Abiznis

Kipar: Vlasnici velikih depozita izgubiće 8,3 milijarde EUR

164kiparok
V
lasnici velikih depozita, koji su držali novac u dvije najveće kiparske banke, izgubiće u procesu njihovog restrukturiranja do 8,3 milijarde EUR, pokazuje dokument Evropske komisije (EK).

Kipar: Vlasnici velikih depozita izgubiće 8,3 milijarde EUR
Portal AnalitikaIzvor

Ukupno će ulagači finansirati restrukturiranje kiparskog bankarskog sektora s 10,6 milijardi EUR, kroz brisanje vlasničkih udjela i kreditorskih potraživanja prema Laiki banci, kao i kroz nametanje gubitaka kreditorima Banke Kipra s nižim prioritetom naplate i pretvaranje depozita u vlasničke udjele.

Laiki će biti zatvoren, a Banka Kipra restrukturirana u zamjenu za međunarodne kredite u iznosu deset milijardi EUR na period od tri godine, prenosi Bankamagazin.

Kipar i međunarodni kreditori dogovorili su da će vlasnici depozita većih od 100 hiljada EUR u obje banke, kao i dioničari i kreditori, ostati bez dijela svog novca u sklopu dokapitalizacije posrnulih banaka. Depoziti manji od 100 hiljada EUR pokriveni su garancijama.

"Procjenjuje se da će se uključivanjem u troškove restrukturiranja vlasnika neosiguranih depozita u Laiki, kao i banci Kipra, osigurati njihov doprinos dokapitalizaciji od 8,3 milijarde EUR", navodi se u dokumentu EK od 12. aprila, s oznakom "konačna verzija".

To je, kako se dodaje, maksimalna procjena.

"Konačni iznos zavisiće između ostalog od konverzije u sklopu pretvaranja potraživanja u vlasničke udjele u Banci Kipra i isplati osiguranih depozita u Laiki banci", navodi se u fusnoti tog dokumenta.

Izvor: MINA-BUSINESS

Portal Analitika