Zastiđe i sramota sudstva Crne Gore”, rekao je Senić.

Portal Analitika