Društvo

Evo ko su dobitnici grantova

EU podržala inovativne projektne ideje sa skoro milion eura

U okviru Programa pretpristupne podrške EU Crnoj Gori (IPA II) - “Kolaborativna grant šema za inovativne projektne ideje”, biće finansirano 13 projekata u ukupnom iznosu od 953 hiljade eura.

EU podržala inovativne projektne ideje sa skoro milion eura Foto: Portal Analitika
Izvor

Jedan od glavnih ciljeva ove Grant šeme jeste angažovanje mladih istraživača, doktoranada i doktora nauka u akademskom sektoru, privredi kao i u nevladinom sektoru, kako bi se kroz realizaciju inovativnih ideja doprinijelo jačanju sistema istraživanja i inovacija, te podigla konkurentnost nacionalne ekonomije kroz proces komercijalizacije.

Vrijednost pojedinačnog grant ugovora se kreće u rasponu od 60.000 do 80.000 eura, dok je period realizacije projekata između 18 i 24 mjeseca.

Takođe, u cilju dodatne podrške za korisnike grantova, Ministarstvo nauke, u saradnji sa EU, realizuje i projekat Tehničke podrške kroz koji će korisnicima biti obezbijeđena direktna ekspertska podrška za implementaciju grantova uz puno poštovanje EU standarda. Vrijednost ovog projekta je 116.000 eura.

Pomenuti IPA II program zapravo predstavlja nadgradnju nacionalnih programa u segmentu istraživanja i inovacija, kao što su Program inovativnih grantova, nacionalni naučno-istraživački projekti, Programi stipendiranja mladih doktoranada za doktorska istraživanja i drugi programi, prvenstveno orjentisani na mlade i perspektivne ljude koji svojim znanjima i vještinama mogu podići konkurentnost nacionalne ekonomije i doprinijeti jačanju naučne zajednice u Crnoj Gori.

Važno je istaći da su sve projektne ideje usklađene sa tematskim prioritetima definisanim Strategijom inovativne djelatnosti 2016-2020 i Strategijom naučno-istraživačke djelatnosti 2017-2021: Energija, Poljoprivreda i hrana, Održivi razvoj i turizam, Informaciono-komunikacione tehnologije, Medicina i zdravlje ljudi, Novi materijali, proizvodi i usluge i Nauka, obrazovanje i identitet. Takođe, navedeni prioriteti u potpunosti korespondiraju sa prioritetima Strategije pametne specijalizacije (S3), koji će svakako biti osnov za nove grant sheme Ministarstva nauke, u okviru IPA III.


Portal Analitika