Podgorica

Naredne godine izgradnja postrojenja za prečišćavanje otpadnih voda

Koristite svoje mjesne zajednice što je moguće više kao glavni kanal komunikacije sa Glavnim gradom i na taj način ćete najbolje uticati na kreiranje politika koje sprovodimo i na realizaciju projekata koji su vama važni, poručio je gradonačelnik Glavnog grada Podgorica dr Ivan Vuković tokom petosatnog razgovora sa mještanima mjesnih zajednica Zagorič i Zlatica.
Naredne godine izgradnja postrojenja za prečišćavanje otpadnih voda
Portal AnalitikaIzvor

„Zagorič nam predstavlja najveći izazov kada je riječ o legalizaciji objekata i mi smo tu priču pokrenuli, angažovao se i lično ministar Radulović da nađemo najbolje rješenje u smislu finansijske konstrukcije koja bi ljudima pomogla da plate to zemljište i objekte, ono što su u obavezi prema državi i prema gradu na neki vremenski period od 15-20 godina, a da bismo mi mogli da se pojavimo kao partner u tom poslu“, kazao je gradonačelnik Vuković, naglašavajući da je rješenje te situacije prioritet kako bi se konačno završila komplikovana priča o imovinsko-pravnim odnosima u park šumi Zagorič.

„Najveći problem ovoga dijela grada je saobraćajna povezanost. Zagorič je narastao, danas sigurno ima preko 20.000 stanovnika, stanogradnja je i dalje u ekspanziji, tako da će se broj stanovnika i povećavati. Sa jedne strane, to je lijepo jer se pokazuje da je Zagorič izuzetno lijepo mjesto za život, a sa druge strane to predstavlja ozbiljan izazov za gradsku upravu jer stanje infrastrukture ne prati te demografske trendove. Što se tiče Zagoriča, imamo dvije saobraćajne veze, ako ne računamo onu obilaznicu koju smo gradili od Zlatice prema centru grada i Starom aerodromu, dakle imamo ulicu Ludviga Kube koja je u stanju u kakvom se nalazi i imamo ulicu Drugog crnogorskog bataljona. Sa obje ulice imamo određene probleme. Najlogičnije bi bilo ono što ste vi predložili, da se Ulica Drugog crnogorskog bataljona proširi i dobio sam informaciju iz Agencije za izgradnju i razvoj da je to moguće. Ta bi se ulica nastavila na šetalište na Morači, koje planiramo da radimo od Zagoriča do Blažovog mosta, ali bismo na taj način ušli u urbanističku parcelu koja se nalazi preko puta i koja je privatno vlasništvo. Kako ne bismo ugrožavali interese privatnih vlasnika, mislimo da je mnogo bolja ideja – i to smo pokrenuli prema Ministarstvu održivog razvoja i turizma – da se mijenja prostorno-urbanistički plan za Podgoricu, koji je usvojen prije pet godina. U Ulici Ludviga Kube je nešto bolja situacija, ali nijesmo dobili dozvolu da tamo bilo što radimo, zbog toga što ulica prolazi duž željezničkog koridora. Mi smo novac opredijelili, 450.000 eura za eksproprijaciju, pošto je tamo dosta privatne zemlje koju treba otkupiti i 250.000 eura za prvu fazu rekonstrukcije te ulice, otprilike od onog mjesta gdje su zgrade u naselju Gorica C do kraja ove ulice, odnosno do objekta poliklinike Filipović. Ne zavisi dominantno od nas, ali bez toga ne možemo pričati o Zagoriču kao o naselju koje je kvalitetno vezano sa ostatkom grada“, kazao je gradonačelnim Vuković govoreći o planovima za dalji razvoj ovog dijela grada.

Naredne godine će Zagorič, u svim ulicama koje nemaju taj dio infrastrukture, dobiti fekalnu kanalizaciju. Taj posao će biti urađen u sklopu izgradnje sistema za prečišćavanje otpadnih voda (kolektora) i od ukupno 20 kilometara pripadajuće kanalizacione mreže, Zagorič će dobiti četiri tokom 2020. godine. Vrtić u Zagoriču od sjutra će biti imati feklanu kanalizaciju, a već u ponedjeljak će „Vodovod i kanalizacija“ početi radove na atmosferskoj kanalizaciji, kako bi bio omogućen nesmetan prilaz djeci i roditeljima, u što će biti investirano 30.000 eura. Tokom 2018. godine „Vodovod i kanalizacija“ je na teritoriji MZ Zagorič investirao oko 130.000 eura, a „Putevi“ gotovo 200.000 eura.

 Kada je riječ o zahtjevima građana iz Mjesne zajednice Zlatica, Vuković je istakao da će i u tom dijelu grada biti riješen problem fekalne kanalizacije kroz izgradnju postrojenja za prečišćavanja otpadnih voda, što znači da će tokom naredne dvije do tri godine i taj problem biti riješen. Takođe, Glavni grad je podržao inicijativu koju su ranije delegirali mještani Zlatice za izgradnju vrtića i o tome je već postignut dogovor sa predstavnicima Ministarstva prosvjete.

„Glavni grad će i za taj vrtić dati svoj doprinos u vidu vrijednosti zemlje i komunalija, kako to uvijek radimo kada su u pitanju objekti od opšteg interesa, ali se ti, često milionski ulozi Glavno grada zaborave pomenuti“, kazao je Vuković.

On je istakao da se zalaže za to da se situacije sa sa nedostatkom asfalta rješavaju sistemski, izgradnjom funkcionalnih ulica u dužini od nekoliko stotina metara, a ne pojedinačno i neplanski po desetak ili dvadeset metara.

Kada je riječ o park šumi Zlatica, Glavni grad se opredijelio za model javno-privatnog partnerstva, kako bi ovaj prostor za namjenu sportskih sadržaja dobio kvalitet, a ujedno bilo obezijeđeno njegovo čuvanje. Gradonačelnik je naglasio da se Glavni grad suočava sa velikim problemom vandalizma kada su u pitanju igrališta za djecu, sportski tereni i ukupno javne površine, jer bi novac koji se troši na obnavljanje tih prostora nakon što ih vandali unište mogao da bude iskorišten za izgradnju novih sličnih sadržaja.

„Neko je uspio da na stadionu FK „Kom“, koji je novi prvoligaš na što smo svi ponosni, uspio da razvali ogradu i zapali vještački teren koji košta nekoliko stotina hiljada eura“, kazao je Vuković i dodao da će kroz DUP Murtovina taj sportski kompleks biti jedan od najsavremenijih u Crnoj Gori.

„Iduće godine će biti urađen nastavak Bulevara Vilija Branta na Zlatici, ostalo je da produžimo taj bulevar 500 metara ka Kolašinu i od te tačke lijevo će ići skretanje ka budućem autoputu i već se radi projekat za tu posljednju dionicu bulevara. Imamo i dvije investicije u najavi koje bi mogle značajno da utiču na smanjenje nezaposlenosti u ovom dijelu grada, za koje znam da je veoma izraženo, posebno među mladim ljudima“, istakao je gradonačelnik Vuković.

Gradonačelnik Vuković i zamjenik gradonačelnika Časlav Vešović govorili su i o tekućem investicionom ciklusu od 200 miliona eura ulaganja u kapitalne infrastrukturne projekte u Glavnom gradu, među koje spadaju postrojenje za prečišćavanje otpadnih voda, jugozapadna obilaznica, donjogorički bulevar, ugradnja led rasvjete, izgradnja doma za stare, bulevar prema Zeti, vrtić na Starom Aerodromu,srednja stručna škola u Golubovcima, zgrada Gradskog pozorišta, zapadna obilaznica, bulevar između Podgorice i Danilovgrada, novi bulevar u Gornjoj Gorici, bulevar prema Tuzima, rekonsturkcija starog puta ka Danilovgradu, izgradnja istočne tribine Gradskog stadiona, proizvodnja električne energije iz biogasa i mnogi drugi.

Gradonačelnik Vuković i njegovi saradnici iz gradske uprave tokom narednih nekoliko sedmica razgovaraće sa građanima u svim mjesnim zajednicama na teritoriji Podgorice.

Portal Analitika