Društvo
  • Portal Analitika/
  • Društvo /
  • Kovačević: Podrška Evropskog revizorskog suda ključna u ostvarivanju zacrtanih ciljeva na putu ka EU

Kovačević: Podrška Evropskog revizorskog suda ključna u ostvarivanju zacrtanih ciljeva na putu ka EU

Državna revizorska institucija (DRI) ostaće posvećena jačanju saradnje sa Evropskim revizorskim sudom, čija je podrška ključna za zamlje kandidate u ostvarivanju zacrtanih ciljeva na putu pristupanja Evropskoj uniji.

Kovačević: Podrška Evropskog revizorskog suda ključna u ostvarivanju zacrtanih ciljeva na putu ka EU Foto: PR Centar
Portal AnalitikaIzvor

To je saopštio predsjedavajući Senatom, senator DRI, Nikola N. Kovačević, na prijemu predsjednika Evropskog revizorskog suda, koji boravi u službenoj posjeti Državnoj revizorskoj instituciji Crne Gore.

Kovačević je kazao da objektivne, stručne i transparentne vrhovne revizorske institucije, odgovorne za kontrolu javnog sektora predstavljaju ključnu kariku u demokratskim zemljama.

“Na ovom putu, nezaobilazna je uloga Parlamenta, odnosno parlamentarnih odbora, koji kroz tijesnu saradnju sa vrhovnim revizorskim institucijama treba da kontinuirano jačaju kontrolni mehanizam odgovornog i transparentnog trošenja javnih sredstava, održavajući redovna kontrolna saslušanja subjekata revizije i pozivajući ih na odgovornost”, rekao je Kovačević.

Jasan je da postojanje nezavisne, nepristrasne i stručne vrhovne revizorske institucije predstavlja ujedno i jedan od preduslova u okviru pregovaračkog procesa Crne Gore u EU i neophodan aspekt očuvanja javnih finansija.

Smatra da je danas više nego ikad značajno jačanje uloge nezavisnih vrhovnih revizorskih institucija kroz podršku zemalja članica Evropske unije na tom putu.

“Upravo, da bi opravdala pozitivne ocjene dobijene u Izvještaju Evropske Komisije, Institucija nastoji da djeluju u pravcu kontinuiranog jačanja revizorskih kapaciteta s ciljem kvalitetnijeg obavljanja poslova iz svoje nadležnosti”, poručio je Kovačević.

Podsjetio je da je DRI pokretanjem SIRAM mehanizma u odnosu na izazove i rizike po nezavisnost, potvrdila značaj poštovanja međunarodnih načela nezavisnosti što ujedno predstavlja i jedno od mjerila za zatvaranje pregovaračkog poglavlja 32 Finansijski nadzor.

Kovačević je kazao da se saradnja DRI sa Evropskim revizorskom sudom odvija u okviru Mreže vrhovnih revizorskih institucija zemalja kandidata i potencijalnih kandidata za članstvo u EU, čija je Crna Gora postala članica 2010. godine.

“U okviru Mreže realizovane su mnogobrojne aktivnosti uz podršku Evropskog revizorskog suda, koje su bile usmjerene na saradnju sa Skupštinom, razvoj revizorske metodologije u skladu sa međunarodnim standardima, unapređenje kvaliteta revizije i profesionalnih kompetencija revizorskog kadra”, rekao je Kovačević.

Smatra da je podrška zemalja članica EU i Evropskog revizorskog suda ključna za zemlje kandidate, jer njihovo dugogodišnje profesionalno iskustvo i dobri primjeri EU mogu pomoći zemljama kandidatima za ostvarivanje zacrtanih ciljeva na putu pristupanja u EU.

Predsjednik Evropskog revizorskog suda, Tony Murphy, rekao je da su brojne mogućnosti za zajednički rad, učenje jednih od drugih i da zajedno doprinose odgovornosti sprovodeći nezavisne revizije i starajući se da se javni resursi troše na efikasan i djelotvoran način.

Istakao je da je Evropski revizorski sud posvećen radu na nezavisnim i objektivnim revizijama po svim ključnim pitanjima i izazovima sa kojima se Evropa suočava, a sve kako bi se sačuvali finansijski interesi Evropske unije.

“U tom smislu Evropski revizorski sud nedavno je objavio godišnji izvještaj za 2022. godinu, što iziskuje ogroman napor i rad. Uz to do kraja 2023. objavićemo 35 specijalnih izvještaja i revizija, adresirajući brojne izazove sa kojima se EU suočava u različitim oblastima kada je u pitanju potrošnja u EU, odnosno njene politike. U decembru ćemo objaviti program rada za naredne dvije godine kojim se predstavljaju prioriteti u domenu revizije kada je u pitanju Evropski revizorski sud”, kazao je Murphy.

Podsjetio je da je Izvještaj Evropske komisije ukazao da je DRI Crne Gore dodatno unaprijedila institucionalne kapacitete i da 90 odsto revozora ima pristup internim i međunarodnim obukama.

“Još jedna pozitivna ocjena odnosi se na kontinuirani rast uticaja koji rad DRI ima kada je u pitanju unapređenje procesa nadzora nad primjenom preporuka u dijelu revizije, odnosno jačanja saradnje sa ključim akterima”, rekao je Murphy.

Poručio je da će Evropski revizorski sud nastaviti da pruža podršku Državnoj revizorskoj instituciji Crne Gore kada god i gdje god je moguće.

“Naša saradnja počiva na zajedničkim vrijednostima odgovornosti i transparentnosti i vodi nas posvećenost nezavisnom i profesionalnom radu, čemu naše institucije i teže, a sve u cilju jačanja povjerenja građana u naš rad”, istakao je Murphy.

Portal Analitika