Društvo

PG: Uskoro duže trajanje zelenog svjetla za pješake na raskrsnicama

241rasSekretarijatu za komunalne poslove i saobracaj više puta su se obracale NVO i novinari pitanjima u vezi sa kratkim trajanjem zelenog svjetla za pješake na raskrsnicama na Bulevaru Svetog Petra Cetinjskog, kod Elektroprivrede i Telekoma.

PG: Uskoro duže trajanje zelenog svjetla za pješake na raskrsnicama
Portal AnalitikaIzvor

Signalni planovi rada semafora, odnosno dužina trajanja ciklusa, kao i dužina pojedinih faza, projektuju se na osnovu brojanja i analize protoka svih ucesnika u saobracaju u zoni raskrsnice, na glavnom i sporednom pravcu, u zavisnosti da li se radi o pojedinacnoj raskrsnici, ili o raskrsnici koja je u sistemu koordinacije (koja je umrežena).

Svaka promjena parametara koji su uticali na utvrdivanje signalnih planova, može biti razlog za njihovu izmjenu, odnosno za promjenu dužine trajanja pojedinih faza. To podrazumijeva izradu projekta regulacije kojim ce se definisati novi signalni planovi.

Imajuci u vidu navedeno, Sekretarijat za komunalne poslove i saobracaj je inicirao izradu projekta reprogramiranja rada svetlosnih signala na raskrsnicama na potezu od raskrsnice Bulevara Sv. Petra Cetinjskog i Bulevara Džordža Vašingtona, do raskrsnice ulica Josipa Broza i Pera Cetkovica, s obzirom da raskrsnice na ovom potezu funkcionišu u sistemu koordinacije, s ciljem da se, na nekim od njih, poveca trajanje zelenog svjetla za pješake. Nakon završetka projekta, pristupice se izmjenama na upravljackim uredajima, odnosno, projekat ce se realizovati na terenu.

Portal Analitika