Društvo

Pacijente upućuju na analize u KCCG

Dom zdravlja Podgorica bez reagenasa od početka januara; Durković-Perović: Nije prvi put

Dom zdravlja Podgorice, kako je saopšteno iz te zdravstvene ustanove,nema određenih reagenasa još od početka januara mjeseca. V.d. direktorice Dragana Durković-Perović navela je da sa Ministarstvom zdravlja razgovaraju o nabavci. 

Ilustracija Foto: dzpg
Ilustracija
Portal AnalitikaIzvor

"Nova v.d. direktorice Dragana Durković-Perović je danas u Ministarstvu zdravlja, upravo zbog aktuelne teme – nabavke biohemijskih reagenasa za Dom zdravlja Glavnog grada gdje je izražena potreba i dobra volja donosioca zdravstvenih odluka za prevazilaženjem određenih komplikacija koje se javljaju vezano za ovo pitanje, a sve u cilju pružanja kvalitetne zdravstvene usluge našim pacijentima", kazali su iz Doma zdravlja. 

A reagenci ne fale prvi put, kažu iz Doma zdravlja- 

"U Domu zdravlja Glavnog grada nije prvi put, nažalost, da se dešava privremena nestašica pojedinih reagenasa neophodnih za laboratorijsku dijagnostiku. Razlog je kompleksan", kaže Durković-Perović

Ističe da veliki  broj pacijenata koji su korisnici usluga našeg Doma zdravlja, kao i lica koja su na privremenom boravku u Podgorici, zbog posla.

"Pacijenti često imaju naloge za laboratorijsku dijagnostiku, ne samo od ljekara u Domu zdravlja, već i od specijalista sa sekundarnog i tercijernog nivoa, kao i privatnog sektora. Većina njih ovu vrstu usluga ostvaruje u Domu  zdravlja Glavnog grada. Racionalizacija u potražnji uzorkovanja za  određene laboratorijske analize je neophodna, kao i bolja povezanost (umrežavanje) svih nivoa zdravstvene zaštite, koja bi omogućila ljekarima da imaju uvid u dinamiku potrošnje laboratorijskih parametara 
za svakog pacijenta", kaže v.d. direktorice Doma zdravlja.

Uprava Doma zdravlja Glavnog grada je, dodaje, obaviještena od strane svog Centra  za laboratorijsku dijagnostiku još u novembru minule godine da postoji velika vjerovatnoća za nestašicom pojedinih biohemijskih reagenasa i nabavljena su dodatna sredstva u vrijednosti od 25.000 eura, preraspodjelom 
novca iz Finansijskog plana, upravo za ovu namjenu.

"Ta dodatna sredstva koje je obezbijedio Dom zdravlja su bila dovoljna do kraja 2023. godine. Od 5. januara 2024. godine u Domu zdravlja istrošena je zaliha reagenasa za labaratorijske analize: UREA, HDL holesterol, LDL holesterol, LDH I CK-MB, kao i CRP", navodi Durković-Perović.

Pacijente privremeno, kako pojašnjava, upućuju u laboratoriju KCCG kada je upitanju  uzorkovanje za navedene laboratorijske analize, koja izlazi u susret  Domu zdravlja do nabavke novih reagenasa.

"Finansijski plan za 2024. godinu  je usvojen krajem januara i u toku je raspisivanje tendera za 
laboratorijske reagense. U tom procesu moramo se voditi zakonskim procedurama irokovima. Sva novčana sredstva koja su opredijeljena za nabavku reagenasa odobravaju se od strane Fonda za zdravstveno osiguranje, jer su domovi zdravlja njihove budzetske jedinice, a moram napomenuti da su i cijene reagenasa na tržištu veće nego minule godine. Zaključujem da je Dom zdravlja Glavnog grada pokrenuo procedure za nabavku novih reagenasa i u najskorijem mogućem zakonskom roku mi ćemo 
ih opet imati na raspolaganju", kaže Durković-Perović

Portal Analitika