Politika

Koprivica-Otala: Pomoć SAD-a može biti korisna za tužioce, sudije i policijske službenike

Potpredsjednik Vlade za politički sistem, pravosuđe i antikorupciju Momo Koprivica sastao se sa zamjenicom ambasadorke SAD Nikol Otala, direktoricom kancelarije Biroa za borbu protiv međunarodne trgovine drogom i sprovođenje zakona (INL) u Crnoj Gori i predstavnicima ovog Biroa.

Koprivica-Otala: Pomoć SAD-a može biti korisna za tužioce, sudije i policijske službenike Foto: Vlada CG
Portal AnalitikaIzvor

Kabinet potpredsjednika Vlade je upoznao predstavnike Biroa da će se kontinuirano raditi na jačanju međuresorske saradnje svih organa koji djeluju u borbi protiv korupcije, na način što će se u okviru Nacionalnog savjeta za borbu protiv korupcije obrazovati operativni timovi na nižem nivou, sačinjeni od eksperata koji će direktno, uz podršku međunarodnih partnera, raditi na tekstu Strategije i akcionog plana.

“Imajući u vidu da jačanje vladavine prava čini okosnicu oba procesa, potpredsjednik je upoznao sagovornike sa aktivnostima Vlade na planu zakonodavne reforme. Naime, na nivou Vlade, obrazovana je međuresorska radna grupa, koja radi na izmjenama i dopunama Zakona o sprječavanju korupcije, a čiji je zadatak da implementira preporuke Savjeta Evrope i EK, te dostigne najveće standarde u ovoj oblasti”, navodi se u saopštenju. 

Koprivica je istakao da je Vlada spremna da u rad Savjeta pozove eksperte SAD-a kako bi direktno dali doprinos na samim sjednicama Savjeta i u radu radnih grupa. 

“Ovo bi značilo priliku da strani eksperti direktno prate potencijalne projekte bitne za oblast korupcije i organizovanog kriminala, kao i primjenu postojećih projekata kojima Ambasada SAD pruža podršku”, kažu u saopštenju. 

Na sastanku je bilo riječi i o Strategiji za transnacionalni organizovani kriminal. 

“S tim u vezi, Kabinet potpredsjednika Vlade je zahvalio ICITAP programu pri Ambasadi SAD na podršci u izradi navedenog dokumenta. Iz Kabineta je istaknuto da je u pitanju Strategija koja je prioritet Vlade i naglašeno da neće biti preklapanja sa Strategijom za borbu protiv korupcije, što u krajnjem i onemogućava Vladina metodologija za izradu strateških dokumenata. Vlada vidi mogućnost da Ambasada SAD obezbijedi podršku kroz organizaciju obuka u oblasti finansijskih istraga,pranja novca i oduzimanja nezakonito stečene imovine. Pomoć SAD u ovim oblastima, bazirana na najboljoj praksi i standardima EU i Savjeta Evrope, kao i na presudama Evropskog suda za ljudska prava koje se odnose na oduzimanje imovine, može biti korisna za tužioce, sudije i policijske službenike”, dodaju u saopštenju. 

Koprivica je pozvao predstavnike SAD da uključe svoje eksperte u rad operativnih timova koje će obrazovati Nacionalni savjet za borbu protiv korupcije, gdje će biti u prilici da direktno uoče koji su to projekti od značaja za Crnu Goru, a tiču se borbe protiv organizovanog kriminala i korupcije. 

“Istaknuta je važnost nastavka saradnje i podrške Ambasade SAD crnogorskim pravosudnim institucijama kako bi Crna Gora što prije ispunila svoje obaveze iz programa pristupanja CG EU”, zaključuju u saopštenju. 

Portal Analitika