Politika

Misija stranih posmatrača u Crnoj Gori od 14.-16. avgusta

Izvor

Tom prilikom će se sastati sa predstavnicima vlasti, opozicije, civilnog društva i medija,a na osnovu prikupljenih informacija će biti napravljen i plan djelovanja ODIHR-a za vrijeme izbora.

Predstavnike odjeljenja za demokratiju i ljudska prava(ODIHR) podgorički radio je pitao, da li imaju pripremljen plan po kome će djelovati. Portparol Tomas Rajman je odgovorio:

"Naš zvanični partner u procesu monitoringa izbora je delegacija Crne Gore pri OEBS-u, tako da Kancelarija za demokratske institucije i ljudska prava očekuje poziv za slanje posmatrača od delegacije.

Prije utvrđivanja svih činjenica, odnosno vrste izbornog posmatranja, te aktivnosti koje ćemo sprovoditi na izborima, šaljemo Misiju za procjenu potreba u Crnu Goru da se sastane sa svim relevantnim izbornim akterima, uključujući predstavnike vlasti, opozicije, civilnog društva i medija.

Planirano je da misija posjeti Crnu goru od 14. do 16. avgusta i na osnovu procjene informacija koje oni prikupe, Kancelarija će odlučiti kakve će aktivnosti sprovoditi i za kakav oblik posmatranja izbornih aktivnosti će se odlučiti.

O tajmingu, strukturi i veličini grupe za posmatranje biće odlučeno na osnovu preporuka Misije.

Pravni okvir, njegova primjena i slični elementi procesa svakako su nešto na šta smo fokusirani, ali je o tome prerano da dajemo bilo kakve procjene sada. Poštovanje tih aspekata u toku samih izbora biće u centru naše pažnje.’’

foto: srbel.net

Portal Analitika