Dukaj: Najbolji način ka kvalitetnoj i efikasnoj decentralizaciji leži u čvrstoj saradnji centralnog i lokalnog nivoa vlasti

Ministar javne uprave, Marash Dukaj govorio je na Generalnoj skupštini Mreže asocijacija lokalnih vlasti Jugoistočne Evrope.

Dukaj: Najbolji način ka kvalitetnoj i efikasnoj decentralizaciji leži u čvrstoj saradnji centralnog i lokalnog nivoa vlasti Foto: MJU
Portal AnalitikaIzvor

„Vlada Crne Gore i Ministarstvo javne uprave su u punom kapacitetu posvećeni razvoju sistema lokalne samouprave u Crnoj Gori i današnji događaj prilika da još jednom ponovim da je decentralizacija u Crnoj Gori u cjelosti i dalje ostaje naš cilj i prioritet“, kazao je Dukaj.

Dukaj je istakao da lokalna samouprava predstavlja suštinu demokratije, jer omogućava građanima da direkno utiču na odluke koje se tiču njihovih života i zajednice u kojoj žive. 

To, kako se navodi, podrazumijeva da lokalna samouprava omogućava građanima da budu u direktnom kontaktu sa vlastima i izraze svoje potrebe, dok sa druge strane lokalne vlasti mogu blagovremeno uočiti i reagovati na konkretne potrebe građana, i prilagoditi javne politike tim potrebama.

„Lokalne samouprave mogu biti pokretači ekonomskog razvoja i promoteri kulturnog nasljeđa, kao i očuvanja životne sredine, unapređenja infrastrukture, socijalne zaštite, zdravlja. Na taj način lokalne samouprave direktno oblikuju način života i perspektivu građana - kreiraju ključne društvene procese u državi. Imajući sve to u vidu, u prethodnom periodu započeli smo vrlo konkretne aktivnosti na planu unapređenje sistema lokalne samouprave u Crnoj Gori“, napomenuo je Dukaj.

Dukaj je kazao da je najbolji i najefikasniji način ka kvalitetnoj i efikasnoj decentralizaciji, zasnovanoj na odgovornosti i transparentnosti rada lokalnih uprava, leži u čvrstoj saradnji centralnog i lokalnog nivoa vlasti i dodao da takav pristup njeguje Ministarstvo javne uprave, a posebno cijeni podršku međunarodnih partnera, ali i preporuke i smjernice asocijacija poput NALAS-a.

„Usmjereni smo ka kreiranju održivog zakonodavnog okvira, koji će dati vidne rezultate u daljim procesima reformi i decentralizacije, zahvaljujući čemu ćemo uspostaviti uspješne lokalne samouprave. Sve to u cilju unapređenja uslova i kvaliteta života građana. Očekujem pozitivne efekte u pogledu ispunjenja standarda neophodnih na našem putu ka Evropskoj uniji, a onda i jedinice lokalne samouprave koje će u potpunosti biti spremne da primjenjuju pravo EU kada Crna Gora postane punopravna članica Evropske unije“, kazao je Dukaj na Generalnoj skupštini Mreže asocijacija lokalnih vlasti Jugoistočne Evrope.

Na Generalnoj skupštini Mreže asocijacija lokalnih vlasti Jugoistočne Evrope za novog predsjednika izabran je predsjednik Opštine Bar, Dušan Raičević.

Portal Analitika