Zdravlje

Zahvaljujući prevenciji i suzbijanju infekcije u KCCG svedene na minimum

Klinički centar Crne Gore sprovodi kontinuirane aktivnosti i programe u cilju prevencije i suzbijanja širenja bolničkih infekcija, navedeno je u saopštenju.Portal AnalitikaIzvor

''Iako su bolničke infekcije prisutne  u svim, pa i u najrazvijenijim i najsređenijim zdravstvenim centrima, Klinički centar ih je, upravo zahavljujući stalnoj kontroli sveo na minimum. Tako su u toku 2018.  godine, u odnosu na ukupan broj hospitalizovanih pacijenata, bolničke infekcije potvrđene kod svega 0,8 odsto pacijenata ,a preporuka Svjetske zdravstvene organizacije je  da procenat bolničkih infekcija treba da se kreće u intervalu od 5-10%''- naveli su u saopštenju.

Tokom prošle godine, od ljekara KCCG, od ukupno 39.524  hospitalizovih pacijenata, prijavljeno je  438 sumnji na bolničku infekciju, a od tog broja potvrđeno je  300 bolničkih infekcija.

Podsjećaju da je u KCCG 2008. formirana Komisija za kontrolu, spriječavanje i suzbijanje  bolničkih infekcija, koja kroz donošenje programskih dokumenata, predlaže  konkretne mjere i aktivnosti u cilju sprečavanja intrahospitalnih infekcija i vrši nadzor nad njihovim sprovođenjem.

''Takođe, Komisija predlaže program obuke zaposlenih iz oblasti bolničkih infekcija i imenuje timove za praćenje sprečavanja i suzbijanja bolničkih infekcija u okviru organizacionih jedinica, čiji je zadatak između ostalog i prepoznavanje i otkrivanje rizika za nastanak i širenja intrahospitalnih infekcija i donošenje odgovarajućih mjera.

Komisija u kontinuitetu sprovodi sve aktivnosti i mjere, jer se samo sistemskim radom mogu postići rezultati na sprečavanju i suzbijanju bolničkih infekcija. U skladu sa postignutim rezultatima, pojedine aktivnosti se intenziviraju ili smanjuju, što je i dovelo do veoma dorbih rezultata u 2018''- dodali su.

U toku je edukacija zdravstvenih radnika iz KCCG o bolničkim infekcijama, koja je prepoznata kao jedna od najefektivnijih mjera iz oblasti kontrole, prevencije i sprečavanje širenja u zdravstvenim ustanovama, navode iz KCCG.

KCCG, napominju, svake godine izdvaja značajna finansijska sredstava za nabavku dezinfekcionih sredstava za ruke, prostor i opremu.

''Pored toga, 2017. formirano je  Odjeljenje za bolničku epidemiologiju, koje se bavi prevencijom nastanka  i kontrolom bolničkih infekcija. Jedna od glavnih aktivnosti je  implemenacija preporuke koje se odnose na postupke dezinfekcije i sterilizacije medicinske opreme,  instrumenata i zavojnog materijala. Takođe, zaposleni u ovom Odjeljenju svakodnevno sprovode nadzor nad pravilnim  pranjem  i dezinfekcijom  ruku, dezinfekcijom radnih površina, upotrebom  zaštitne odjeće, sterilizacijom  instrumenata i zavojnog materijala, izolacijom  pacijenta sa infekcijom-kohortna izolacija, pravilnim odlaganjem  medicinskog otpada''- naveli su iz KCCG.

''Takođe, 2016. godine formirana je Komisija za kontrolu potrošnje antibiotika, koja implementira i kontroliše primjenu Smjernica za antimikrobnu profilaksu u hirurgiji, jer hirurške infekcije predstavljaju jedan od najčešćih oblika bolničkih infekcija svuda u svijetu. Zahvaljujući tome, u protekle dvije godine u KCCG smanjena je potrošnja antibiotika za 30%. Smanjenje potrošnje antibiotika  je u direktnoj korelaciji sa smanjenjem rezistencije na antibiotike, a samim tim i mogućim nastankom intrahospitalnih infekcija''- zaključeno je u saopštenju KCCG.

 

Portal Analitika