Turizam

Kotor: Za sedam mjeseci 123 hiljade izletnika

Izvor

- Planirali smo da ove godine ukupno imamo oko 200 hiljada izletnika, ali već svi dosadašnji parametri ukazuju da će ih biti mnogo više. Računamo da će ih do kraja ove godine biti između 230 i 250 hiljada onih izletnika koji su u obavezi da plaćaju izletničku taksu. To su dakle, izletnici koji dolaze u grupama i koji plaćaju jedan euro, dok oni koji pojedinačno dolaze u posjetu nemaju tu obavezu. Naša je procjena da će u ovoj godini kroz Kotor ukpno proći više od 300 hiljada posjetilaca, štoje impo­zantna cifra za jednu opštinu koja ima 23.000 stanovnika - ka­zao je Pobjedi direktor TO Kotor Mirza Krcić.

Od ove godine izletnička taksa je jedan euro tako da se nadaju da će Turistička organizacija po tom osnovu prihodovati više od 200 hiljada eura, sa kojima u cjelosti raspolaže lokalna TO.

- Sve što prihodujemo po tom os­novu mi opet na neki način vraćamo našim gostima. Štampamo razni propagandni i informativni materijal za turiste, mapu grada na osam jezika, koju dijelimo našim gostima, kaže Krcić, napominjući da od boravišne takse imaju minimalne prihode, obzirom da Ko­tor ima svega pet hiljada kreveta namijenjenih turistima. Od toga 1.500 u hotelima, a ostalo u privatnom smještaju. Direktor TO ističe da su zado­voljni takvom ekspanzijom izletničkog turizma, ali su ujed­no i zabrinuti o njegovoj budućnosti.

- Osjećamo izvjesne poteškoće koje nam stvara veliki priliv izletnika u jednom danu. Već ovoga ljeta imali smo situaciju da smo četvrtkom imali između šest i osam hiljada posjetilaca, koji su došli sa tri do četiri velika broda. Smatram da smo već na jednoj ivici maksimuma gdje možemo da prihvatimo toliki broj turista. Na primjer pošta je jedno od „uskih grla", jer turisti su često u prilici da ne mogu iz Kotora poslati razglednicu. Slična je situacija i sa bankama. Tolikim dnevnim prilivom i život naših građana biva znatno poremećen. Svjesni smo da kao izletnička destinacija moramo sve to da istrpimo, ali isto tako da uložimo maksimalan napor da se što bolje pripremimo za kvalitetno servisiranje tolikog broja posjetilaca istovremeno - ističe direktor TO Kotor Mirza Krcić.

U Kotoru sa zadovoljstvom  ističu da su i ove godine imali bogato kulturno ljeto u opštini. Počeli su sa Festivalom pozorišta za djecu, nakon kojeg je nastu­pio Kotor Art sa Don Brankovim Danima muzike. Bio je bogat pozorišni i muzički program, ljetnji karneval koji je privukao više od 30 hiljada ljudi, Festival klapa u Perastu, Fašinada, brojne fešte i ribarske večeri duž zaliva... Sve to će biti začinjeno najstarijom feštom, koja traje 300 godina, a to je Bokeška noć koja će se održati u subotu, 18. avgusta.

Portal Analitika