Politika

"Rješenje nije dobro"

Adrović: Ne treba podržati izmjenu Poslovnika Skupštine

U toku je 21. sjednica Zakonodavnog odbora Skupštine Crne Gore. Na dnevnom redu je predlog zakona izmjenama i dopunama Zakona o socijalnoj i dječjoj zaštiti (EPA 203), koji je podnijela grupa poslanika. Na sjednici će se raspravljati i o predlog zakona o izmjeni Zakona o obaveznom zdravstvenom osiguranju, koji je podnijela grupa poslanika, kao i predlogu zakona o izmjeni i dopuni Zakona o zaradama zaposlenih u javnom sektoru, koji je podnijela grupa poslanika. Na dnevnom redu je i predlog odluke o izmjeni Poslovnika Skupštine Crne Gore.

RTCGIzvor

Poslanik PES-a Vasilije Čarapić je prilikom obrazlaganja predloga o izmjeni Poslovnika Skupštine Crne Gore kazao da se mijenja jedan član poslovnika kojim se omogućava da se potpredsjednik skupštine iz manjinskih radova bira po drugačijoj metodologiji: "Može ga predložiti jedan poslanik, grupa poslanika iz reda manjina ili jedan klub".

Kako kaže Čarapić, razlog je da se dođe do izbora potpredsjednika iz redova manjina, jer do sad nije izabran zbog nedostatka koncenzusa.

Nakon izlaganja Čarapića javio se Admir Adrović iz BS-a, koji je kazao da bi se usvajanjem ovog predloga došlo do kršenja nekih principa koji su promovinsani u čnanu 15. okvirne konvencije za zaštitu manjinskih prava.

"Samim ovim mislim da ovo rješenje nije dobro i da ne treba da ga podržimo", istakao je on.

Čarapić je kazao da inicijator ovih izmjena nije vladajuća većina.

"Mislim da se ovima proširuju pava, a ne skraćuju", poručio je Čarapić.

Čarapić je pri stavu da treba prihvatiti pomenute izmjene.

"Vidjeli smo da kada su svi poslanici manjina ili u opoziciji ili u vlasti, onda nemamo problem sa izborom potpredsjednika, a kada je situacija da je dio na vlasti a dio u opoziciji, onda dogovora nema", poručio je Čarapić.

Adrović je istakao da ni njega niti tu partiju niko nije konsultovao oko izmjena. 

"Niko nas nije kosnultovao vezano za ovo. Mene nije niko konsultovao. Mislim da ni kolege iz BS-a niko nije konsultovao oko izmjena poslovnika", istakao je Adrović. 

Predstavnica DPS-a Sonja Milatovićkazala je da je jasno da nije bilo dijaloga po ovom pitanju.

"Poslanici DPS-a neće glasati za pomenute izmejene", navela je Milatovićeva.

Poslanik PES-a Darko Dragović naveo je da pomenutim predlogom svaki poslanik iz reda manjinskih partija može biti kandidat za potpredsjednika, a, kako kaže, jasno je da Skupština odlučuje.

Momčilo Leković (DCG) kazao je da je ta partija predložila progresivni model podrške roditeljima kroz povećanje naknada za novorođenčad.

Demokrate su nedavno predložile izmjene Zakona o socijalnoj i dječijoj zaštiti, kojima se povećavaju naknade za novorođenu djecu. Umjesto 900 eura, naknada bi iznosila 1000 eura.

Darko Dragović (PES) istakao je da pomenuto zakonsko rješenje predviđa da sa isplatom nadoknada treba početi od januara 2024., ali da to nije moguće jer zakoni nemaju povratno dejstvo.

Leković je kazao da je javni interes sve ono što se tiče "naše djece", a Maja Vukićević najavila je će pozvati Skupštinu da utvrdi javni interes.

Odbor je prihvatio pomenuti predlog. Za izvjestioca Odbora određen je Vasilije Čarapić.

Predlog zakona o izmjeni i dopuni Zakona o zaradama zaposlenih u javnom sektoru usvojen je apsolutnom većinom.

Portal Analitika