Abiznis

DF predlaže svoje antikrizne zakone

15janko-vucinicDemokratski front (DF) tražice da se 18. februara održi vanredna sjednica Skupštine, na kojoj bi se raspravljalo o setu antikriznih zakona koje ce u cilju prevazilaženja postojece situacije predložiti taj politicki savez, prenosi Mina biznis.

DF predlaže svoje antikrizne zakone
Portal AnalitikaIzvor

Poslanicki klub DF-a pripremio je 14 predloga kriznih, socijalnih i razvojnih zakona, cije je donošenje, kako su saopštili njihovi predstavnici, neophodno za što efikasnije prevazilaženje aktuelne situacije.

Poslanik DF-a, Janko Vucinic, saopštio je da je suština predloženih izmjena zakona o porezu na dohodak gradana oporezivanje visokih plata.

»Predlažemo da se zarade do visine prosjecne plate u Crnoj Gori ne oporezuju, dok bi se na one od prosjecne do vrijednosti potrošacke korpe placao porez od devet odsto«, rekao je Vucinic na konferenciji za novinare.

On je objasnio i da bi se zarade vece od vrijednosti potrošacke korpe oporezivale progresivno, po stopi od 15, 20 i 30 odsto.

»Na taj nacin bi se zaštitili najugroženiji slojevi stanovništva, a teret krize bi se prenio na one sa visokim primanjima«, kazao je Vucinic.

Predložene izmjene Zakona o radu bi se, kako je dodao, odnosile se na ugovor na odredeno vrijeme.

»Zakon o radu je izmijenjen po pitanju te odredbe, ali ga socijalni partneri razlicito tumace. Predlažemo da se svi zaposleni, koji su na dan usvajanja Zakona imali više od dvije godine radnog staža po ugovoru na odredeno vrijeme, automatski zaposle na neodredeno«, naveo je Vucinic.

Predstavnici DF-a predlažu i da se minimalna zarada poveca sa dosadašnjih 30 odsto prosjecne plate na 50 odsto, jer bi se na taj nacin donekle ublažilo teško stanje najugroženijih i sprijecila zloupotreba poslodavaca koji poreze i doprinose uplacuju na najnižu zaradu od oko 146 EUR.

Vucinic je podsjetio da je premijer Milo Ðukanovic prije samo dva mjeseca najavio da ce »stezanje kaiša« biti prošlost, dok ce prioritet nove Vlade biti poboljšanje kvaliteta života gradana.

»Umjesto toga imamo zamrzavanje penzija i smanjenje plata gradana. Najavljeno je i otvaranje 40 hiljada radnih mjesta, a dešava se da se i postojeca zatvaraju«, kazao je Vucinic.

Poslanik DF-a, Branka Bošnjak, saopštila je da su setom antikriznih mjera predvidene i izmjene zakona o igrama na srecu, kao i o porezu na igre na srecu i zabavne igre, koje podrazumijevaju povecanje koncesionih i ostalih naknada za priredivace.

"Na taj nacin bi se povecali prihodi u budžetu, ali i destimulisalo otvaranje ovolikog broja kockarnica i kladionica", rekla je Bošnjak.

Ona je dodala i da predvideno povecanje poreza na promet nepokretnosti od dva odsto nece ugroziti one koji imaju novac za njihovu kupovinu. Neophodno je, prema njenim rijecima, povecati i porez na luksuz, prije svega na upotrebu motornih vozila, plovnih objekata, vazduhoplova i objekata.

»Predloženo povecanje akciza na alkoholna pica, takode bi doprinijelo punjenju budžeta. Smatramo i da bi firme koje ostvaruju profit, povecanjem poreza na dobit preduzeca, trebalo da u vrijeme krize daju svoj doprinos«, saopštila je Bošnjak.

Izmjene Zakona o porezu na dobit preduzeca, kako je kazala, sadrže i razvojnu komponentu, odnosno predvidaju manje ili nulte stope poreza za proizvodace koji bi stimulisali proizvodnju na sjeveru i manje razvijenim podrucjima.

DF predlaže i izmjene Zakona o lokalnoj samoupravi, kojim bi se zarade, naknade i druga primanja lokalnih funkcionera ogranicila do iznosa od tri prosjecne zarade u Crnoj Gori.

Predlažu se i izmjene zakona o Državnoj revizorskoj instituciji i Centralnoj banci Crne Gore, kojima bi se ukupna primanja njihovih funkcionera ogranicila na zarade poslanika.

U DF-u smatraju da bi se predloženim izmjenama Zakona o koncesijama kvalitetnije uredili uslovi, nacin i postupak davanja koncesija. Znacajno povecanje koncesione naknade, kako predlažu iz DF-a, doprinijelo bi budžetskim prihodima.

»Predlažemo i da se koncesiona naknada koju daje Vlada direktno usmjerava na budžet opština i države, cime bi se izbjeglo da se ne zna ni kada se, ni u kom iznosu ona uplacuje«, saopštili su iz DF-a.

Oni su dodali i da bi se ostvareni profit od koncesije morao ravnomjerno dijeliti izmedu koncesionara i koncedenta, dok bi minimalna koncesiona naknada trebalo da bude 50 odsto od ocekivanog neto profita.

DF predlaže i osnivanje Razvojne banke Crne Gore, ciji bi osnivacki kapital od milijardu EUR bio obezbijeden izdavanjem dužnickih hartija od vrijednosti i od kredita kod stranih banaka.

DF ce, prema rijecima poslanika Strahinje Bulajica, predložiti i deklaraciju o ubrzanom razvoju energetike, ciji je cilj brže rješavanje problema u energetskom sektoru.

»Problem nedostatka energije u Crnoj Gori je osjetljivo socio-ekonomsko pitanje. Deficit u proizvodnji elektricne energije ogranicava razvoj privrede, ali i bruto domaceg proizvoda (BDP)«, podsjetio je Bulajic i dodao da Crna Gora raspolaže neiskorišcenim hidroenergetskim potencijalom, ali i znacajnim rezervama uglja.

On smatra da se iz postojece ekonomske krize ne može izaci povecanjem dažbina, nameta i poreza, koji bi u najvecoj mjeri osjetili gradani.

»Vjerujemo da ce partijska država nastaviti da amnestira svoje tajkune, koji ce i dalje biti najveci profiteri. Crna Gora ce nastaviti da stvara primitivni kapitalizam, koji ce da socijalizuje gubitke tajkunske i politicke oligarhije, kao i da kapitalizuje njihove personalne i familijarne privilegije u poprilicne prihode«, rekao je Bulajic.

On je dodao da se paralelno stvara ocajna masa obespravljenih i poniženih gradana, dok Crna Gora srlja u dužnicko ropstvo.

»Mnogi podaci vec pokazuju da se Crna Gora nalazi u zoni bankrota«, zakljucio je Bulajic.

Portal Analitika