Fudbal

Reagovanje povodom zabrane održavanja Izborne skupštine

FSCG: Državni organi ne smiju da se miješaju u rad Saveza

Fudbalski savez Crne Gore je izdao saopštenje povodom odluke da Inspekcija za sport privremeno zabrani Izbornu skupštinu FSCG zakazanu za 30. jun.

FSCG: Državni organi ne smiju da se miješaju u rad Saveza Foto: Foto: FSCG
Portal AnalitikaIzvor

“Fudbalski savez Crne Gore obaviješten je, kao i kompletna crnogorska javnost, putem društvenih mreža da je Inspekcija za sport donijela rješenje o privremenoj zabrani održavanja Izborne Skupštine FSCG zakazane za 30.06.2021. godine.

Sa ciljem izbjegavanja dezavuisanja sportske i cjelokupne javnosti po pitanju navodnih nepravilnosti vezanih za izborne procese, Fudbalski savez koristi priliku da kroz tekst koji slijedi iznese niz činjenica vezanih za cjelokupan proces i učestale inspekcijske nadzore u posljednje vrijeme.

Na samom početku moramo podsjetiti javnost i institucije da je Fudbalski savez Crne Gore, prema Statutu na koji su saglasnost dali FIFA, UEFA i Ministarstvo sporta, nezavisna, dobrovoljna, nedobitna sportska organizacija koja se može udruživati u skladu sa sportskim zakonodavstvom Crne Gore. Dalje, istim je definisano da je Fudbalski savez Crne Gore jedini nadležan da organizuje i uređuje fudbalski sport na teritoriji Crne Gore. Prava, dužnosti i obaveze FSCG definisani su autonomijom koju mu daju propisi FIFA-e, UEFA-e, Zakon o sportu i propisi FSCG.

Kao punopravni član Svjetske fudbalske federacije (FIFA) i Evropske fudbalske asocijacije (UEFA) Fudbalski savez Crne Gore je u obavezi da u potpunosti poštuje njihove statute i druge propise, između ostalog da u sopstveni Statut uvrsti odredbu kojom FIFA i UEFA svoje članice obavezuju na „demokratski i slobodan postupak izbora njihovih izvršnih tijela i imenovanje drugih tijela na potpuno nezavisan način.“ Vezano sa tim, član 9 Statuta UEFA ukazuje na to da: „Savez član UEFA može biti suspendovan ako se državne vlasti umiješaju u poslovanje Saveza na način da:

1. se ne može smatrati da je potpuno odgovoran za organizaciju fudbala na svojoj teritoriji;

2. nije u poziciji da obavlja svoje statutarne zadatke na odgovarajući način;

3. više ne garantuje nesmetan tok takmičenja organizovanih od strane Saveza;

4. više nisu osigurani slobodni izbori izvršnih tijela, potpuno nezavisni izbori ili imenovanje drugih statutarnih tijela”.

FSCG dalje navodi:

“U skladu sa gore navedenim, Statutom Fudbalskog saveza Crne Gore ispunjene su sve obaveze proistekle iz članstva u FIFA i UEFA, odnosno stvoren normativni okvir za organizaciju demokratskih, slobodnih i nezavisnih izbora statutarnih tijela i organa. Prilikom raspisivanja izbora na svim nivoima, uključujući i Udruženja klubova koja su sastavni dio Fudbalskog saveza (definisano članom 11 Statuta FSCG), u potpunosti su uvažene sve odrebe Statuta i omogućeni demokratski i slobodni izbori statutarnih tijela i organa na svim nivoima. Poštujući odredbe sopstvenog i statuta međunarodnih fudbalskih organizacija Fudbalski savez Crne Gore je od momenta raspisivanja izbora, na sjednici Izvršnog odbora održanoj 27.03.2021. godine, obezbijedio ravnopravnost u izbornom procesu za sve kandidate, delegate i zainteresovane strane.

U odnosu na upravni akt koji je Inspekcija za sport donijela po pitanju organizacije Izborne Skupštine FSCG, važno je istaći da je Statutom FSCG propisano da sve sporove nastale između članova Fudbalskog saveza rješava Arbitražni sud Fudbalskog saveza Crne Gore koji predstavlja nezavisan i nepristrasan organ i koji u konačnom odlučuje o svim pitanjima, uključujući i proces izbora, kao i eventualnim prigovorima učesnika izbornog procesa. Ujedno, Arbitražni sud Fudbalskog saveza Crne Gore ustanovljen je na osnovu odredaba statuta FIFA i UEFA, Zakona o sportu Crne Gore i Statuta FSCG.

Uvažavajući sve navedeno, posebno naglašavamo da je izvršenim inspekcijskim nadzorom grubo povrijeđena autonomija i nezavisnost Fudbalskog saveza Crne Gore koja mu je data Statutom, donijetim na osnovu Zakona o sportu i relevantnih međunarodnih propisa i pravila iz oblasti fudbalskog sporta. Na ovaj način se, direktno i nedvosmisleno, ostvaruje uticaj na izborni proces od strane državnog organa, što je, podsjećamo, zabranjeno statutima FIFA i UEFA, odnosno što može dovesti do posljedica koje uključuju i zabranu učešća crnogorskih klubova i reprezentativnih selekcija u međunarodnim takmičenjima.

Nadalje, moramo uputiti i na niz činjenica koje su konstatovane tokom obavljanja inspekcijskog nadzora od strane Inspekcije za sport.

– Inspektor za sport nije pravilno utvrdio činjenično stanje po pitanju održavanja Skupštine Udruženja trenera FSCG – Sjever zaključujući da delegat nije odabran na sjednici već putem telefonskih razgovora, SMS i viber poruka. O netačnosti ovog navoda postoji zapisnik sa pomenute Skupštine na kojoj je za delegata na Izbornoj Skupštini Udruženja klubova FSCG – Sjever jednoglasno izabran Ivica Ćulafić.

– Na osnovu pogrešno utvrđenog činjeničnog stanja, Inspektor za sport zaključuje „da se navedena nepravilnost odrazila i na zakonitost i regularnost Izborne Skupštine Udruženje klubova FSCG – Sjever održane dana 18.05.2021. godine“, pa bez ikakvog pravnog osnova rješenjem nalaže ponovno održavanje Skupštine u roku od 30 dana zbog manjkavosti u izboru delegata Udruženja trenera FSCG – Sjever, koje je dostavljeno Fudbalskom savezu dana 16.06.2021. godine.

– Dva dana nakon prijema rješenja, tj. 18.06.2021. godine, Inspektor za sport zapisnički konstatuje da „Fudbalski savez još uvijek nije održao novu sjednicu Skupštine Udruženja klubova FSCG – Sjever…“ kao i „da će inspektor za sport donijeti rješenje kojim će naložiti odlaganje Skupštine FSCG zakazane za 30.06.2021. godine.“ Na ovaj način Inspektor za sport nije ispoštovao rok koji je sam odredio, čime je zloupotrijebio ovlašćenja jer je navedenu kontrolu mogao obaviti tek 16.07.2021. godine. Dodatnu zloupotrebu ovlašćenja predstavlja najava zabrane održavanja Izborne Skupštine od strane Inspektora za sport.

– Najava Inspektora za sporta rezultirala je objavom na društvenim mrežama od 25.06.2021. godine da je donijeto rješenje kojim se Fudbalskom savezu Crne Gore privremeno zabranjuje održavanje Izborne Skupštine FSCG zakazane za 30.06.2021. godine.

Uzimajući u obzir sve uočene nepravilnosti, kao i stav da je inspekcijski nadzor obavljen nezakonito, Fudbalski savez Crne Gore je blagovremeno iskoristio dozvoljena pravna sredstva i uložio žalbu na rješenje Inspekcije za sport od 16.06.2021. godine kojim se nalaže ponovno održavanje Skupštine Udruženja klubova FSCG – Sjever. U žalbi su navedene i detaljno obrazložene sve nepravilnosti konstatovane prilikom nekoliko inspekcijskih nadzora.

Zbog svega navedenog smatramo da je cilj inspekcijskih kontrola da se opstruira i parališe rad organa Fudbalskog saveza, odnosno održavanje Skupštine zakazane za 30.06.2021. godine, o čemu je obaviješteno i Specijalno državno tužilaštvo (SDT).

Način na koji je Inspektor za sport obavio inspekcijski nadzor predstavlja direktno i nedvosmisleno miješanje u izborni proces Fudbalskog saveza čime se grubo krše odredbe statuta FIFA i UEFA, o čemu su pomenute dvije međunarodne institucije obaviještene. Sport, a samim tim i fudbal kao njegova grana, definisan je kao djelatnost od javnog interesa pa postupanje Inspekcije za sport usmjereno ka onemogućavanju normalnog funkcionisanja jedne od grana sporta predstavlja ugrožavanje javnog interesa. Posljedice daljeg miješanja državnih organa u autonomiju Fudbalskog saveza Crne Gore mogu biti nesagledive po kompletan fudbalski sport u našoj zemlji i sve njegove činioce”, saopšteno je iz FSCG.

Portal Analitika