Društvo

Nemaju način da otkriju ko je osnivač

Ministarstvo kulture: Ne znamo ko je vlasnik portala udar.me

Ministarstvo kulture nije u posjedu informacije ko je osnivač portala Udar.me, saopšteno je Društvu profesionalnih novinara Crne Gore iz Direktorata za medije. 

Ministarstvo kulture: Ne znamo ko je vlasnik portala udar.me Foto: PA
Portal AnalitikaIzvor

.

Iz ovog resora, koji je nadležan za pokretanje eventualnog prekršajnog postupka, tvrde da nemaju načina da otkriju ko je osnivač ovog medija.

Podsjetimo, iz Agencije za elektronske medije, koja vodi registar medija, su nam odgovorili da oni od stupanja na snagu novog Zakona o medijima – 14. avgusta nijesu nadležni. Portal Udar.me je, međutim, sa objavama počeo znatno prije.

DPNCG je pozvalo Državno tužilaštvo da obavijesti javnost šta je po službenoj dužnosti preduzelo povodom objava na portalu Udar.me, koji je tokom predizborne kampanje plasirao podatke koji mogu ukazivati na povredu nacionalne bezbjednosti, kršenje ljudskih prava i sloboda, ugrožavanje bezbjednosti pojedinaca... Odgovor još uvijek nijesmo dobili.

U međuvremenu, portal je postao nedostupan na adresi udar.me.

Odgovarajući na naš upit da li su preduzeli korake u cilju prikupljanja podataka o osnivaču/osnivačima portala Udar.me, s obzirom na to da pomenuti medij nije ispoštovao obavezu objavljivanja impresuma, iz Direktorata za medije navode da „podnosilac podnosi zahtjev za pokretanje prekršajnog postupka nadležnom sudu, odmah po saznanju za prekršaj učinioca, a najkasnije u roku od 60 dana“.

„U tom kontekstu Ministarstvo kulture, kao nadležni organ za pokretanje prekršajnog postupka nije u posjedu informacije osnivača predmetne internetske publikacije. Dodatno ukazujemo da mjere za otkrivanje osnivača medija nijesu dio i zakonskih odredbi, te prema tome Ministarstvo kulture nema pravne niti institucionalne kapacite za preduzimanje mjera za otkrivanje osnivača medija“, kazao je generalni direktor Direktorata za medije Željko Rutović.

Rutović kaže da je doba novih medijskih platformi donijelo različite mogućnosti izbjegavanja uvida javnosti u transparentnost medija, impresuma, te podataka o medijskom vlasništvu.

„Podsjećamo da na pojedine internetske publikacije koje su grubo kršile profesionalne standarde, o kojima je javnost u više primjera bila upoznata u proteklom periodu, nadležni organ shodno Zakonu o elektronskim medijima nije imao zakonskih mjera i mogućnosti za utvrđivanje osnivača medija“, dodao je Rutović.

On je kazao i da shodno najvišim međunarodnim standardima medijskih sloboda, a naročito u kontekstu novih medijskih platformi, Ministarstvo kulture ne vrši nadzor nad radom medija.

„Članom 8 stav 2 zakona o medijima („Službeni list Crne Gore“ br:82/20) predviđa se da pravna i fizička lica, osnivači medija, moraju biti registrovani kod organa nadležnog za registraciju. Shodno tome, poštujući Ustavno načelo slobodnog osnivanja medija, organ nadležan za registraciju medija ne obavještava Ministarstvo kulture o svakom registrovanom mediju“, kazao je Rutović.

Do stupanja na snagu novog Zakona o medijima, na internetske publikacije osnovane prije 14. avgusta 2020. godine primjenjivao se član 125 Zakona o elektronskim medijima po kojem su fizička i pravna lica dužna da Agenciji za elektronske medije podnesu prijavu radi upisa u registar pružalaca elektronskih publikacija.

„Imajući u vidu da je novi Zakon o medijima stupio na snagu 14. avgusta 2020 godine, shodno članu 64 stav 2 Zakona o medijima, osnivač medija u roku od 3 mjesca od dana stupanja na snagu novog zakona prijavljuje podatke za evidenciju medija“, dodao je Rutović.

Portal Analitika