Abiznis

Crna Gora se zadužuje 4,8 miliona eura

Vlada je usvojila Informaciju o pregovorima sa Međunarodnom bankom za obnovu i razvoj (IBRD) u vezi sa zaključenjem ugovora o zajmu za dodatno finansiranje projekta Reforme poreske administracije i amandmana ugovora.
Crna Gora se zadužuje 4,8 miliona eura
Portal AnalitikaIzvor

Kreditni aranžman u iznosu od 4,8 miliona eura biće zaključen na period od 24 i po godine, koji će uključivati i četiri i po godine grejs perioda, sa kamatnom stopom Eurbor, uvećan za fiksnu kamatnu marginu koja u ovom trenutku iznosi 1,05 odsto.

Portal Analitika