Društvo

Raspodjela paketa za socijalno ugrožene porodice

pgZgrada
S
ekretarijat za socijalno staranje Glavnog grada Podgorica, u okviru svojih redovnih aktivnosti, a shodno Odluci o oblicima socijalne i dječje zaštite, u saradnji sa predstavnicima mjesnih zajednica „19.decembar“ i Nova varoš, nastavio je akciju raspodjele paketa u osnovnim životnim namirnicama za osobe i porodice koje se nalaze u stanju socijalne potrebe.

Raspodjela paketa za socijalno ugrožene porodice
Portal AnalitikaIzvor

Paket se sastoji od osnovnih životnih namirnica i sredstava za higijenu, a ovom akcijom je podijeljeno 220 paketa.

Foto: Pobjeda.me

Portal Analitika