Abiznis

Vlada nekadašnjeg premijera Zdravka Krivokapića jednostano raskinula ugovore sa njima

Bivšim koncesionarima za mHE milion eura odštete

Do sada su donijete dvije prvostepene presude Privrednog suda po kojim država mora koncesionarima za male hidroelektrane da isplati ukupno oko miliona eura odštete. Riječ je o presudama u samo dva spora od ukupno devet koliko su koncesionari pokrenuli jer je Vlada nekadašnjeg premijera Zdravka Krivokapića jednostano raskinula ugovore sa njima.

Bivšim koncesionarima za mHE milion eura odštete Foto: PA
RTCGIzvor

To su podaci iz Informacije o zatečenom stanju na 31. oktobar ove godine u Ministarstvu energetike i rudarstva.

Podsjetimo bivša vlada Zdravka Krivokapića raskinula je 2021. godine deset ugovora o koncesijama za gradnju mHE zbog nepoštovanja ugovornih obaveza od strane investitora. Devet koncesionara pred sudom traže obeštećenje, dok je samo sa jednim postignut sporazumni raskid ugovora.

U dokumentu, koji je objavila 44. Vlada, navodi se da je usljed neispunjenja obaveza iz ugovora o koncesiji ranija Vlada jednostrano raskinula ukupno 10 ugovora o koncesiji za izgradnju mHE, i to na vodotocima: Raštak dva ugovora o koncesiji, Ljeviška rijeka, Crnja, Komarača, Murinska rijeka, Režević rijeka, Đurička rijeka, Bistrica i Bukovica.

Zato je Ministarstvo ekonomije dobilo zaduženje da, za početak, otpočne pregovore o sporazumnom raskidu ugovora o gradnji MHE na reci Bistrici u Bijelom Polju, zatim na Murinskoj rijeci, Komarinskoj rijeci i Đuričkoj rijeci u Plavu, Trepačkoj rijeci u Andrijevici i Bukovici u Šavniku.

Kako se navodi u dokumentu do sada je podnijeto devet tužbi Privrednom sudu Crne Gore za naknadu štete i izgubljenu dobit (Bukovica, Đurička, Komarača, Bistrica, Murinska, Ljeviška, Trepačka, Slatina i Crnja), a kako stoji, “potrebno je napomenuti da se radi o značajnim finansijskim potraživanjima”.

“Trenutno su kao ishod prvostepenog postupka donijete dvije presude Privrednog suda Crne Gore u kojima iznos naknade štete i izgubljene dobiti za jednu iznosi 780.000 eura, a za drugu iznos nakade štete zbog aktiviranja bankarske garancije oko 253.000 eura”, navodi se u Informaciji sa sajta Vlade.

Trenutno rade 33 mHE

U informaciji se navodi i da trenutno postoji 29 aktivna ugovora o koncesiji za izgradnju malih hidroelektrana (mHE) i dvije energetske dozvole za rekonstrukciju mHE kojima je omogućena izgradnja i eksploatacija ukupno 42 objekta mHE, od kojih je završena izgradnja 33 mHE koje su trenutno u radu, četiri mHE u fazi projektovanja i pet mHE u fazi izgradnje.

Ukupna instalisana snaga izgrađenih mHE je 52,6 MW, sa planom proizvodnje od 182,4 GWh.

“U prethodnom periodu za mHE koje se nalaze u fazi projektovanja ili izgradnje su postojali problemi u njihovoj daljoj realizaciji. Naime, dalja realizacija za dio projekata mHE je obustavljena na osnovu odluka i zaključaka Vlade Crne Gore”, stoji u Informaciji.

Takođe, problem u nastavku dalje realizacije ovih projekata je, kako se navodi, nastao i nakon protivljenja dijela lokalnog stanovništva.

“Samo praćenje realizacije ugovora o koncesiji za izgradnju mHE je otežano zbog nemogućnosti sagledavanja cjelokupnog postupka vezano za svaki pojedinačni ugovor, imajući u vidu nadležnosti drugih resora, kao i odsustvo u međusobnoj komunikaciji”, navodi se u dokumentu.

Pored toga navodi se i da je realizacija ugovora o koncesiji za izgradnju mHE u pogledu njihovog praćenja je problematična sa više aspekata.

“Ministarstvo nadležno za energetiku, u čijoj nadležnosti je da prati njihovu realizaciju, prati realizaciju rokova i obaveza iz zaključenih ugovora a koji su u direktnoj vezi sa odlukama drugih nadležnih organa čime u velikom broju slučajeva ne daju mogućnost kompletnog pregleda svih aktivnosti. Na ovaj način, ministarstvo u dosta slučajeva ne raspolaže sa svim informacijama vezano za odluke drugih organa, a koje utiču na praćenje realizacije samog ugovora, iz kojih razloga je potrebno efektivno uključivanje svih organa u institucionalno rješavanje pojedinih pitanja”, piše u Izvještaju.

Kako se navodi neslaganje sa idejama korišćenja vodotoka za izgradnju mHE, tokom realizacije pojedinih ugovora o koncesiji za izgradnju mHE, izrazilo lokalno stanovništvo.

“Protivljenje mještana izgradnji pojedinih objekata bilo je u direktnoj koliziji sa osnovnom idejom programa podsticaja proizvodnje iz obnovljivih izvora energije. U većem broju slučajeva ovi zahtjevi značili su isključivost u smislu protivljenja korišćenja vodotoka za izgradnju mHE, koji su u značajnoj mjeri i doprinijeli da se krene u pravcu raskida ugovora i pored toga što su u ekološkom smislu koji je bio glavni razlog protivljenja ispoštovani svi propisi iz oblasti zaštite životne sredine”, navodi se u Informaciji Ministarstva energetike.

O Komarnici nakon elaborata procjene uticaja na životnu sredne

Pored malih hidroelektrana u nadležnosti Ministarstva za energetiku i rudarstvo prati se realizacija Ugovora o koncesiji za izgradnju HE Komarnica za koju je u toku postupak pribavljanja saglasnosti na elaborat procjene uticaja na životnu sredne.

“U zavisnosti od ocjene pomenutog elaborata zavisi dalja realizacija ovog projekta”, stoji u Informaciji.

Portal Analitika