Podgorica

Rade brže od ugovorene dinamike

Izgradnja jugozapadne obilaznice, saobraćajnice koja će biti veza magistralnih puteva Podgorica – Cetinje i Podgorica – Petrovac, teče brže od ugovorene dinamike. Izgradnja prve i treće dionice biće završena dva-tri mjeseca prije planiranog roka (1. mart 2020. godine). Na drugoj dionici, gdje se gradi most na Morači, u toku je izrada pristupnih puteva do obale, kao i izvođenje nasipa u koritu rijeke radi podizanja obalnog stuba.
Pobjeda
Pobjeda
Portal AnalitikaIzvor

PUNOM PAROM

Iz kompanije Bemaks, koja gradi jugozapadnu obilaznicu, ističu da se radovi izvode brže od ugovorene dinamike. - Ugovoreni rok za završetak svih radova na prvoj i trećoj dionici je 1. mart 2020. godine, a prema našoj projekciji sve radove ćemo završiti dva do tri mjeseca ranije. Jedini razlog zašto ih nijesmo već zavšili jesu neriješeni imovinskopravni odnosi na jednoj dionici u dužini od 100 metara, koji su riješeni 1. avgusta ove godine, kao i neposjedovanje odgovarajuće projektne dokumentacije za izradu podvožnjaka prema Botunu – saopšteno je iz Bamaksa. Napominju da je na zahtjev građana iz tog dijela Podgorice nađeno novo rješenje, koje može da zadovolji sve njihove potrebe u funkcionalnom i estetskom smislu, a da se sve može uklopiti u ugovorenu cijenu za izvođenje radova.

Konstrukcija nadvožnjaka na trećoj dionici je završena. - U toku su završni radovi, koji podrazumijevaju betoniranje prelazne ploče, postavljanje hidroizolacije, pripremu podloge za kolovoznu konstrukciju. Na ostatku trase 3. dionice u toku su završni radovi na hidrotehničkim i elektro instalacijama. U toku je izgradnja ivičnjaka i trotoara na toj dionici. Do sada je urađeno četiri kilometra, od planiranih 8,5 kilometara ivičnjaka i 2,5 kilometara trotoara od planiranih 4,4 – navode iz kompanije. Na prvoj dionici u toku su završni radovi na ugradnji hidrotehničkih i elektro instalacija. - U toku je izgradnja ivičnjaka i trotoara. Urađeno je tri kilometra ivičnjaka, od planiranih 5,4 i izvedeno kilometar trotoara od planiranih 2,5 – ističu iz Bemaksa, uz napomenu da se na te dvije dionice uporedo priprema podloga za nanošenje asfaltnog sloja.

UGRADNJA STUBA

U toku su i pripremni radovi na drugoj dionici - izrada pristupnih puteva do obale i izvođenje nasipa u koritu Morače radi izvođenja obalnog stuba. Kako navode, ovi radovi su većeg obima i trajaće nekoliko mjeseci. Druga dionica jugozapadne obilaznice obuhvata most na Morači, dužine 150 metara i 50 metara pristupnih saobraćajnica. Rok za izgradnju ovog dijela saobraćajnice, koji je počeo prije mjesec, je 450 dana. - Ovaj dio posla obuhvata izgradnju mosta i dio saobraćajnice sa obje strane, ukupne dužine 50 metara. Ukupna širina mosta u visini kolovoza je 22,4 metra, zajedno sa ogradama i ivičnim vijencima.

Na mostu su predviđene dvije kolovozne trake širine po sedam metara, sa razdjelnim ostrvom širine četiri metra (ukupno četiri saobraćajne trake po 3,5 metara širine) – naveli su iz Agencije za izgradnju i razvoj. Kako su pojasnili, most je koncipiran kao ovješena konstrukcija na dva jednaka raspona, svaki po 75 metara. - Središnji, ujedno i jedini stub, kruto se veže s rasponskom konstrukcijom, a završava pilonom koji nadvisuje rasponsku konstrukciju za 31 metar. S pilona se na objekat veže ukupno sedam vješaljki na svaki raspon koje se vežu na središnju osu konstrukcije – pojasnili su iz Agencije.

Portal Analitika