Društvo

Vlada nije konsultovala AZLP o obavezi posjedovanja ugovora o radu uz potvrdu

Da li je dokument validan ako sadrži cenzurisane podatke?

AZLP nije precizirala da li je Vlada naredbom da se policiji na uvid daju ugovori o radu, kao potvrda prava kretanja, narušila pravo na privatnost građana i prekršila Zakon, već samo ,,da bi podaci iz ugovora kao što su stručna sprema i visina zarade trebalo da budu anonimizirani“ odnosno zatamnjeni

Ilustracija Foto: Tviter
Ilustracija
PobjedaIzvor

Agencija za zaštitu ličnih podatka i slobodan pristup informacijama (AZLP) nije konsultovana prilikom donošenja Vladine odluke da se za izlazak iz stana, nakon 21 sat, kao i u putovanju u druge opštine, pored potvrde poslodavca mora kao dodatni dokument posjedovati i ugovor o radu.

To je saopšteno Pobjedi iz AZLP-a. Oni međutim, nijesu precizirali, da li je Vlada ovom uredbom narušila pravo na privatnost građana i prekršila Zakon, već samo ,,da bi podaci iz ugovora kao što su stručna sprema i visina zarade trebalo da budu anonimizirani“ odnosno zatamnjeni.

"Agencija će po službenoj dužnosti, pratiti realizaciju ove odluke i na eventualne primjedbe i zahtjeve građana reagovati u skladu sa zakonom", kazali su iz ove ustanove.

Državni sekretar u Ministarstvu zdravlja dr Borko Bojić u četvrtak je rekao da ,,pravni tim uvijek konsultuje sve institucije, te da je glavni razlog za uvođenje obaveze dosadašnja velika zloupotreba potvrda“.

Iz Agencije objašnjavaju, da po pravilu, ugovori o radu, odnosno rješenja o zasnivanju radnog odnosa, ne bi trebalo da sadrže veći obim podataka od onih koje sadrže lične isprave i potvrda poslodavca, koje pripadnici Uprave policije kontrolišu, odnosno imaju uvid u ova dokumenta.

"Međutim, zbog specifičnosti i različitih formi obrazaca ugovora i rješenja (državna uprava, lokalna samouprava, privatni preduzetnici...) smatramo da u ovakvim slučajevima, kada ti ugovori ili rješenja sadrže podatke o stručnoj spremi, nazivu radnog mjesta, visini zarade i druge podatke o zaposlenom i poslodavcu, takvi podaci trebaju biti anonimizirani", kazali su iz AZLP.

Sa druge strane, nezvaničan izvor Pobjede koji je upućen u ovu problematiku kaže da je ovom uredbom narušeno pravo na privatnost, te da zatamnjivanje pojedinih podataka nije zakonito i da u takav dokument više nije validan.

"Podaci prikupljeni u ugovoru o radu prikupljeni su samo radi zasnivanja radnog odnosa i služe samo toj svrsi, nikako kao dozvola za izlazak iz grada. Sasvim je dovoljna potvrda koju izdaje poslodavac. Takođe, zatamnjivanje nije zakonito, jer ako bi tamnili takve podatke onda možemo da mijenjamo i imena i prezimena", rekao je naš izvor.

Prema njegovim riječima, ako su ovi podaci bili neophodni trebalo je u Zakonu o zaštiti stanovništva o zaraznim bolestima kao leks specijalis tražiti takve ugovore i mogućnost obrade ove vrste podataka.

Bajić je nedavno rekao i da "ukoliko smatrate da vam se krše prava, možete podatke koje ne želite da prikijete, te da osobe koje nijesu vezane ugovorom za posao ili su freenalceri, mogu konsultovati sa lokalnim Operativnim štabom vezano za međugradska putovanja i izlazak nakon 21 sat".

Portal Analitika