CEDIS

Evo đe neće biti struje u poneđeljak i utorak

Navedeni radovi se izvode u cilju kvalitetnijeg i sigurnijeg napajanja električnom energijom. U slučaju loših vremenskih uslova radovi će biti odgođeni, saopšteno je iz CEDIS-a

Evo đe neće biti struje u poneđeljak i utorak Foto: Pixabay
Portal AnalitikaIzvor

Zbog planiranih radova na mreži, u poneđeljak 14. avgusta i utorak 15. avgusta, bez napajanja električnom energijom će ostati:

PONEĐELJAK

Podgorica

- u terminu od 08 do 15 sati: Naselje iza marketa Venkor, dio ul. Miloja Pavlovića, Borisa Kidriča i Vojvođanske, Vranjske Njive, ulica Iva Andrića, Ljevorečka, Dragana Đurovića, Hercegnovska, Andrijevička i Danilovgradska.

- u terminu od 08 do 17 sati: dio Momišića- ul. Fruškogorska, Belvederska, Nikca od Rovina, Baja Pivljanina i 18. Februara.

- u terminu od 09 do 15 sati: Komplet područje Kuča.

Danilovgrad

- u terminu od 08 do 15 sati: Malenza.

- u terminu od 08 do 16 sati: Bzo.

Cetinje

- u terminu od 08 do 14 sati: Ulica X Crnogorske s stambenim objektima s57 i S65 i dio Ulica Vojvode Boža.

Nikšić

- u terminu od 08 do 15 sati: Višnjića Do i Cerovo.

- u terminu od 09 do 11 sati: Bršno.

- u terminu od 13 do 13:30 sati: Bršno.

Plužine

- u terminu od 08 do 15 sati: Gornja Brezna i Bajovo Polje.

- u terminu od 08 do 18 sati: Unač, Repetiror, Unač, Trsa, Podmilogora, Nedajno, Pišče, Boričje, Boričko Brdo, Seljkovac, Borkovići, Dubljevići, Vrošnica, Bezuje Mala Crna Gora.

Bar

- u terminu od 08 do 14 sati: Dio potrošača na području Sutormana i Manasteri Ribnjak.

Kotor

- u terminu od 08 do 09 sati: Područje oko auto centra "Jug" i dio naselja s donje strane magistrale.

- u terminu od 09 do 10 sati: Cerovo Radanovići i okolni potrošači.

Andrijevica

- u terminu od 08:30 do 14:30 sati: djelovi Seoca, Trešnjeva i Božića.

Berane

- u terminu od 08:30 do 14:30 sati: Zaostro, Crljevine, Skakavac, Lukavica, Štitari, Bubanje, Rujišta, Izbjeglička naselje Rudeš i dio naseljaTaluma.

- u terminu od 09 do 11 sati: Beranselo, Dolac, Lužac, Buče, Vinicka, Trepča, Šekular, R.Marsenića.Lubnice, Jelovica, Kurikuće, Glavaca i Vuča.

Bijelo Polje

- u terminu od 08 do 15 sati: Lješnica.

- u terminu od 09 do 16 sati: Rasovo, Zaton, Božovića polje, Grab, Nedakusi-Šurevice, Džafića brdo i Sutivan.

- u terminu od 09 do 18 sati: Cerovići, Muslići, Selakovići, Grančarevo, Ujniče, Glibavac, Tomaševo, Drndari, Pape, Potrk, Obod, Žaljevo, Lijeska, Galica, Sokolac, Pisana jela, Šljemena, Barice, Čokrlije, Rajkovići, Mahala, Krstače, Pavino Polje, Bijeli Potok, Grubješići, Kičava, Biokovac, Grab, Kovren, Vergaševići, Gorice, Slatka, Bliškovo, Stožer.

Kolašin

- u terminu od 08 do 16 sati: Jasenova, Ocka gora, Međuriječje, Cerovica, Trešnjica, Liješnje, Bogutov do, Mrtvo Duboko, Bulje, Andrijevo, Smolice, RDC, Vlahovići, Andrijevo, Jasenov do, Gornja Rovca, Višnje, Velje Duboko, Trmanje, Oćiba, Benzinska pumpa, Vladoš, Lugovi, Žirci, Crkvine, Pčinja, Moračka Bistrica, Smira, Dulovine, Šljivovica, Izlasci, Manastir, Rečine, Lokve, Padež, Skrbuša, Bijeli Potok, Planinica, Mateševo, Jabuka, Drcka, Đekići, Sunga, Bare Kraljske, Lug Vukićevića, Drndari, Suva Gora, Vranještica, Vrujca, Ravni.

Mojkovac

- u terminu od 07:30 do 18 sati: Dobrilovina.

- u terminu od 08 do 15 sati: Pržišta, Siga, Krstac-Šundek, Slatina, Pobrsijevići, Stričine, Jakovići, Jokići, Stevanovac, mHE Ljevak, Bistrica, Kaludra, Ravnjak, Dobrilovina, Crna Poda, Osredina, Zaboj, Crvena lokva i Gojakovići.

Gusinje

- u terminu od 09 do 14:30 sati: dio Kruševa.

Petnjica

- u terminu od 08:30 do 14:30 sati: Petnjica, Godočelje, Lagatori, Đuđ, Murovac, Javorovo, Radmanci, Lješnica, Tucanje, Orahovo, Vrševo, Bor, Savin Bor, Ponor, Dobrodole, Vrsaljke, Dašča Rijeka i Kruščica.

Plav

- u terminu od 09 do 14:30 sati: Hoti, Novšiće, Liješće, Velika, Vojna Kasarna, Pepići, Titeks, Mašnica, Gornja Rženica, Murino i dio sela Brezojevice.

Pljevlja

- u terminu od 08 do 17 sati: Uremovići, Gornje Selo, Crnobori, Javorak.

- u terminu od 09 do 17 sati: Male Krće.

Rožaje

- u terminu od 09 do 14:30 sati: Suho Polje.

Žabljak

- u terminu od 08 do 17 sati: Dio sela Šumanovac.

- u terminu od 09 do 17 sati: Razvršje, Karadžić, Suvodo, Zminica, Rudinovača, Smoljan, Mandića Do, Okruglica, Bare Žugića, Novakovići, Merulja.

Šavnik

- u terminu od 09 do 17 sati: Bijela.

Navedeni radovi se izvode u cilju kvalitetnijeg i sigurnijeg napajanja električnom energijom.U slučaju loših vremenskih uslova radovi će biti odgođeni.

UTORAK

Zbog planiranih radova na mreži, u utorak 15. avgusta, bez napajanja električnom energijom će ostati:

Podgorica

- u terminu od 08 do 15 sati: Ubli, Živkovići, Ubli Prisoja, Prelevići, Kula Bezjovo, Cvilin, Kula Orahovo, Lazorci, Građen, Toke, Korita, zgrada na uglu Bulevara Miloša Rašovića i Vojvode Stanka Radonjića.

- u terminu od 08 do 17 sati: Lješanska nahija- Barutana, Liješnje, Goljemadi, Begova Glavica, Pelinovo, Bigor, Brežine, Parci, Staniseljići, Gradac, Buronje, Zagora, Progonovići, Ćepetići, Lipe i Orasi, dio Bigora.

- u terminu od 09 do 15 sati: komplet područje Kuča.

Danilovgrad

- u terminu od 08 do 15 sati: Malenza.

- u terminu od 08 do 16 sati: Ždrebaonik, Vučica, Ministarstvo odbrane, Međice, Gorica, Počijevka, Sige, Kruščica, Ljututuk, Jama Žarića, Farma koka, Klanica, Donje Selo, Šabov Krug, Luke, Kula Lakića, Potkraj Šaranovića, Slatina, Dolovi Kovački (kratkotrajna isključenja).

- u terminu od 08 do 16 sati: Poljica, Ivanj Uba, Topolovo, Borov Do, Jablan, Studeno, Bzo.

Cetinje

- u terminu od 08 do 16 sati: Očevići, Začir, Dubova, Strugari, Ceklin, Tunel Mekavac, Dobrsko Selo i Ulići (kratkotrajna isključenja).

- u terminu od 08 do 16 sati: Markov Do, Bokovo, Đinovići, Štitari, Kosijeri, Orašani, Mikulići i Tomići.

Nikšić

- u terminu od 08 do 15 sati: Donje Crkvice.

Plužine

- u terminu od 08 do 15 sati: Bajovo Polje.

Bar

- u terminu od 08 do 14 sati: Dio potrošača na području Sutormana i Manasteri Ribnjak.

Andrijevica

- u terminu od 08 do 14:30 sati: Djelovi Trešnjeva i Božića.

- u terminu od 08:30 do 14:30 sati: Peovac, Oblo Brdo, Kralje, Sjenožete, Gnjili Potok, Trešnjevik i katuni Štavna, Rudo Brdo i Gradišnica.

Bijelo Polje

- u terminu od 09 do 15 sati: Unevina.

- u terminu od 09 do 16 sati: Sutivan, Negobratina, Ramčina, Babaići, Nedakusi, Voljavac, Lozna, Potkrajci, Ostrelj, Ramčina, Ribarevine, Zaton, Prijelozi, Grančarevo, Čeoče.

- u terminu od 10 do 17 sati: Cerovići, Muslići, Selakovići, Grančarevo, Ujniče, Glibavac, Tomaševo, Drndari, Pape, Potrk, Obod, Žaljevo, Lijeska, Galica, Sokolac, Pisana jela, Šljemena, Barice, Čokrlije, Rajkovići, Mahala, Krstače, Pavino Polje, Bijeli Potok, Grubješići, Kičava, Biokovac, Grab, Kovren, Vergaševići, Gorice, Slatka, Bliškovo, Stožer.

Kolašin

- u terminu od 08 do 15 sati: Međuriječje i Dragovića polje.

- u terminu od 08 do 16 sati: Dulovine, Šljivovica, Izlasci, Manastir, Rečine, Lokve, Padež, Skrbuša, Bijeli Potok, Planinica, Mateševo, Jabuka, Drcka, Đekići, Sunga, Bare Kraljske, Lug Vukićevića, Drndari, Suva Gora, Vranještica i Smira.

Mojkovac

- u terminu od 07:30 do 18 sati: Dobrilovina i Gojakovićit.

- u terminu od 08 do 13 sati: Kooperacija, Krasića strana, Donja Polja, Javorje, Ckara.

- u terminu od 08 do 15 sati: Gornja Štitarica, Bjelojevići i Gornji Lepenac.

Petnjica

- u terminu od 08:30 do 14:30 sati: dio Vrbice.

- u terminu od 09 do 11 sati: Petnjica, Godočelje, Lagatori, Đuđ, Murovac, Javorovo, Radmanci, Lješnica, Tucanje, Orahovo, Vrševo, Bor, Savin Bor, Ponor, Dobrodole, Vrsaljke, Dašča Rijeka i Kruščica

Plav

- u terminu od 09 do 14:30 sati: Hoti, Novšiće, Liješće, Velika, Vojna Kasarna, Pepići, Titeks, Mašnica, Gornja Rženica, Murino i dio sela Brezojevice.

Pljevlja

- u terminu od 08 do 17 sati: Uremovići, Gornje Selo, Crnobori, Javorak.

- u terminu od 09 do 17 sati: Gradac, Pupovići, Crnci, Leovo Brdo - moguća kratka isključenja na početku i kraju radova.

- u terminu od 09 do 17 sati: Cerovci, Vrba, Šljuke, Zahum, Meljak, Višnjica, Male Krće.

- u terminu od 09 do 18 sati: Kalušići, Klačar, Grevo, Mrzovići, Rabitlje, živinska farma - Zabrđe, Zabrđe, Šumani 1, Klanica Trojica, Zenica, preduzeće Mivex - Vujanović, staklorezačka radnja - Duja, Zeleno Borje, Delić, pilana Dragaš, pilana Mišović - moguća kratka isključenja na početku i kraju radova

- u terminu od 09 do 18 sati: Podrogatac, Pauče, Šumani 2, Borovica, Vrbica, Lađana, Kruševo, Dragaši, Kakmuže.

Rožaje

- u terminu od 09 do 14:30 sati: Jablanica i dio Seoštice.

Žabljak

- u terminu od 08 do 17 sati: Dio sela Šumanovac.

- u terminu od 09 do 17 sati: Karadžić, Suvodo, Zminica, Rudinovača, Smoljan, Mandića Do, Okruglica, Bare Žugića, Novakovići, Merulja, Mala Crna Gora.

Šavnik

- u terminu od 09 do 17 sati: Bijela.

Portal Analitika

Komentari (0)

Želite da podijelite Vaše mišljenje sa čitaocima? Napišite komentar i započnite diskusiju.

Nadimak za neregistrovanog korisnika
Napišite Vaš komentar
Ovaj sajt je zaštićen sa reCAPTCHA anti spam mehanizmom.Primjenjuju se Google politika o privatnosti i uslovi korišćenja . Vaš komentar se prvo šalje timu na odobrenje. Portal Analitika zadržava pravo da obriše neprimjereni dio ili cijeli komentar, bez najave i objašnjenja. Mišljenja iznijeta u komentarima ne odražavaju stavove redakcije.
Prijavi se Još uvijek nemate nalog? Registrujte se.