CEDIS

Više opština će biti bez struje po nekoliko sati

Evo gdje neće biti struje u ponedjeljak i utorak

Evo gdje neće biti struje u ponedjeljak i utorak Foto: Ilustracija
Portal AnalitikaIzvor

Zbog planiranih radova na mreži,u ponedjeljak 07. novembra, bez napajanja električnom energijom će ostati:

Podgorica

-u terminu od 8:00 do 15:00 sati: Zgrade preko puta Telekoma u Bulevaru Svetog Petra Cetinjskog, Liješta, Medun, Dučići, Koći, Radan, Rašovići, Ljuari, Ledine, Lopari, Roždec, Rudine, Nik Maraš, Stijepovo, Benkaj, Poprat, Karaula Cijevna, Karaula Poprat i Repetitor Zatrijebač, Golužba-ul Vladike Ruvina II Boljevića, dio Zabjela oko nekadašnjeg Titeksa, Ulica 8 marta oko Titeksa , dio ulice Generala Sava Orovića, Veljka Jankovića, Goranska, Savska, dio Piperske ulice, dio Ragamske ulice i Ulica Trifuna Đukuća

Podgorica i Tuzi

-u terminu od 8:00 do 15:00 sati: Akšabanovići, Vulevići, Gornji i Donji Milješ, Tuški Rogami, Krševo, Gureč, dio Kakaricke gore, Omerbožovići, Kuće Rakića, Dinoša, Selište, Prifte, Pikalje, Tergija, dio oko Cijevne, Stanaj Adžaj i Ljuljanovići

Zeta

-u terminu od 9:00 do 12:00 sati: naizmjenična grupna isključenja: Berislavci, Bijelo Polje, Plavnica, Bistrice, Kurilo, Ponari, Vukovci, Begalci, dio Golubovaca, Šušunja

Danilovgrad

-u terminu od 11:00 do 11:45 sati: Glava Zete, Dobro Polje, Slap Zete

-u terminu od 12:15 do 15:00 sati: naizmjenična grupna isključenja po pola sata: područje grada Danilovgrada, Jelenak, Klanica, Farma koka, Brojler, Počijevka, Sige, Kruščica, Ljututuk, Jama Žarića, Donji Martinići, Donje selo, Ždrebaonik, Kula Lakića, Gorica, Slatina, Dolovi Kovački, Poljica, Bzo, Studeno, Vučica, Ivanj uba i Jablan, Pješivci, Bogićevići, Lalevići, Veleta, Rova, Brijestovo, Sretnja, Mosori, Frutak, Kujava, Rsojevići, Orja Luka, Vinići, Zagorak, Tunjevo, Viš, Dobro polje, Adžin most, Bare Šumanovića, Šabajići, Mijokusovići, Boronjina, Mandići i Kupinovo, Grlić, Ćurioc, Lazine, Bjelousi, Kopito Petrovića, Begovine, Tomaševići, Gruda, Jabuke, Lazarev krst, Donji Zagarač, Gornji Zagarač, Povrhpoljina, Malenza, Đeđezi, Bandići, dio Donje Markovine kao i preduzeća GSI i ZIP, Branelovica i Zagreda, Velje Polje i Pažići

-u terminu od 9:00 do 15:00 sati: dio Begovina, Mamućevina, dio Novog Sela, Suk (kratkotrajna isključenja)

-u terminu od 9:00 do 15:00 sati: dio Begovina, preduzeće Kovinić, Plana i Strahinjići

-u terminu od 8:00 do 15:00 sati: Ždrebaonik, Vučica, Međice, Gorica, Počijevka, Sige, Kruščica, Ljututuk, Jama Žarića, Farma koka, Klanica, Donje Selo, Šabov Krug, Luke, Jelenak, Kula Lakića, Potkraj Šaranovića, Slatina, Dolovi Kovački (kratkotrajna isključenja)

-u terminu od 8:00 do 15:00 sati: Poljica, Ivanj Uba, Jablan, Bzo i Studeno

-u terminu od 8:00 do 16:00 sati: Prentina Glavica, dio Donjeg Zagarača

Plužine

-u terminu od 8:00 do 18:00 sati: Unač, Repetiror Unač,Trsa, Podmilogora, Nedajno, Pišče ,Boričje, Boričko Brdo, Seljkovac, Borkovići, Dubljevići, Vrošnica, Bezuje Mala Crna Gora

-u terminu od 8:00 do 16:00 sati: Stolac, Smriječno, Muratovica, Zabrđe, Korlati, Kovači, Orah, Lisina, Miloševići, Suvodo, Brljevo, Stabna, Jasen, Stubica, Zukva, Krivodo, Podmramor, Miletići, Ravno, Podprisoje, Gornja Brezna, Lug, Pilana Brezna, Donja Brezna, Miloševići

Nikšić

-u terminu od 8:00 do 15:00 sati: dio Grahova (Gornje polje), dio Grahova oko hotela, Zaljutnica, Dragovoljići, Risji do, Laz, Rudnik Bunići, Ćipranić TS, dio Rubeža, Gradnja inženjering, Kunovo, Lukovo, Granice, Žirovnica, Seoca, Bukovik, Ivanje, Vučje, Prekića Polje, Ćeranića Gora, Gvozd, Smoljevine, Gradačka Poljana

-u terminu od 11:00 do 11:45 sati: Dabovići, Povija, Ostrog, Norin, Stubički kraj, Jovan Do

Ulcinj

-u terminu od 9:00 do 10:00 sati: Kodre, Bratica, Bijela Gora, Valdanos, Mavrijan, Salč, Ulcinjske Krute, Kruče, dio naselja Pinješ kod groblja, dio grada od ulice 28. decembra(dio Đerana kod Doma Zdravlja) do Gradske pijace, Totoši, dio naselja Nova Mahala, dio grada kod Igmanskih zgrada, dio naselja kod Autobuske stanice

-u terminu od 8:00 do 14:45 sati: Briska Gora, Zoganje, Darza, Sveti Đorđe, Sutjel, Ćurke, Brdela

Bar

-u terminu od 9:00 do 14:00 sati: Centar Ostrosa, Selo Koštanjica i Tejani

-u terminu od 7:30 do 18:00 sati: dio naselja Dubrava iznad magistrale od 106 ulice

-u terminu od 9:00 do 13:00 sati: u ulici Maršala Tita sledeći objekti: Fakultet za Poslovni Menađment, Plovput Bar, Galerija Veka, Crnogorska Komercijalana Banka - CKB

-u terminu od 8:00 do 17:00 sati: Naselje Utjeha

Herceg Novi

-u terminu od 8:00 do 8:30 sati: Stari Grad, Škver, područje oko Parka i Pošte, Montevile, područje ispod Autobuske stanice, Savina, Hotel Plaža i područje oko njega, Karača,područje oko Kanli Kule, Bonturin- Kratkotrajni prekidi u napajanju

-u terminu od 14:00 do 14:30 sati: Stari Grad, Škver, područje oko Parka i Pošte, Montevile, područje ispod Autobuske stanice, Savina, Hotel Plaža i područje oko njega, Karača,područje oko Kanli Kule, Bonturin- Kratkotrajni prekidi u napajanju

-u terminu od 8:00 do 14:00 sati: Savina , područje oko Škvera

-u terminu od 9:00 do 11:00 sati: Podi, Topovi, Rebra, Jačeglav , Čela

Kotor

-u terminu od 9:00 do 13:00 sati: Unijerina

-u terminu od 9:00 do 12:00 sati: Jugodrvo -Čikić (Grbalj)

-u terminu od 9:00 do 10:30 sati: Zgrade "Pearl of the Adriatic"-Autokamp i objekti u blizini

Mojkovac

-u terminu od 8:00 do 17:00 sati: Uloševina, Lojanice, Lepenac, Žari

-u terminu od 9:00 do 16:00 sati: Žari

-u terminu od 8:00 do 15:00 sati: Slatina, Gornja Polja

-u terminu od 9:00 do 15:00 sati: Brezovac

Kolašin

-u terminu od 8:00 do 16:00 sati: Jasenova, Ocka gora, Međuriječje, Cerovica, Trešnjica, Liješnje, Bogutov do, Mrtvo Duboko, Bulje, Andrijevo, Smolice, RDC, Vlahovići, Andrijevo, Jasenov do, Gornja Rovca, Višnje, Velje Duboko, Trmanje

-u terminu od 8:00 do 15:00 sati: Oćiba, Benzinska pumpa, Vladoš, Lugovi, Žirci, Crkvine, Pčinja, Moračka Bistrica, Selišta, Kos

-u terminu od 8:00 do 18:00 sati: Dulovine, Šljivovica, Izlasci, Manastir, Rečine, Lokve, Padež, Skrbuša, Bijeli Potok, Planinica, Mateševo, Jabuka, Drcka, Đekići, Sunga, Bare Kraljske, Lug Vukićevića, Drndari, Suva Gora, Vranještica

Bijelo Polje

-u terminu od 8:00 do 18:00 sati: Lješnica

-u terminu od 10:00 do 13:00 sati: Muzej i ulice: Radnička, Prvomajska i Šukrije Međedovića

-u terminu od 8:00 do 12:00 sati: Loznice

-u terminu od 9:00 do 16:00 sati: Čokrlije, Rajkovići, Mahala, Grubješići, Kičava, Pavino Polje, Krstače, Biokovac, Bijeli potok, Vergaševići, Kovren, Gorice, Grab, Stožer, Srđevac, Poda, Bioča, Lozna, Trubina, Crniš, Jagoče, Cerovo 2, Šipovice, Ravna rijeka – Majstorovina, Ribarevine, Žurena

Berane

-u terminu od 8:30 do 14:30 sati: selo Zagrad, Babino,Drgosava,Zagrađe i Dio sela Goražde , dio sela Goražde

Petnjica

-u terminu od  8:30 do 14:30 sati: dio sela Vrbica, selo Kruščica

-u terminu od 8:30 do 14:30 sati: Petnjica,Godočelje,Lagatori,Đuđ,Murovac,Javorovo,Radmanci,Lješnica,Tucanje,Orahovo,Vrševo,Bor,Savin Bor,Ponor,Dobrodole,Vrsaljke, Dašča Rijeka i Kruščica

Andrijevica

-u terminu od 8:30 do 14:30 sati: Peovac,Oblo Brdo,Kralje,Sjenožete,Gnjili Potok,Trešnjevik i katuni:Štavna, Rudo Brdo i Gradišnica

Plav

-u terminu od 9:00 do 14:30 sati: Meteh ,Jara, Babino Polje

Gusinje

-u terminu od 9:00 do 14:30 sati: dio sela Vusanje

Rožaje

-u terminu od 9:00 do 12:00 sati: uže gradsko jezgro Rožaja

-u terminu od 11:00 do 14:30 sati: dio sela Dedeići

Žabljak

-u terminu od 9:00 do 17:00 sati: Milović, Razvršje, Leković, Usijek, Kovačević, Bojbaša, Motički Gaj, Motički Gaj Šarović, Stijepović CHF, Izvor, Virak, Smrčevo Brdo, Pošćenski Kraj, Pašina Voda, Kovčica, Vukodo, Kujundžić, Provalija, Reciklažni Centar, Kovačka Dolina, Pitomine, Prisoje, Bosača, Vjetrena Brda, vojni objekat na Štuocu, Uskoci, Palež, Kočado, Podgora, Majčina Glavica, Nadgora, Tepca, Radovan Luka, Buljov pod i dio ul.Njegoševe Pljevlja

-u terminu od 9:00 do 17:00 sati: Selo Odžak, Alići, Vilići - moguća kratka isključenja na početku i kraju radova

-u terminu od 9:00 do 17:00 sati: Zekavice, Jasen, Dubočica, Rasno, Bratosavina, Podkrajci, Lijeska, Kordovina, Maoče, Ljutići, Ćirovići, Vrulja, Vlaovina, Breza, Zelena Stijena, Podborova

-u terminu od 9:00 do 18:00 sati: Gradac, Pupovići, Crnci, Leovo Brdo, Cerovci, Vrba - moguća kratka isključenja na početku i kraju radova

-u terminu od 9:00 do 18:00 sati: Šljuke, Zahum, Meljak, Višnjica

Utorak

Zbog planiranih radova na mreži,u utorak 08. novembra, bez napajanja električnom energijom će ostati:

Danilovgrad

-u terminu od 8:00 do 15:00 sati: Ždrebaonik, Vučica, Međice, Gorica, Počijevka, Sige, Kruščica, Ljututuk, Jama Žarića, Farma koka, Klanica, Donje Selo, Šabov Krug, Luke, Jelenak, Kula Lakića, Potkraj Šaranovića, Slatina, Dolovi Kovački (kratkotrajna isključenja)

-u terminu od 8:00 do 15:00 sati: Poljica, Ivanj Uba, Jablan, Bzo i Studeno

-u terminu od 8:00 do 16:00 sati: Prentina Glavica, dio Donjeg Zagarača, Donji Martinići-Kiro Radović

Plužine

-u terminu od 8:00 do 18:00 sati: Unač, Repetiror Unač,Trsa, Podmilogora, Nedajno, Pišče ,Boričje, Boričko Brdo, Seljkovac, Borkovići, Dubljevići, Vrošnica, Bezuje Mala Crna Gora

-u terminu od 8:00 do 16:00 sati: Stolac, Smriječno, Muratovica, Zabrđe, Korlati, Kovači, Orah, Lisina, Miloševići, Suvodo, Brljevo, Stabna, Jasen, Stubica, Zukva, Krivodo, Podmramor, Miletići, Ravno, Podprisoje, Gornja Brezna, Lug, Pilana Brezna, Donja Brezna, Borkovići, Mratinje selo, Repetitor Mratinje

Nikšić

-u terminu od 8:00 do 15:00 sati: Ul. Partizanski put, Ul. Đura Roganovića, Ul. Narodnih Partizanskih odreda, dio Rastoka, Kamensko, Pilatovci, Obljaj, Vučji Do, Rvana Gora, Bratogošt, Bjelice, Vrbice, Crkvice, Ubla, Gornja Somina, Dragovoljići, Risji do, Laz, Rudnik Bunići, Ćipranić TS, dio Rubeža, Gradnja inženjering, Kunovo, Lukovo, Granice, Žirovnica, Seoca, Bukovik, Ivanje, Vučje, Prekića Polje, Ćeranića Gora, Gvozd, Smoljevine, Gradačka Poljana, Zla Gora

Ulcinj

-u terminu od 8:00 do 14:45 sati: Briska Gora, Zoganje, Darza, Sveti Đorđe, Sutjel, Ćurke, Brdela

-u terminu od 8:00 do 14:30 sati: dio naselja kod stanice Vatrogasne sluzbe u ul. 28. decembra(Kroni Balos)

Budva

-u terminu od 9:00 do 14:00 sati: Mažići, Duletići, Lapčići, Stanišići, Pobori, Gornji Pobori, Stanjevići i Brajići

Bar

-u terminu od 9:00 do 14:00 sati: Centar Ostrosa, selo Koštanjica i Tejani

-u terminu od 7:30 do 18:00 sati: dio naselja Dubrava iznad magistrale od 106 ulice

-u terminu od 9:00 do 15:00 sati: Ul Nukole lekića; UlIV Proleterske crnogorske brigade;Ul Omladinska; Ul BRATSTVA I JEDINSTVAŠetalište KRALJA NIKOLE

-u terminu od 9:00 do 15:00 sati: V. Rolovića 4,10 I 18; M. Boškovića 2,4 I 6, Zgrada Pivnice

Kotor

-u terminu od 9:00 do 13:00 sati: Orahovac dio potrošača prema Risnu, Radanovići, Pobrđe, Ukropci, Višnjeva,Popova Ulica, Šišići, Prijeradi, Lukavci

-u terminu od 9:00 do 12:00 sati: Dobrota -Kriva ulica

-u terminu od 8:30 do 14:00 sati: Mečerov brijeg, dio Tabačine prema Mečerovom brijegu, područje iza TC Kamelija

Petnjica

-u terminu od 8:30 do 14:30 sati: Petnjica,Godočelje,Lagatori,Đuđ,Murovac,Javorovo,Radmanci,Lješnica,Tucanje,Orahovo,Vrševo,Bor,Savin Bor,Ponor,Dobrodole,Vrsaljke, Dašča Rijeka, Kruščicam, uže gradsko jezgro Petnjice, selo Johovice i dio sela Laze

Berane

-u terminu od 8:30 do 14:30 sati: selo Batuni, Zaostro,Crljevine,Skakavac,Lukavica,Štitari,Bubanje,Rujišta,Izbjeglička naselje Rudeš i dio naseljaTaluma

Andrijevica

-u terminu od 8:30 do 14:30 sati: Peovac,Oblo Brdo,Kralje,Sjenožete,Gnjili Potok,Trešnjevik i katuni:Štavna, Rudo Brdo i Gradišnica, dio sela Seoce

Plav

-u terminu od 9:00 do 14:30 sati: Skić,Komarača,Meteh,Jara,Babino Polje, Korita,Vojna Pošta,Prnjavor, Malo Selo, Đurička Rijeka, Ski Lift, Hoti,Vojno Selo,Hakanje

Gusinje

-u terminu od 9:00 do 14:30 sati: dio sela Velika

Rožaje

-u terminu od 9:00 do 14:30 sati: dio Sela Sinanovića Luke

Mojkovac

-u terminu od 8:00 do 15:00 sati: Krstac, Siga, Slatina, Jakovići, Pobrsijevići, Gojakovići, Jokići, Gostilovina, Kaludra, mHE, Bistrica, Ravnjak, Crna Poda, Dobrilovina, Osredine, Zaboj, Crvena lokva, Ambarine, Pržišta, Matovine, Selišta

-u terminu od 8:00 do 17:00 sati: Uloševina, Lojanice, Lepenac, Žari

Kolašin

-u terminu od 8:00 do 16:00 sati: Dulovine, Šljivovica, Izlasci, Manastir, Rečine, Lokve, Padež, Skrbuša, Bijeli Potok, Planinica, Mateševo, Jabuka, Drcka, Đekići, Sunga, Bare Kraljske, Lug Vukićevića, Drndari, Suva Gora, Vranještica

-u terminu od 8:00 do 15:00 sati: Krušev lug, Bašanje brdo

-u terminu od 7:30 do 14:30 sati: Mujića Rečine

Bijelo Polje

-u terminu od 8:00 do 15:00 sati: Nedakusi

-u terminu od 9:00 do 16:00 sati: Ostrelj, Orahovica, Pavino polje, Dobrakovo, Ravna Rijeka, Voljavac, Kičava

Pljevlja

-u terminu od 9:00 do 17:00 sati: Selo Odžak, Alići, Vilići - moguća kratka isključenja na početku i kraju radova

-u terminu od 9:00 do 17:00 sati: Zekavice, Jasen, Dubočica, Rasno, Bratosavina, Podkrajci, Lijeska, Kordovina, Maoče, Ljutići, Ćirovići, Vrulja, Vlaovina, Breza, Zelena Stijena, Podborova

-u terminu od 9:00 do 18:00 sati: Gradac, Pupovići, Crnci, Leovo Brdo, Cerovci, Vrba - moguća kratka isključenja na početku i kraju radova

-u terminu od 9:00 do 18:00 sati: Šljuke, Zahum, Meljak, Višnjica

Žabljak

-u terminu od 9:00 do 17:00 sati: Milović, Razvršje, Leković, Usijek, Kovačević, Bojbaša, Motički Gaj, Motički Gaj Šarović, Stijepović CHF, Izvor, Virak, Smrčevo Brdo, Pošćenski Kraj, Pašina Voda, Kovčica, Vukodo, Kujundžić, Provalija

“Navedeni radovi se izvode u cilju kvalitetnijeg i sigurnijeg napajanja električnom energijom. U slučaju loših vremenskih uslova radovi će biti odgođeni”, saopšteno je iz CEDIS-a.

Portal Analitika