Svijet

Za glasalo 546 poslanika EP, protiv je bilo 47 glasova i suzdržanih 31

Evropski parlament usvojio direktivu kojom štiti novinare od SLAPP tužbi

Poslanici Evropskog parlamenta (EP) danas su usvojili direktivu koja štiti novinare, aktiviste i njihove organizacije od strateških tužbi protiv učešća javnosti (SLAPP tužbe) koje imaju za cilj da smanje slobodu govora.

Evropski parlament usvojio direktivu kojom štiti novinare od SLAPP tužbi Foto: Foto: Shutterstock
AgencijeIzvor

EP je odlukom potvrdio namjeru da osigura da pojedinci i organizacije koji rade na pitanjima od javnog interesa, kao što su osnovna prava, optužbe za korupciju, zaštita demokratije ili borbe protiv dezinformacija, dobiju zaštitu EU od neosnovanih i uznemirujućih tužbi, navodi se u saopštenju objavljenom na sajtu parlamenta.

Za Direktivu, koja je prethodno usaglašena sa Evropskim savjetom, glasalo je 546 poslanika EP, a protiv je bilo 47 glasova i suzdržanih 31, a ona će stupiti na snagu dvadeset dana nakon objavljivanja u Službenom listu EU.

Zaštitne mjere će se primjenjivati na sve prekogranične predmete, osim kada su i tuženi i tužilac iz iste zemlje EU kao i sud, ili kada je predmet relevantan samo za jednu državu članicu.

Direktivom se obezbjeđuje da žrtve SLAPP tužbi budu snažnije zaštićene uvođenjem dvije zaštitne mjere, prijevremenog odbacivanja ako je slučaj neosnovan i mogućnosti da se od tužioca traži da plati procijenjene troškove postupka.

Sud može da kazni podnosioce zahtjeva tužbe, koji su često političari, korporacije ili lobi grupe, nalogom koji ih obavezuje plate odštetu za štetu nanijetu optuženom.

Vlade EU će se pobrinuti da potencijalne žrtve tih tužbi mogu na jednom mjestu pristupiti informacijama o proceduralnim zaštitnim mjerama i pravnim ljekovima, uključujući pravnu pomoć i finansijsku i psihološku podršku.

Države članice će takođe morati da obezbijede pružanje pravne pomoći u prekograničnim građanskim postupcima.

Portal Analitika