Crna hronika

Evropski sudovi odbacuju "Sky": Kriptovana komunikacija slaba tačka specijalnih optužnica?

Razbijanjem "Sky" kriptovane komunikacije stekao se utisak kao da je razbijena "Pandorina kutija" koja otkriva najveće tajne kriminalnih organizacija širom svijeta.

Evropski sudovi odbacuju "Sky": Kriptovana komunikacija slaba tačka specijalnih optužnica? Foto: shutterstock
DanIzvor

U one koji su razbijanjem "Sky"-a otkriveni svrstava se, prema navodima istraga, i crnogorska mafija, posebno pripadnici "kavačkog" i "škaljarskog klana". Pored njih, veliku pažnju javnostiprivukli su i navodi istraga da su "SKY" koristila i određena lica koja su bila u službi države.

Tako se pred podgoričkim Višim sudom nalazi nekoliko predmeta, optužnica, koje je Specijalno državno tužilaštvo dostavilo i kojim tvrdi da su, uz razbijanje pomenute kripto komunikacije, otkivena teška krivična djela koja ubrajaju i likvidacije. Za sada je sud u Podogrici jednu od tih optužnica vratio na dopunu istrage iočekuje se da odluka o njenom potvrđivanju ili odbacivanju bude uskoro javno poznata.

Specijalna tužilaštva širom regiona i Evrope izuzetu komunikaciju, koju je dostavio u većini slučajeva Europol, predstavljaju kao neoboriv dokaz.

Međutim, u praksi to izgleda drugačije.Širom Evrope sudovi su odbacili određen broj optužnica koje se zasnivaju na "SKY"-u. Tako Holandija, Belgija i Italija imaju niz nedavnihprimjera u kojima su sudovi zamrznuli postupke ili odbacili a u kojima je kao dokaz tužilaštvo priložilo "SKY"komunikaciju.

O tome govori i slučaj koji je nedavno odbačen pred sudom Italije.

U razgovoru za portal Dan o ovom materijalu govorili su advokati koji su angažovani u prvim predmetima pred pravosuđem Crne Gore a koji se zasnivaju na "SKY" komunikaciji.

- Sve navodne komunikacije pribavljene u vezi sa SKY ECC platformom nisu i ne mogu biti dokaz u krivičnom postupku iz više razloga, i to se upravo i potvrđuje u postupcima pred sudovima u zemljama Evropske unije. Radi se o pravno nevaljanom dokazu koji je pribavljen uz kršenje svih procesnih pravila kako nacionalnog zakonodavstva tako i međunarodnog prava ciju autentičnost takođe nije moguće potvrditi - kazali su u izjavi za portal Dan advokati Bojana Franović Dragoljub Đukanović.

Oni su podsjetili i da su sudovi u Holandiji, Belgiji, Italijiobustavili postupke koji su zasnovani na "SKY" komunikaciji.

- Sudovi u Holandiji i Belgiji su u predmetima koji su pokrenuti na osnovu takvih dokaza većdonijeli niz odluka kojima se ukidaju pritvori okrivljenima i nalaže tužilaštvu da dostavi kako je došlo u posjed spornih kominikacija. Posljednja odluka suda iz Italije najbolje ilustruje dimenziju problema sa upotrebom ovog, nazovi, dokazau krivičnom postupku. U toj odluci je utvrđeno da je nepoznat način kako se došlo do materijala, pa samim tim nije moguće utvrditi da li je poštovana zakonska procedura, niti na koji način je preduzeta istrazna radnja, te je naloženo da se u ponovljenom postupku naprijed navedeno ispita imajući u vidu da su pravno nevaljani i nezakoniti svi dokazi prikupljeni kršenjem zakonom utvrđene procedure - naglašava advokatica Franović.

U postupcima pred podogričkim Višim sudom, u brojnim predmetima, advokati odbrana ukazuju na to da po ZKP-u Crne Gore "SKY" ne može biti dokaz već da je on samo operativan podatak koji usmjerava istragu koja prije podizanja optužnice mora biti zaključena.

Međutim, stav tužilaštva je da je pribavljen materijal o "SKY" komunikaciji, koji, kako navode u optužnicama, zadire duboko u kriminalna dešavanja, dokaz koji je dovoljan za sudski proces koji će dovesti do osuđujuće presude.

Prema ranijim pisanjima medija, Srbija je jedina zemlja u regionu koja je donjela odluku da "SKY"ipak ima vrijednost dokaza pred sudom.

Da li su podaci iz "SKY" nabavljeni zakonito?

U pomenutim sudovima širom Evrope i u premetima pred crnogorskim pravosuđempostavlja se pitanje od strane odbrane da li su komunikacije nabavljene u skladu sa zakonom.

Tako je nedavno ista situacija navedena i u odluci suda Italije:

"U Italiji, Corte di Cassazione (Vrhovni sud Italije) vratio je predmet sudu jer javno tužilaštvo nije dalo informacije o tome kako su holandska, francuska i belgijska policija došle do Sky-ECC poruka.Italijanski Vrhovni sud stoga tvrdi da bi Skyporuke u ovom slučaju stoga trebale biti isključene iz dokaza, čak i ako se radi samo o pretpretresnom postupku.Riječ je o slučaju saoptuženog u istrazi protiv AlbancaElvisa „Spartaco“ Demčea,mafijaškim postupcima.Italijanski Vrhovni sud stoga izgleda da onemogućava korišćenje Ski dokaza u Italiji bez davanja sudu uvid u to kako je policija hakovala Sky-ECC.Kao i u Holandiji, italijansko javno tužilaštvo odbija da otkrije informacije o tome - navodi se, između ostalog, u pomenutoj odluci.

U proljeće 2021, velika policijska operacija u servisu za šifrovanje Sky-ECC završena je „fazom uživo“ u kojoj su sve poruke svih korisnika Sky-a čitane i čuvane od strane policije dva mjeseca, piše Crime site.

Holandska policija je vodila ovu operaciju, koja se odvijala na serverima Skyu Rubeu u Francuskoj.Holandska, francuska i belgijska policija zajedno su formirale JIT (zajednički istražni tim).Preko Evropola, državama članicama su dostavljene Ski poruke koje šalju korisnici u njihovoj zemlji.Tako i Italija.

Presuda italijanskog Vrhovnog suda već je bila od 15. jula ove godine, ali je tek nedavno objavljena i postala poznata u Holandiji.U presudi, italijanski Vrhovni sud piše da: zvanični izvještaj karabinjera (...) sa dešifrovanjem četovanja razmijenjenih preko Sky-ECC sistema ne može se koristiti u suđenju, pošto je zahtjev odbrane da se dokumentacija koju je dostavio Europol odbio tužilac odbio.On je odgovorio da se radi o razmjeni informacija između policijskih snaga različitih zemalja, koje se ne mogu koristiti u tom procesu.

Tražena „dokumentacija“ od Europola sagledavala je način na koji su podaci dobijeni, prikupljeni i arhivirani.

Zbog "SKY"-a pali i državni funkcioneri

Prema navodima istraga, nisu samo pripadnici kriminalnih organizacija bili navodni kroisnici "SKY"-a.

Podsjećamo, prema navodima Specijalnog državnog tužilaštvaza kršenje zakona osumnjičeni su i neki od lica koji su bili u državnim organima.

Tako je na osnovu "SKY"komunikacije istragom obuhvaćen i osumnjičen službenik policije Petar Lazović Ljubo Milović, zatim Vesna Medenica predsjednica Vrhovnog suda Crne Gore, zatim Dalibor Medojević, načelnik odsjeka za suzbijanje kriminaliteta...

Portal Analitika