Društvo

Lacmanović: Nove mjere za ulazak u CG upitne

Nove mjere za ulazak u Crnu Goru, koje su na snazi od 2. januara, propisuju da državljanin naše zemlje i stranac, bez obzira na vakcinaciju, moraju da prilože PSR ili brzi test. Ekspert za zaštitu ličnih podataka Radenko Lacmanović, ocjenjuje za Radio CG, da su te mjere, po mnogo čemu, upitne.

Ilustracija Foto: Foto: Twitter
Ilustracija
RTCGIzvor

“Obradom podataka na graničnim prelazima obavlja se uvid u naše lične podatke, na način što se provjerava da li smo ispunili uslove koji su propisani. Obrada podataka mora se vršiti na zakonit i pošten način, naglašava Lacmanović.

U konkretnom slučaju, pojašnjava Lacmanović, jako je bitno da znamo da li se radi o takozvanoj poštenoj obradi ličnih podataka.

Poštena obrada znači da se ona obavlja u najboljem interesu lica čiji se podaci obrađuju. Lacmanović kaže da, u konkretnom slučaju, nije siguran da su baš svi ti podaci koji se traže prilikom ulaska u Crnu Goru u našem najboljem interesu.

Problematizuje Lacmanović i mjeru koja dozvoljava odgovornim licima u ugostiteljskim objektima, najčešće konobarima, da od gosta zahtijevaju potvrdu za ulazak u lokal.

“To jedino mogu i moraju da rade inspekcijski organi i da kao ovlašćena lica konstatuju da li se mjere poštuju ili ne", ističe Lacmanović.

Ekspert za zaštitu ličnih podataka zaključuje da mjere koje su na snazi, iako bi se moglo reći da su u javnom interesu, odnosno u svrhu očuvanja javnog zdravlja, po njegovom sudu, u većem obimu su, suprotne članu 2, stav 2, Zakona o zaštiti ličnih podataka.

Portal Analitika