Crna hronika

Ukinuta presuda Boreti, Bigoviću i ostalima za ubistvo Šćekića

Ustavni sud Crne Gore ukinuo je presudu Vrhovnog suda kojom su Saša Boreta, Ljubo Bigović, Ljubo Vujadinović i Milan Šćekić osuđeni na po 30 godina zatvora za ubistvo visokog policijskog funkcionera Slavoljuba Šćekića i za bombaški napad na hotel Splendid u Bečićima, saznaje FOS.
Ukinuta presuda Boreti, Bigoviću i ostalima za ubistvo Šćekića
Portal AnalitikaIzvor

Presuda je ukinuta u cjelosti, a istom je i Alan Kožar osuđen na šest godina i dva mjeseca zatvora za podmetanje eksploziva na gradilištu hotela "Splendid" u Bečićima.

Ukinuto je i rješenje Vrhovnog suda kojim su odbijene žalbe branilaca na rješenje Vrhovnog državnog tužilaštva kojim je odbijen predlog za podizanje zahtjeva za zaštitu zakonitosti protiv presude Vrhovnog suda.

Predmet je vraćen Vrhovnom sudu na ponovni postupak koji će sada morati ponovo da razmatra žalbe na osuđujuće presude Višeg i Apelacionog suda u ovom predmetu.

Ovu odluku je na danas održanoj sjednici donio Ustavni sud većinom glasova sudija.

Dodatno, sud je utvrdio i da je Boreti i Bigoviću povrijeđeno pravo na suđenje u razumnom roku, garantovano Ustavom i Evropskom konvencijom, zbog predugog trajanja postupka pred Višim sudom u Podgorici.

Ustavni sud nije objavio obrazloženje ove odluke, ali će isto biti objavljeno u Službenom listu Crne Gore.

Ukinutom presudom Vrhovnog suda od 20. oktobra 2015. godine odbijene su žalbe Vrhovnog državnog tužilaštva Crne Gore - Odjeljenja za suzbijanje organizovanog kriminala, korupcije, terorizma i ratnih zločina, optuženog Milana Šćekića i njegovih branilaca i branilaca optuženih Ljuba Vujadinovića, dok je uvažio žalbe optuženog Saše Borete i njegovih branilaca i branilaca optuženog Ljuba Bigovića i Alana Kožara i preinačio presudu Apelacionog suda Crne Gore samo u odnosu na krivično djelo iznuda u pokušaju vezano za dešavanja podmetanje i aktiviranje eksplozivnih naprava na gradilištu hotela "Splendid", nalazeći da se radi o osnovnom obliku tog krivičnog djela, a ne o kvalifikatornom obliku ovog djela kako je to zaključio drugostepeni sud, dok su žalbe izjavljene u korist ovih optuženih u preostalom dijelu ocijenjene neosnovanim.

Podsjetimo, Vrhovni sud je tada saopštio da je presudom utvrđeno da su nižestepeni sudovi pravilno i potpuno utvrdili sve odlučne činjenice koje su od značaja za pravnu ocjenu krivičnih djela zbog kojih su optuženi oglašeni krivim i za pravilnu primjenu odredbi Krivičnog zakonika.

"Po ocjeni ovog suda Viši sud u Podgorici i Apelacioni sud Crne Gore su pouzdano zaključili da je optuženi Alan Kožar, podstreknut od optuženih Saše Borete i Ljuba Bigovića, u junu i julu 2005. godine, sa njemu znanim licima, u tri navrata učestvovao u podmetanju eksploziva na gradilištu hotela "Splendid" u Bečićima - Budva i da je motiv podmetanja i aktiviranja eksplozivnih naprava bio da se suvlasnici preduzeća "Montenegro stars", koje je bilo investitor radova, prinude da kupe susjedne nepokretnosti za iznos od 2.500.00€ (dva miliona i petsto) iako oni nijesu bili zaintresovani za njihovu kupovinu, a sa namjerom da optuženi Saša Boreta, Ljubo Bigović i Alan Kožar sebi pribave protivpravnu imovinsku korist", navodi se u obrazloženju presude Vrhovnog suda iz 2015. godine i dodaje:

"Takođe, Vrhovni sud je našao da su nižestepeni sudovi pravilno utvrdili da su optuženi Ljubo Vujadinović i Milan Šćekić preduzeli radnju izvršenja ubistvo policijskog inspektora Slavoljuba Šćekića u noći 30.08.2005. godine, u naselju Tološi, Podgorica, podstreknuti od optuženih Saše Borete i Ljuba Bigovića, koji su im za realizovanje radnje lišenje života policijskog inspektora obećali visoku novčanu nagradu. Motiv podstrekača bio je namjera optuženih Saše Borete i Ljuba Bigovića da se prekine policijska istraga kojom je rukovodio sada pok. Slavoljub Šćekić i ostanu neotkriveni akteri podmetanja eksploziva na gradilištu hotela "Splendid". Izvršioci ubistva su vozilo džip "Čiroki", koje je korišćeno prilikom izvršenja ubistva, odvezli do Komanskog mosta i uništili ga aktiviranjem eksplozivne naprave."

Ukinutu presudu Vrhovnog suda u oktobru 2015. godine donijelo je vijeće kojim je predsjedavala sutkinja Stanka Vučinić, sudija izvjestilac je bio Petar Stojanović, a članovi vijeća sudije Svetlana Vujanović, Hasnija Simonović i Branimir Femić.

 

Portal Analitika