"Kreiranje mehanizama za poboljšanje kvaliteta vazduha": Etapno realizovati projekat toplifikacije Bijelog Polja

Da se opredijeli subvencija za račune za električnu energiju i za električne automobile za javni prevoz, da se povećaju subvencije za nabavku uređaja kao što su šporeti na pelet, neki su od zaključaka okruglog stola održanog u Bijelom Polju pod nazivom "Kreiranje mehanizama za poboljšanje kvaliteta vazduha".

"Kreiranje mehanizama za poboljšanje kvaliteta vazduha": Etapno realizovati projekat toplifikacije Bijelog Polja Foto: Dan/Milovan Novović
Dan Izvor

Konstatovano je da treba obezbijediti subvencija za toplotne pumpe, donijeti odluku o zabrani korišćenja i posjedovanja uglja kao energenta, donijeti odluka o zabrani ulaska automobila u gradsko jezgro od 10 do 22 sata i realizovati projekat toplifikacije grada etapnog tipa.

Predstavnik nevladine organizacije (NVO) Bjelopoljski demokratski centar, koja je inicijator okruglog sola, Zdravko Janjušević istakao je da Bjelopoljcima trebaju sistemi grijanja koji će zagađenje vazduha svesti na nulti nivo.

"U drugoj polovini juna biće raspisan konkurs na koji će građani moći da apliciraju za jednu od mjera subvencija koje se tiču poboljšanja kvaliteta vazduha. Građanima će biti omogućena kupovina klima uređaja, toplotnih pumpi, peleta i briketa po subvencionisanim cijenama, a vrlo brzo biće raspisan i tender za nabavku ove opreme", kazao je Janjušević.

Ističući da prema podacima u Bijelom Polju postoji detektovanih 13.086 individualnih i 63 kolektivna zagađivača vazduha, Janjušević je naglasio da je stanje, što se tiče kvaliteta vazduha, više nego alarmantno.

"Potreban je hitan i sveobuhvatan pristup rješavanju ovog problema koji će, siguran sam, i nekima uskratiti profit ali, kvalitet vazduha i zdravlje građana moraju biti na prvom mjestu. Ako se uzmu u obzir zvanični podaci da je od 2020. godine broj dana sa srednjim dnevnim prekoračenje PM čestica u Bijelom Polju iznosio 112 dana, a da grejnoj sezoni, u periodu od 15. oktobra pa do aprila, imamo vrlo česta prekoračenja dozvoljenih srednjih vrijednosti PM 10 I PM 2,5 čestica, to bi trebalo da predstavlja alarm da se preduzmu odgovarajuće aktivnosti", naglasio je Janjušević.

Podsjetio je da Bijelo Polje više puta krajem 2023. godine i početkom ove bilo najzagađenija sredina u Crnoj Gori, a prema izvještaju međunarodnih agencija ove godine je uz Pljevlja grada na Limu bio među deset najzagađenijih evropskih gradova.

"Treba da slijedimo primjere koji se već uvode u regionu, a to su novi sistemi grijanja kao što su toplotne pumpe koje zagađivanje vazduha svode na nulti nivo, a pritom imamo uštedu energije", naglasio je Janjušević.

Sekretar Sekretarijata za ruralni i održivi razvoj Armina Sijarića kazao je da je zagađenje vazduha kompleksan problem koji zahtijeva koordiniran rad svih subjekata društva. Sijarić je podsjetio na mjere koje je lokalna samouprava preduzela u proteklom periodu kako bi, u skladu sa svojim mogućnostima, popravila kvalitet vazduha.

"Realizovali smo projekat nabavke i ugradnje ekološki prihvatljivih prečišćivača vazduha koji su instalirani na postrojenju za toplifikaciju Centra za kulturu. Početkom godine ugrađeni su prečišćivači vazduha za Osnovni i Viši sud i zgradu Opštine. Izdvojeno je 60.000 eura za nabavku prečišćivača vazduha, a urađen je i katastar individualnih i kolektivnih zagađivača vazduha", istakao je, između ostalog, Sijarić i dodao da ništa od onoga što je Vlada preko ministra Saše Mujovića obećala Bjelopoljcima nije odrađeno.

Na okruglom stolu govorio je i Milorad Mitrović direktor Ekiloškog društva Breznica iz Pljevalja koji ukazao da su Bijelo Polje i Pljevlja na vrhu svjetske liste po zagađenju vazduha.

Individelana ložišta ključni izvor zagađenja

"Bijelo Polje bilo je zagađeno i prije 30. avgusta 2020. godine ali od toga se sada pokušava napraviti politička kampanja kako bi se prozivala Vlada,a činjenica je da se opštinski Savjet za zaštitu životne sredine u prethodnom sazivu nije sastao niti jednom. Narvno, treba pozdraviti napore Ministarstva energetike da se kroz program energetske efikasnosti poboljša situacija u najzagađenijim opštinama, budući da su individualna ložišta ključni izvor zagađenja. Napominjem da je podizanje svijesti građana o energetskoj efikasnosti i zaštiti životne sredine veoma važno jer i neke svakodnevne navike imaju negativne uticaje, a nekad moramo krenuti upravo od sebe", kazala je na okruglom stolu Mevlida Ćatović, članica opštinskog Savjeta za zaštitu životne sredine iz redova opozicionog Pokreta Evropa sad (PES).

Portal Analitika