Društvo

Studenti neće dodatno plaćati tezu, rok još dvije godine

“Ministarstvo prosvjete je nedavno organizovalo sastanak sa predstavnicima studenata, na kome je jasno saopštilo svoj, ali i stav Vlade u odnosu na sva otvorena pitanja u vezi sa statusom zatečenih studenata magistarskih studija na Univerzitetu Crne Gore”, saopštila je direktorica direktorata za visoko obrazovanje u Ministarstvu prosvjete Mubera Kurpejović
Studenti neće dodatno  plaćati tezu, rok još dvije godine
Portal AnalitikaIzvor

Kako je naglasila Kurpejović, “Pri potpuno istom, nepromijenjenom stavu smo i danas, i nemamo apsolutno nikakvu dilemu da studenti: ne treba dodatno da plaćaju prijavu, odnosno odbranu master rada; da se pomenute studije mogu završiti u roku koji je definisan Zakonom o visokom obrazovanju odnosno najkasnije za dvije godine; da je potrebno izvršiti povraćaj novca svim studentima koji su u ovom upisnom roku izvršili dodatnu uplatu za Tezu odnosno Rad; te da će Univerzitetu biti opredijeljena nedostajuća sredstva po ovom osnovu.”
Kurpejović je istakla i da je Komunikacija već započeta i narednih nekoliko dana Vlada će naći način da sa Univerzitetom otkloni sve dileme oko efikasne primjene gorenavedenog. 
“Najvaznije je da interes studenata mora svima biti na prvom mjestu”.
 

Portal Analitika