Zdravlje

DRI dala 10 preporuka Ministarstvu i IJZ: Cilj unaprjeđenje upravljanja Nacionalnim programom za rano otkrivanje raka dojke

Državna revizorska institucija izvršila je kontrolu realizacije preporuka datih u Izvještaju o reviziji „Uspješnost sprovođenja Nacionalnog programa za rano otkrivanje raka dojke“.

DRI dala 10 preporuka Ministarstvu i IJZ: Cilj unaprjeđenje upravljanja Nacionalnim programom za rano otkrivanje raka dojke Foto: UGC
Portal AnalitikaIzvor

Shodno usvojenom Srednjoročnom planu revizija uspjeha za period 2020-2024. godina, Državna revizorska institucija stavlja fokus na ciljeve održivog razvoja koji su postavljeni kroz Nacionalnu strategiju održivog razvoja do 2030. godine (NSOR). U skladu sa strateškim ciljem NSOR do 2030. godine – „Unapređenje zdravlja građana svih uzrasta i smanjenje nejednakosti u zdravlju“, DRI je sprovela reviziju „Uspješnost sprovođenja Nacionalnog programa za rano otkrivanje raka dojke“.

"Maligne neoplazme su jedan od vodećih uzroka obolijevanja i umiranja globalno, u Evropi i u Crnoj Gori. Prema podacima iz Registra malignih neoplazmi u 2013. godini, vodeća lokalizacija obolijevanja od malignih neoplazmi kod ženske populacije je bila neoplazma dojke. Nacionalni program za rano otkrivanje raka dojke donesen je 2010. godine, a sa njegovom realizacijom se otpočelo pet godina kasnije", navodi DRI. 

Državna revizorska institucija se odlučila za vršenje revizije „Uspješnost sprovođenja Nacionalnog programa za rano otkrivanje raka dojke“ zbog velikog značaja kontinuiranog i uspješnog sprovođenja skrining programa za rano otkrivanje raka dojke koji značajno može da doprinese poboljšanju zdravlja populacije.

Predmetnom revizijom sagledano je da li su stvoreni neophodni preduslovi za realizaciju Nacionalnog programa za rano otkrivanje raka dojke, kao i da li se Nacionalni program sprovodi na način koji omogućuje ostvarivanje postavljenih ciljeva.

Revizijom su bili obuhvaćeni Ministarstvo zdravlja Crne Gore, Institut za javno zdravlje Crne Gore, Klinički centar Crne Gore, Domovi zdravlja (Podgorica, Danilovgrad, Kolašin i Cetinje) i Fond za zdravstveno osiguranje Crne Gore.

"U cilju unaprjeđenja upravljanja Nacionalnim programom za rano otkrivanje raka dojke u Crnoj Gori, DRI je dala 10 preporuka koje treba da realizuju Ministarstvo zdravlja i Institut za javno zdravlje Crne Gore. 

Nadležni Kolegijum DRI u sastavu: dr Branislav Radulović rukovodilac Kolegijuma i Nikola N. Kovačević član Kolegijuma zaključio je da su Ministarstvo zdravlja i Institut za javno zdravlje Crne Gore u izvještajnom periodu od objavljivanja Izvještaja DRI (26.09.2022. g.) zaključno sa 27.03.2023. godine, preduzeli aktivnosti na realizaciji preporuka i od ukupno 10 datih preporuka, dvije realizovali, dok su preostalih osam preporuka u fazi realizacije ili su djelimično realizovane. Nadležni Kolegijum je zaključio da subjekti revizije treba da DRI dostave novi Izvještaj o realizaciji preporuka, do 08. novembra 2023. godine", navode iz DRI. 

Izvještaj o realizaciji preporuka DRI će se dostaviti subjektima revizije i skupštinskom Odboru za zdravstvo, rad i socijalno staranje.

"U cilju efikasnijeg praćenja realizacije preporuka, u skladu sa Uputstvom o metodologiji vršenja revizije uspjeha i Smjernicama za izradu, praćenje i kontrolu realizacije preporuka, DRI će po dostavljanju inoviranog Izvještaja o realizaciji preporuka sačiniti Izvještaj i isti objaviti na internet stranici", navode u saopštenju. 

Konačan Izvještaj o realizaciji preporuka datih u Izvještaju o reviziji „Uspješnost sprovođenja Nacionalnog programa za rano otkrivanje raka dojke“ je objavljen na zvaničnoj internet stranici DRI.

Portal Analitika