CEDIS

Evo đe neće biti struje u srijedu

Navedeni radovi se izvode u cilju kvalitetnijeg i sigurnijeg napajanja električnom energijom. U slučaju loših vremenskih uslova radovi će biti odgođeni, saopštili su iz CEDIS-a

Evo đe neće biti struje u srijedu Foto: Pixabay
Portal AnalitikaIzvor

Zbog planiranih radova na mreži, u srijedu 11. oktobra, bez napajanja električnom energijom će ostati:

Podgorica

-u terminu od 10:00 do 14:00 sati: komplet područje Kuča

-u terminu od 8:00 do 15:00 sati: Ubli, Živkovići, Ubli Prisoja, Prelevići, Bezjovo, Cvilin, Orahovo, Lazorci, Građen, Toke , Korita, dio Doljana - Mosorska ulica, dio ulica: Pohorske, Orjenske, Balkanske, Lovćenske i Savske, Parci, Ulica Partizanski Put, naselje ispred Mupa u Ulica Nikole Tesle, Naselje iza marketa Venkor, dio ul. Miloja Pavlovića, Borisa Kidriča i Vojvođanske, dio Bera

Zeta

-u terminu od 9:00 do 13:00 sati: Berislavci, Plavnica i dio Bijelog Polja

-u terminu od 9:00 do 11:00 sati: Hladnjača Novakoviću Mahali

Danilovgrad

-u terminu od 8:00 do 15:00 sati: Crna Gora Cop u Grliću, gimnazija Danilovgrad, kasarna, dio Glavice, naselje iza hotela Perjanik, Zagreda, dio Grlića, Filendar,dio Ćurioca i dio Orje Luke (kratkotrajna isključenja u navedenom periodu)

-u terminu od 8:00 do 15:00 sati: preduzeća u Ćuriocu: Okov i naselje oko njega, Vuković, Voštar, Stefani 91, Đurović i naselje oko njega, Garmin, Ramini, Montenomaks, Fru Monte, Velje Polje, Orašje, Oraška Jama, Sladojevo Kopito

Cetinje 

-u terminu od 9:00 do 17:00 sati: Područje Katunske nahije: Ćeklići, Bjelice, Cuce, Resna, Čevo, Velestovo, Barjamovica, Markovina, Lastva Čevska, Ubli, Bijele Poljane.

-u terminu od 8:00 do 16:00 sati: Očevići, Začir, Dubova, Ceklin, Strugari, Dobrsko Selo, Ulići, Bokovo, Markov Do, Kosijeri, Đinovići, Štitari, Orašani, Mikulići i Tomići 

Nikšić 

-u terminu od 9:00 do 10:30 sati: Komplet Župa Nikšićka, Seoca, Rudnici boksita

-u terminu od 8:00 do 16:00 sati: Vitalac, Štedim, Riđani, Kuside, Vrtac, Crnodoli, Broćanac, Moštanica, Široka ulica

-u terminu od 8:00 do 15:00 sati: Trepča, Dio Kuta, Zagrad, Oblatno, Raspuće, Trešnjica, Rudnik Zagrad

Plužine 

-u terminu od 8:00 do 17:30 sati: Crkvičko Polje, Kolo, Jerinići, Bojati, Kneževići, Mratinje Selo, Repetitor Mratinje

Budva

-u terminu od 9:00 do 17:00 sati: dio naseljaDubovica ; dio naselja Rozino-Grđevica ; Ulica X ; Ul.I Proleterska, dio naselja Mainski put, naselje Bijeli Do , dio naselja Topliški Put

Ulcinj

-u terminu od 7:30 do 8:30 sati: dio naselja Pinješ od vojnih zgrada prema Pristanu, hotel Albatros, restorani uz borovu šumu

-u terminu od 8:00 do 13:00 sati: Gornja Klezna

-u terminu od 7:30 do 15:00 sati: dio naselja Pinješ(oko vojnih zgrada)

Bar 

-u terminu od 8:00 do 14:00 sati: potrošači u blizini Biskupade, ul. Pavla Rovinskog i Adrovića brijega, područje Runja (Ostros), područje Dupila i Popratnica.

Kotor

-u terminu od 9:00 do 13:00 sati: Risan- područje ispod bolniceprema Gabeli, Gornji Škaljari

Herceg Novi

-u terminu od 7:30 do 18:00 sati: Mirišta- Poluostrvo Luštica, Rrovanac- Poluostvo Lustica

-u terminu od 8:00 do 14:30 sati: Jošica, Kamenari, Đurići, Greben

Petnjica

-u terminu od 8:30 do 14:30 sati: sela:Petnjica,Godočelje,Lagatori,Đuđ,Murovac,Javorovo,Radmanci,Lješnica,Tucanje,Orahovo,Vrševo,Bor,Savin Bor,Ponor,Dobrodole,Vrsaljke, Dašča Rijeka i Kruščica, dio sela Trpezi

Berane 

-u terminu od 8:30 do 14:30 sati: sela:Zaostro,Crljevine,Skakavac,Lukavica,Štitari,Bubanje,Rujišta,Izbjeglička naselje Rudeš i dio naseljaTaluma

-u terminu od 8:00 do 17:00 sati: selo Zagrad

Andrijevica

-u terminu od 8:30 do 14:30 sati: selo Rijeka Marsenića

Plav

-u terminu od 9:00 do 14:30 sati: sela:Jasenica i Hoti - Kratkotrajna isključenja

-u terminu od 9:00 do 14:30 sati: Uže gradsko jezgro Plava - Dio ulica Racina i naselje Magaze i dio naselja Meterizii

Rožaje

-u terminu od 9:00 do 14:30 sati: dio sela Mujevići

-u terminu od 9:00 do 10:00 sati: Gradska naselja:Bolnica,Autobuska stanica, Bandžovo brdo,Carine i Kamenjuša 

Mojkovac

-u terminu od 8:00 do 15:00 sati: Podbišće, iga, Krstac-Šundek, Slatina, Pobrsijevići, Stričine, Jakovići, Jokići, Stevanovac, mHE Ljevak, Bistrica, Kaludra, Ravnjak, Dobrilovina, Crna Poda, Osredina, Zaboj, Crvena lokva, Babića polje, Gornji Lepenac, Lepenac

-u terminu od 10:00 do 12:00 sati: Krasića strana

Kolašin 

-u terminu od 8:00 do 16:00 sati: Selišta, Drpe, Biočinovići, Paljevine, Ski centar, Rijeka Mušovića, Dulovine, Šljivovica, Izlasci, Manastir, Rečine, Lokve, Padež, Skrbuša, Bijeli Potok, Planinica, Mateševo, Jabuka, Drcka, Đekići, Sunga, Bare Kraljske, Lug Vukićevića, Drndari, Suva Gora, Vranještica, Jasenova, Ocka gora, Međuriječje, Cerovica, Trešnjica, Liješnje, Bogutov do, Mrtvo Duboko, Bulje, Andrijevo, Smolice, RDC, Vlahovići, Andrijevo, Jasenov do, Gornja Rovca, Višnje, Velje Duboko, Trmanje, Ljevišta

-u terminu od 8:00 do 15:00 sati: Trmanje, Međuriječje

-u terminu od 9:00 do 15:00 sati: Redice

-u terminu od 9:00 do 13:00 sati: Naselje Breza

-u terminu od 13:00 do 15:00 sati: Ulice: 13 Jul, Junaka Breze, Braće Milošević, ulice: Boška Rašovića, 13 Jul, 4 Proleterska, ulice: Braće Milošević, Dunje Đokić, Junaka Breze

Bijelo Polje

-u terminu od 9:00 do 17:00 sati: Vergaševići

-u terminu od 8:00 do 14:00 sati: Zaton

-u terminu od 9:00 do 16:00 sati: Bijeli Potok, Potkrajci, Femića Krš, Crnča, Radulići, Ivanje, Vrbe, Crhalj, Kradenik, Godijevo, Sipanje, Ličine, Osmanbegovo Selo, Sušica, Goduša, Stubo, Vrh, Negobratina, Lazovići, Čampari, Đalovići, Moravac, Dupljaci, Šipovice, Sokolovac, Potoci, Pašića Polje, Femića krš, Žurena, Laholo, Brzava, Prijelozi, Kaševari, Zagrad, Kostići, Dubovo, Bioča, Crniš, Jagoče, Lozna, Poda, Srđevac, Trubina, Ulica Muha Dizdarevića, Omladinska ulica, Žurena, Brestovik, Potoci, Dubovo, Kaševari, Laholo, Kostići, Pašića polje, Brzava, Femića krš, Prijelozi, Zagrad, Mojstir Donji

Šavnik

-u terminu od 9:00 do 17:00 sati: Bijela, Mljetičak

Pljevlja

-u terminu od 10:30 do 12:30 sati: Katun, Boščinovići, Odžak, Alići, Vilići, Zekavice, Jasen, Dubočica, Rasno, Bratosavina, Podkrajci, Lijeska, Kordovina, Maoče, Uremovići, Gornje Selo, Crnobori, Javorak, Čaušević, Potpeć, Laz, Njivice, Mijakovići, Kosanica, brenta Petrović, Paćevina, repetitor Mrčajevac, Ski lift, Zajdni Do, Varine, Bujaci, Borova, Gradina, Vodno, Pušonjski Do, Čavanj, Selac, Premćani, Bandijer, Vaškovo, Pandurica, Kotlajići, Bare Visibabe, Krupice, pilana Potpara, Rzav, Gusino Brdo, Bitine, Palež, Zaglavak, Lever Tara, Glibaći, Jovići, Meki Do, Pupović, Zasada, Morajice, Jelov Panj, Kolijevka, Slatina, Kalušići, Ograđenica, repetitor Kutuša, Đurđevića Tara

-u terminu od 9:00 do 20:00 sati: Bitine, Palež, Zaglavak, Lever Tara, Glibaći, Jovići, Meki Do, Pupović, Zasada, Morajice, Jelov Panj, Kolijevka, Slatina, Kalušići, Ograđenica, Čavanj, Selac, Premćani, Bandijer, Vaškovo, Pandurica, Kotlajići, Bare Visibabe, Krupice, Potpara, Rzav, Gusino Brdo, Kosanica, Brenta Petrović, Paćevina, Repetitor Mrčajevac

-u terminu od 9:00 do 17:00 sati: Uremovići, Gornje Selo, Crnobori, Javorak

Žabljak

-u terminu od 9:00 do 17:00 sati: Karadžić, Suvodo, Zminica, Rudinovača, Smoljan, Mandića Do, Okruglica, Bare Žugića, Novakovići, Merulja.

Portal Analitika