Abiznis

Za pet mjeseci 111 miliona eura štednje povučeno iz banaka

Ukupni depoziti u bankama su na kraju maja bili 3,3 milijarde eura, 111 miliona eura manje nego u januaru, kada su bili 3,41 milijardu, 180 manje nego u februaru (3,48 milijardi), 130 miliona manje nego u martu (3,43 milijarde) i 20 miliona manje nego na kraju aprila (3,32 milijarde).  
Za pet mjeseci 111 miliona eura štednje povučeno iz banaka
Portal AnalitikaIzvor

Najveći pad je kod građana - sa 1,28 milijardi u januaru na 1,2 u aprilu, a da bi na kraju maja porasli za 14 miliona. U odnosu na prva tri mjeseca ove godine, u aprilu i maju su za 80 do 100 miliona niži depoziti privatnih firmi, koji su na kraju petog mjeseca iznosili 746 miliona eura. Iz banaka ocjenjuju da je pad uslijedio zbog isključenja depozita Atlas banke, kojoj je 5. aprila oduzeta dozvola za rad i otvoren stečaj.

CBCG je saopštila da je zbog toga zabilježen pad ukupnih depozita u aprilu za 110 miliona eura. Objasnili su tada da je to neto efekat isključivanja depozita Atlas banke od 190 miliona eura i povećanja depozita u drugim bankama za 80 miliona eura. Tragom ove informacije Pobjeda je pitala banke da li je kod njih došlo do povlačenja depozita. Na pitanje da li se može očekivati rast kamata na depozite, iz banaka su odgovorili da to sada nije u planu.

STABILNI INDIKATORI

Jedino je Sosijete ženeral banka saopštila da je u manjoj mjeri došlo do odliva depozita i objasnili da je to uobičajeno u ovom dijelu godine. - Određeni broj kompanija i fizičkih lica priprema se za ljetnju turističku sezonu, pa je očekivano da svoja sredstva usmjeravaju na drugačiji način - objasnili su iz Sosijete banke.

Kazali su da sa sigurnošću ne mogu reći da li će povećavati kamate i dodali da „će pratiti zahtjeve tržišta i odgovoriti adekvatno na njih“. Iz CKB, koja uskoro i prisajedinjuje Sosijete banku, su kazali da kod njih nije bilo odliva depozita, već da se radi o sezonskim aktivnostima klijenata. Na pitanje da li planiraju povećanje kamata, odgovorili su da je situacija u Crnoj Gori i na međunarodnom tržištu takva da u kratkom roku ne očekuju značajan rast kamata na štednju.

KAMATE OSTAJU

U Erste banci kažu da je kod njih prisutan trend rasta depozita od kraja 2018, što je dovelo do povećanja tržišnog učešća sa 9,89 odsto na 12,51 odsto na kraju aprila. Ukupni depoziti su iznosili 415,88 miliona eura, što je 21,5 odsto više nego posljednjeg dana decembra. Kazali su da ne planiraju povećanje kamata na depozite, jer je tržište pokazalo da to nije ključni opredjeljujući faktor za deponente, već povjerenje, dobro iskustvo i jaka reputacija. I u NLB kažu da registruju značajan rast depozita, te ocjenjuju da je pad na nivou bankarskog sistema uslijedio zbog Atlas banke.

Što se tiče kamate na štednju, naveli su da će usklađivati svoje uslove sa potrebama tržišta. I u Lovćen banci kažu da bilježe rast depozita sa 128 miliona eura na kraju 2018. na 132 miliona na kraju aprila ove godine, od čega se 2,5 miliona odnosi na fizička, a milion i po na pravna lica. Ni oni ne planiraju povećanje kamate na štednju.

Portal Analitika