Podgorica

Glavni grad: Nastavlja se realizacija projekta "Otpad - resurs koji treba iskoristiti"

Realizacija projekta “Otpad - resurs koji treba iskoristiti" realizuje se i ove godine, a sve sa ciljem podizanja ekološke svijesti građana o značaju selektivnog sakupljanja otpada i sprovođenja primarne selekcije, odnosno odvajanja otpada na mjestu nastanka, saopšteno je iz Glavnog grada.

Glavni grad: Nastavlja se realizacija projekta "Otpad - resurs koji treba iskoristiti" Foto: Glavni grad
Portal AnalitikaIzvor

Projekat “Otpad - resurs koji treba iskoristiti”, sprovodi se u predškolskim ustanovama, osnovnim i srednjim školama u Podgorici, navode u saopštenju.

"Akcenat je stavljen na edukaciju o primarnoj selekciji komunalnog otpada, odnosno na odvajanje suve i mokre frakcije i to odmah na izvoru nastanka, kako bi se što više otpadnog materijala (papir, metal, plastika, staklo) pripremilo za ponovnu upotrebu i reciklažu, odnosno kako bi se manje količine ovog otpada odlagale na deponiji, a sve sa ciljem dužeg trajanje deponije, kao i zaštite životne sredine", istakli su.

Edukativna predavanja u toku protekle nedelje održana su u predškolskim ustanovama VJ “Naše malo kraljevstvo”, VJ “Pčelica” i VJ “Simba”. Na edukativnim radionicamadjeca su upoznata sa značajem primarne selekcije komunalnog otpada, postupcima reciklaže otpada, primarnom i sekundarnom selekcijom otpada,upotrebom posuda za primarnu selekciju otpada.

"Podsjećamo, Sekretarijat za komunalne poslove Glavnog grada u saradnji sa firmom “Medix“ d.o.o. sprovodi ovaj edukativni projekat sprovodi već petu godinu za redom. Edukativna predavanjau Glavnom gradu su planirana da se održe u deset škola u gradskoj i prigradskoj sredini, pet škola sa seoskog područja, kao i u petpredškolskih ustanova", zaključili su u saopštenju.

Portal Analitika