Finansije

Mit ili istina: Hartije od vrijednosti su papirne novčanice?

Mit ili istina: Hartije od vrijednosti su papirne novčanice? Foto: Portal Analitika
Portal AnalitikaIzvor

Hartija od vrijednosti je elektronski zapis koji u pravnom smislu ima novčanu vrijednost.

Dakle, one nemaju osobine papirnih novčanica ali mogu biti predmet trgovine i to samo na tržištu kapitala.

Hartije od vrijednosti su akcije, obveznice, derivati i sve potvrde koje dokazuju vlasništvo nad kapitalom ili udjelom kapitala.

Ranije su akcije bile dostupne u štampanom obliku, međutim, danas je to rijetkost. To su danas uglavnom instrumenti tržišta novca: mjenice, čekovi, skladišnice i dr.

Hartije od vrijednosti postaju papirne novčanice onda kada njihov vlasnih odluči da unovči kapital pri čemu prestaje da bude vlasnik akcija.

Kroz Sektor za investiciono bankarstvo i finansijska tržišta, Universal Capital banka nudi mogućnost trgovine hartijama od vrijednosti na svim berzama.

VIDEO: Šta su akcije i koja prava ima njihov vlasnik
0
VIDEO: Šta su akcije i koja prava ima njihov vlasnik
02.08.2022 15:47


Portal Analitika