Politika

Dinoša očekuje usvajanje zakona o manjinama prije ljetnje pauze

Izvor

Dinoša je objasnio da je pristup ministarstva u vezi sa načinom izbora članova savjeta na elektorskoj Skupštini, da nosioci političkih funkcija u sastav savjeta ulaze po automatizmu, dobilo podršku nacionalnih savjeta. To podrazumijeva da elektorska skupština treba da bude iskorišćena za izbor novih članova koji će predstavljati civilni sektor ili istaknute intelektualce, koji su korisni za rad tog tijela.

 “Sa druge strane, ono što je pristup nacionanih savjeta u vezi sa načinom finansiranja i raspodjele sredstava i projekata iz Fonda za manjine dobilo je podršku Ministarstva za ljudska i manjinska prava”, kazao je Dinoša.

Portal Analitika