CEDIS

CEDIS

Bez struje u srijedu zbog radova na mreži

Zbog planiranih radova na mreži, CEDIS za srijedu 21. oktobra, najavaljuje da će bez napajanja električnom energijom ostati stanovnici u gradova i naselja čiji spisak donosimo u nastavku.

Bez struje u srijedu zbog radova na mreži Foto: Arhiva
Portal AnalitikaIzvor

Tuzi

-u terminu od 7:30 do 18:00 sati: Ramza Ćaf, Spinja, Gornje i Donje Drume, Vitoja, Božaj, Kremza i granični prelaz Božaj(kratkotrajna isključenje)

-u terminu od 7:30 do 18:00 sati: Skorać, Arza, Barlaj, Karaula Jagoda, Helnica, Traboin i Nabom

-u terminu od 8:00 do 15:00 sati: Kodra, Dušići, dio Sukuruća, Lekovići, Vladne, Dubrave, Vranj i dio Mataguža

Podgorica

-u terminu od 9:00 do 18:00 sati: Lijeva Rijeka, Veruša, Mokra, Bukumirsko jezero, Brskut, Opasanica, Uvač, Ljevorečke Tuzi, Han Garančića, Dubirog Veruša, Pilana Veruša, i Pajkov Vir

-u terminu od 8:00 do 16:00 sati: dio ul.Vojvode Vasa Bracanova, ul. Đulje Jovanova, Iveze Vukova, dio ul. Žarka Zrenjanina, dio ul. Franca Rozmana , dio ul. Valtazara Bogišića, dio Doljana

-u terminu od 8:00 do 18:00 sati: dio Farmaka oko crpne

-u terminu od 8:00 do 15:00 sati: dio Donje Gorice- ul. Pavla Mijovića, Zlate Raičević, Vojina Popovića Španca, Filipa Radičevića, Arhonta Petra i dio ul. Rista Ratkovića

-u terminu od 9:00 do 13:00 sati: krug fabrike 19.decembar

Danilovgrad

-u terminu od 8:00 do 15:00 sati: dio Novog Sela, Livade Bandića, Lužnica, Ćafa, Baloče, Oraovica, Crvena Paprat, Podkuk, Vučiji Studenac, Frijeska, Rupice Komanske, Laško Rele, Dolovi Komanski , Mokanje, Lalevići, Bogićevići, Frutak, Ržišta, Do Pješivački, Viš, Glava Zete, Kujava, Bogmili, Tunjevo, Zagorak, Dobro Polje, Adžin Most, Veleta, Donji Rsojevići, Mosori, Vinići, Rova, Brijestovo, Sretnja, Bare Šumanovića, Šobaići, Mijokusovići, Boronjina, Mandići, Kupinovo i Motel Sokolina

-u terminu od 8:00 do 15:00 sati: Ćurilac, Grlić, Bjelousi, Šimšić, Kopito Petrovića, GSI, ZIP, dio Lazina, Tomaševići , Begovine,Grude, Jabuke, Lazarev Krst, Bandići, Đeđezi, Malenza, Donji i Gornji Zagarač, Povrhpoljina i Markovina (moguća kratkotrajna isključenja u navedenom periodu)

Cetinje

-u terminu od 10:00 do 13:00 sati: Čevo

-u terminu od 8:00 do 17:00 sati: Oćevići, Zaćir i Dubova(kratkotrajna isključenje ne duža od 30 min.)

-u terminu od 8:00 do 17:00 sati: Ceklin, Strugari, Dobrsko Selo, Ulići, Markov Do, Bokovo, Kosijeri, Đinovići, Štitari Orašani, Mikulići i Tomići

-u terminu od 8:00 do 14:00 sati: dio ul. Vojvode Boža

Plužine

-u terminu od 8:00 do 15:30 sati: Borkovići

-u terminu od 8:00 do 16:30 sati: dio Goranska

Nikšić

-u terminu od 8:00 do 15:30 sati: Jasenovo Polje

-u terminu od 14:00 do 17:00 sati: Podgorički Put, Tunel Budoš, dio Straševine, dio Budoša, Dio Kličeva

-u terminu od 9:00 do 11:00 sati:Isključenje je kratkotrajno na početku i kraju radova: Voli, Ibon, Autobuska stanica, Pozorište 18. Septembar, Mex, Stara Varoš, Gojka Gačevića, Željeznička Stanica, bulevar 13 jul, Mehanizacija EPCG , Upravna Zgrada Boksita, HDL Laković, Armirački Pogon, Ul.Vuka Mićunovića, dio Njegoševe, Dom Penzionera, Novaka Ramova, Karađorđeva, Ul.Vardarska, dio Kličeva, Hidrotehna, Mrkošnica, Dio Iza Meandera, PP Bast Plastik,Studenca, Brlja, Aerodrom Kočani , NTC logistik, Taložnik, VP Kapino Polje, Pilana Milić Kočani, Poklonci, Poklonci Vodovod, Krupac, Crnodoli, Vitalac, Štedim, Vib-Bas, Lovćen Auto, Golijsko Naselje Kličevo, Kamenolom Vrtac, Booster, Radulović Šljunkara, Tunel Budoš, Stubičko Međeđe, Stubički Dolovi, Stubica, Paprati, Cerovo, Bogetići, Drenoštica, Vitasojevići, Straševina, Pekara (Uniprom), Benzinska pumpa Nikšić 3, Kličevo , Mesna Industrija Goranović,Tei Mont, Novi Monte-živ, Žitan Petrol – Brlja, Stovarište Neckom, Agromont, Atlas Montenegro, Vrtac, Široka Ulica, Broćanac , Riđani, Kuside Vojska, Stari Dvori (Stuba), Most Na Moštanici, Metalac , Neckom, Mušovina, Čađalica, Ul.Ivana Milutinovića, Zgrada EPCG, Ul. Peta Proleterska, Ul. Jovana Cvijića, Ul. Manastirska, Ul.Njegoševa ,Trg Slobode

-u terminu od 8:00 do 16:00 sati: Vilusi, Ilijino brdo, Carina, Dolovi

-u terminu od 8:00 do 18:00 sati:Tupan, Klenak (Donji i Gornji), Dubočke (Donje i Gornje), Pećinovac, Bijela Vrata, Zlatna Strana, Cerovačka Glavica

Bar

-u terminu od 7:30 do 19:00 sati: Zupci, Tuđemili, Maksim, Podsustaš, Rusko naselje Sinegorje, Sutorman, Vučkovići, Boškovići , Ribnjak, Ilino iznad pruge, Ddo naselja Mandarići

-u terminu od 8:00 do 14:00 sati: potrošači na području Vitića

Budva 

-u terminu od 8:30 do14:00 sati: Kamenovo, Divanovići, Podbabac

-u terminu od 8:00 do 15:00 sati: dio naselja Bačvice

Ulcinj

-u terminu od 7:30 do 15:00 sati: Donji Štoj, od autokampa Tomi do hotela Imperijal i do nekadašnjeg restorana "Monako"

Kotor

-u terminu od 9:00 do 17:00 sati: Grbalj, Petoselica, Krimovice, Ograde, Marovići, Platamuni, Trsteno

-u terminu od 9:00 do 12:00 sati: Stari grad, Katedrala Sv. Tripun i dio Grada od Katedrale do Gurdića

-u terminu od 09:00 do 13:00 sati: Peluzica- dio oko škole

-u terminu od 9:00 do 9:30 sati: Grbalj, Lastva Grbaljska, Kovačko polje, Glavatske kućice, Gorovići, Bratešići, Petoselica, Krimovice, Ograde, Marovići, Platamuni, Trsteno 

Tivat

-u terminu od 9:00 do 12:00 sati: Matkovići, dio potrošača prema Vodovodu.

Herceg Novi

-u terminu od 8:00 do 13:00 sati: Kameno Stanovčići

Žabljak

-u terminu od 8:00 do 18:00 sati: Tmajevci, Meždo, Lazar, Tepačko Polje, servis Stijepović, Hotel Polar Star, engleske vikendice, Borje, Ninkovići, Lukšić, Šumanovac

Šavnik

-u terminu od 9:30 do 17:00 sati: Fabrika vode u Gusarevcima, Tušinja, Boan, Štičje, Bare, Krnja Jela, Sirovac, Strug, Podmalinsko, Manastir Podmalinskomoguća kratka isključenja do 30 min na početku i kraju radova

Pljevlja

-u terminu od 8:00 do 18:00 sati: naselje Gradac, Pupovići, Crnci, Leovo Brdo, Cerovci, Vrba, Šljuke, Zahum, Meljak, Višnjica i Hodžići

Berane

-terminu od 8:30 do 14:30 sati: Petnjik,Dapsići,Tmušiće,Batuni,Ranč,Mršina Bara,Planinski prevoj Lokve,Donja Rženica,Zagorje,Kaludra,Rovca i Lisijevo Polje

Petnjica

-u terminu od 8:30 do 14:30 sati: dio sela Vrbica

Rožaje

-u terminu od 8:30 do 14:30 sati: selo Jablanica

-u terminu od 7:30 do 18:00 sati: dio sela Bać i dio sela Radetina

Plav

-u terminu od 9:00 do 14:30 sati: ulica Racina, naselje Meterizi,Ulica Maršala Tita i uži centar grada Plava

Gusinje

-u terminu od 9:00 do 14:30 sati: dio sela Grnčar

Bijelo Polje

-u terminu od 9:00 do 15:00 sati: Nikoljac,Lozna,Žiljak,Ribarevine, Ostrelj, Ramčina, Zaton,Čokrlije, Pavino Polje, Mahala, Bijeli Potok, Grab, Biokovac, Slatka, Gorice, Kovrene, Bliškovo, Stožer i Sutivan

-u terminu od 9:30 do 14:00 sati: Pašića Polje, Žurena, Brestovik, Potoci, Dubovo, Laholo, Kostići, Kaševari, Brzava, Femića Krš, Prijelozi, Zagrad, Crnča, Radulići, Ivanje, Vrbe, Crhalj, Kradenik, Goduša, Godijevo, Ličine, Sipanje, Sušica, Osmanbegovo selo, Lazovići, Čampari, Moravac, Šipovice, Stubo, Vrh, Negobratina, Đalovići, Dupljaci

-u terminu od 7:30 do 18:00 sati: Tomaševo, Mislići, Lijeska, Sokolac, Šljemena, Barice, Pisana Jela, Potrk, Obod Žaljevo, Pape, Glibavac, Grančarevo, Ujniče, Čokrlije

Mojkovac

-u terminu od 10:00 do 14:00 sati: Lojanice-Lepenac

-u terminu od 11:00 do 16:00 sati: Bjelojeviće

Kolašin

-u terminu od 8:00 do 17:00 sati: Crkvina, Lugovi, Oćiba, Vladoš, Pčinja, Žirci, Moračka Bistrica,Dulovine, Rečine, Skrbuša, Bijeli potok, Mateševo, Jabuka, Bare kraljske i Vranještica

Navedeni radovi se izvode u cilju kvalitetnijeg i sigurnijeg napajanja električnom energijom. U slučaju loših vremenskih uslova radovi će biti odgođeni. 

Portal Analitika