Politika

Građanski aktivista Aleksandar Zeković upozorava da na čelu Operativnog tima nije trebalo da bude političar

Funkcioner Ure kontrolisaće rad policije iako na izborima učestvuje njegova partija

Državni sekretar je političko imenovano lice, uz to je prepoznat i kao stranački funkcioner čija partija učestvuje na izborima u Nikšiću, pa se njegovim imenovanjem na čelo Operativnog tima za kontrolu izbornog procesa u ovom gradu dovodi u pitanje neutralnost, objektivnost i profesionalizam tog tijela, upozorava dugogodišnji predsjednik i član Savjeta za građansku kontrolu rada policije i građanski aktivista Aleksandar Saša Zeković, piše Pobjeda.

Funkcioner Ure kontrolisaće rad policije iako na izborima učestvuje njegova partija Foto: RTCG
PobjedaIzvor

Ministar unutrašnjih poslova Sergej Sekulović oformio je Operativni tim za kontrolu izbornog procesa u Nikšiću, na čije čelo je postavio državnog sekretara za kontrolu rada policije u MUP-u Rada Miloševića, koji je visoki funkcioner političke partije URA i stranački kolega potpredsjednika Vlade zaduženog za bezbjednost , lidera GP URA Dritana Abazovića. Više nezvaničnih sagovornika Pobjede iz policije ovu odluku smatraju neprihvatljivom i upozoravaju da je, pored ostalog, nedopustivo da “političar, civil dobije ovlašećnja da rukovodi operativnim radom policije”.

ZABUNA ILI LOŠA NAMJERA

Zeković ocjenjuje da je sama definicija zadatka Operativnog tima kontradiktorna i koncepcijski pogrešna, ukazujući na Miloševićevu nedavnu izjavu Vijestima.

“Saopštio je da je „zadatak tima da kontroliše postupanje policije i određenih organizovanih grupa i spriječi eventualne zloupotrebe, kao što je kupovina glasova tokom izbornog procesa“. Bez obzira na to da li je u pitanju neopreznost, nesmotrenost, neznanje, a čak i loša namjera, čini mi se nedopustivim da se projektnim zadatkom izjednačavaju kriminalne grupe i policija”, istakao je on.

Dodaje da neće komentarisati na koji način bi to mogli da dožive policijski službenici.

“To prepuštam njihovim profesionalnim i sindikalnim strukturama, ali profesionalno je jako upitno kako jedno radno tijelo može, i na osnovu kojih ovlašćenja, da „kontroliše postupanje određenih organizovanih grupa i spriječi eventualne zloupotrebe“. Nepotrebno se stvara zabuna ko je zapravo odgovoran za krivična djela protiv izbornih prava”, kaže Zeković.

Podsjeća da je to isključiva nadležnost osnovnih državnih tužilaštava i ukazuje da je „svaka degradacija i uplitanje, na bilo koji način, u njihove aktivnosti upitna, a na kraju i nefunkcionalna“.

“Rukovodeću ulogu državnog tužioca, po čijim instrukcijama su policijski službenici obavezni da postupe, ne treba dovoditi u pitanje. Konačno, na ovaj način se direktno poništava još važeća samostalnost Uprave policije, a još važnije, bitno se zadire u operativnu i profesionalnu nezavisnost policije. Treba izbjegavati političke i stranačke intervencije ovakve vrste. Vjerujem da je pitanje povjerenja i demokratskih principa da od članstva u Operativnom timu budu oslobođeni političari”, naglašava Zeković.

MUP, kako je rekao, treba da se odluči za smislene i funkcionalne inicijative za kontrolu biračkog spiska, za pojačani nadzor nad postupanjem policije, posebno kada se ono javno problematizuje, učini vidljivijom ulogu unutrašnje kontrole policije, omogući i podstakne djelovanje nezavisnih mehanizama nadzora policije i pozove tužioce na pojačanu pažnju.

NADZOR

Zeković se gotovo dvije decenije u kontinuitetu bavi nadzorom policije i praćenjem rada bezbjednosno-obavještajne zajednice i na osnovu tog iskustva ohrabruje inicijative za pojačani nadzor postupanja policije.

“U interesu svih je da se izborni proces u Nikšiću odvija i završi nesmetano i bezbjedno. Od posebne je važnosti da tokom tog procesa policijski službenici postupaju zakonito, poštujući ljudska prava i doprinoseći ukupnom povjerenju u zajednici. Drugo, preventivni i blagovremeni nadzor je posebno koristan onda kada postoji realna opasnost da se usljed snažnog populizma i političke propagande kompromituje rad policije i kredibilitet države Crne Gore”, objašnjava on.

Podsjeća da je praćenje primjene policijskih ovlašćenja tokom izbora tema koja je i ranije razmatrana u sklopu reforme izbornog zakonodavstva.

“Praćenje i ocjena primjene policijskih ovlašćenja su važni zbog obezbjeđivanja profesionalnih i etičkih normi u postupanju i standarda ljudskih prava kako bi policija bila odgovorna građanima kojima služi. Svako dodatno angažovanje unutrašnje kontrole policije je za pohvalu i na tome stručnjaci insistiraju još od opozicionih okupljanja 2015. godine”, podsjetio je Zeković.

Povodom formiranja Operativnog tima za kontrolu izbornog procesa u Nikšiću pitanja smo uputili i ministru unutrašnjih poslova Sergeju Sekuloviću, ali on nije odgovorio. Izbori u Nikšiću biće održani 14. marta, a sagovornici Pobjede iz policije ogorčeni su, kako kažu, činjenicom da će političar čija partija učestvuje na izborima u Nikšiću imati ovlašćenja da rukovodi operativnim sastavom policije i dovode u pitanje njegovu objektivnost.

Rakočević: Stigmatizacija i etiketiranje policije

Redovni profesor na Prvnom fakultetu Univerziteta Crne Gore drVelimir Rakočević, koji je godinama bio službenik policije, ističe da „staviti u istu ravan policiju i pripadnike organizovanog kriminala je u suprotnosti sa temeljnim vrijednostima savremenog društva“.

“Da nije policije niko od nas ne bi bio bezbjedan. Naša policija ulaže maksimalne napore da se izbori sa organizovanim kriminalom, rizikujući živote. Obavljanje policijskog posla zahtijeva partnerstvo sa svim progresivnim društvenim činiocima što isključuje stigmatizaciju i etiketiranje. Stoga bi bilo neuporedivo bolje za sve nas da se umjesto kampanje protiv policije, politički subjekti angažuju u pravcu stvaranja uslova koji će omogućiti nesmetano vršenje časnog i vrlo odgovornog policijskog posla”, zaključio je on.

Portal Analitika