"Krajnje vrijeme da se prestane sa ignorisanjem inicijativa"

Barlović: Stvoriti uslove za ozelenjavanje i uređenje Golog brda u Sutomoru

Bez obzira što je prošlo nekoliko godina od devastacije Golog brda u Sutomoru uslijed požara, nadležni državni organi nijesu preduzeli niti jednu aktivnost na sveobuhvatnoj sanaciji, rekultivaciji i ozelenjavanju ovog prostora, kazao je Aleksandar Barlović, odbornika DPS-a u Skupštini opštine Bar i predsjednika Odbora za planiranje, uređenje prostora i komunalno-stambenu djelatnost.

Barlović: Stvoriti uslove za ozelenjavanje i uređenje Golog brda u Sutomoru Foto: DPS
Portal AnalitikaIzvor

„Ovo predstavlja dovoljan razlog da se na ovaj način obratimo Upravi za gazdovanje šumama i lovištima i resornom Ministarstvu poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede kao titularima prava svojine, kao i JP Morsko dobro kao subjektu raspolaganja, sa inicijativom i zahtjevom da preduzmu aktivnosti na uklanjanju preostalih količina opožarenih stabala, te da što skorije pristupe izradi projekta rekultivacije, ozelenjavanja i uređenja ove površine“, naveo je Barlović. 

Ovaj prostor, kaže, zaslužuje i mora biti tretiran na adekvatan način. 

„On mora biti zelena oaza, mjesto za odmor i rekreaciju za sve naše sugrađane i turiste koji borave u Sutomoru. Iako je lokalna uprava u Baru sprovela postupak i finansirala uklanjanje opožarenih stabala sa prostora Golog brda, u saznanju smo da Uprava za gazdovanje šumama i lovištima već duži vremenski period nije preduzela poslove iz svoje nadležnosti da u potpunosti ukloni opožarena stabla koja se nalaze u podnožju Golog brda“, kazao je Brlović.

Ovo je, ističe on, razlog zbog kojeg smatraju da je krajnje vrijeme da se prestane sa ignorisanjem inicijativa koje znače unapređenje i uređenje stanja prostora i da se u saradnji sa lokalnom upravom nađe model za rješavanje ovog pitanja.

„Siguran sam da sa strane lokalne uprave postoji spremnost za to, što je pokazala i obezbjeđivanjem sredstava za uklanjanje opožarenih stabala, ali svakako da titulari prava svojine moraju biti nosioci ovih aktivnosti i pokazati dobru volju i spremnost da ovaj prostor uredimo kako on i zaslužuje“, zaključio je Barlović.

Portal Analitika