Društvo

Atlas grupa: Đurđića koriste jer nema dokaza protiv Kneževića

"Nijesu postojali uslovi predviđeni članom 125 Zakonika o krivičnom
postupku da Đorđe Đurđić dobije status svjedoka saradnika”, navela  je odbrana predsjednika Atlas Grupe dr Duška
Kneževića, na čelu sa advokatom Zdravkom Đukanovićem.
Atlas grupa: Đurđića koriste jer nema dokaza protiv Kneževića
Portal AnalitikaIzvor

“Da bi neko lice dobilo rješenje kojim mu se određuje status svjedoka saradnika, potrebno je da njegov iskaz i dokazi koje pruži sudu znatno doprinose dokazivanju krivičnog djela i da pomažu otkrivanju, dokazivanju i sprječavanju drugih krivičnih djela kriminalne grupe. Potrebno je i da je značaj njegovog iskaza pretežniji od krivičnog djela koje mu se stavlja na teret. Nijedan od  ova dva uslova nije ispunjen, a zakon traži kumulativno ispunjenje oba uslova”, navode iz Atlas grupe.

Po uvjerenju odbrane, Specijalno državno tužilaštvo u Podgorici je prijedlog da se Đurđić sasluša kao član kriminalne organizacije stavilo iz razloga što u dosadašnjem toku postupka nijesu utvrdili postojanje bilo kakvog relevantnog dokaza koji bi teretio Duška Kneževića, dodaju

“Okolnost da se Đurđiću da status svjedoka saradnika samo potvrđuju navode iz prethodna dva saopštenja odbrane Duška Kneževića, a u kojima odbrana navodi da joj je poznato kakvim pritiscima je bio izložen Đorđe Đurđić. Ovdje je u konkretnom slučaju riječ o nastavku tih pritisaka”, saopšteno je.

U kolikoj mjeri je riječ o nezakonitom postupanju SDT-a u Podgorici u kontinuitetu, govori sama po sebi okolnost da je Đorđu Đurđiću prije dodjeljivanja statusa svjedoka saradnika, u drugom krivičnom postupku koji je javnosti poznat kao slučaj "Kaspija" izrečena kazna kućnog zatvora u trajanju od 6 mjeseci. Odbrana naglašava da je za krivično djelo Zloupotreba položaja u privrednom poslovanju iz člana 272 stav 3 Krivičnog zakonika  Crne Gore zaprijećena  kazna zatvora u trajanju od dvije do deset godina.

“Sa stanovišta zakona, ovakva kazna od 6 mjeseci ima jednaku vrijednost kao da su Đurđiću izrekli kaznu zatvora od šest dana kućnog zatvora.

Pored glavne kazne izrečena mu je i sporedna kazna kojom je obavezan da plati i 4000 eura, iako po izričitom slovu Krivičnog zakonika, član 272 stav 3, stoji da se za stav 3 ovog zakona odgovornom licu sudi samo ako je odgovorno lice u privrednom društvu pribavilo imovinsku korist koja prelazi iznos od 40.000 eura”, ističu iz Atlas grupe.

“Iako u ovakvom postupanju nema pravne logike odbrana je svjesna činjenice da u konkretnom slučaju postoji neka "druga" vrsta logike, što će odbrana dokazati prilikom ispitivanja Đorđa Đurđića i drugih lica tokom oba krivična postupka.

Bez obzira na ovakve pritiske, uvjereni smo da ćemo u postupcima pred Višim sudom u Podgorici, dokazati neosnovanost optužbi protiv Duška Kneževića, ali i okolnost da je jedini smisao dodjeljivanje statusa svjedoka saradnika Đorđu Đurđiću okolnost da se po članu 127 ZKP Crne Gore   iz spisa izdvajaju zapisnici i službene zabilježbe o ranijim iskazima svjedoka saradnika koje je dao kao osumnjičeni ili okrivljeni, kao i okolnost da se ovi zapisnici i službene zabilješke ne mogu upotrijebiti kao dokaz u krivičnom postupku.

Javnosti je odlično poznato da je Đurđić u dosadašnjim postupcima pred Privrednim sudom  Crne Gore davao dijemetralno različite iskaze", zaključuju.

Portal Analitika