Abiznis

Izvršitelji riješili petinu predmeta, međusobna dugovanja pola milijarde

Javni izvršitelji su tokom prošle godine imali u radu ukupno 171.919 predmeta, od čega su riješili skoro petinu. Stopa naplate je relativno niska i kreće se od 4,4 do 8,85 odsto. Ipak, primijećeni znaci velikog poboljšanja...
Izvršitelji riješili petinu predmeta, međusobna dugovanja pola milijarde
Predrag Zečević
Predrag ZečevićAutor
Portal AnalitikaIzvor

Javni izvršitelji su lani imali u radu ukupno 171.919 izvršnih predmeta na osnovu vjerodostojnih isprava i mjenice kao vjerodostojne isprave.

“Od navedenog broja riješili su 33.118 predmeta ili 19,26% od ukupnog broja predmeta u radu, odnosno 61,39% od broja primljenih predmeta u posmatranom periodu, što je više u odnosu na prethodni period za 2,49%, odnosno 16,82%, pa ukazuje na značajno povećanje procenta riješenih predmeta u odnosu na broj primljenih”, pokazuje Analiza Ministarstva pravde.

I pored navedenog povećanja, kako se konstatuje, potrebno je nastaviti sa preduzimanjem zakonom propisanih radnji izvršenja, u granicama ovlašćenja datih od strane izvršnog povjerioca, kako bi u narednom periodu bio riješen još veći broj predmeta.

STRUKTURA

Analizirajući strukturu riješenih predmeta formiranih na osnovu izvršnih isprava, zaključuje se da je najveći broj ovih predmeta – 11.713 ili 87,45% od broja riješenih predmeta, riješen naplatom potraživanja od 100%, što strukturu riješenih predmeta čini izuzetno povoljnom.

Sa druge strane, u strukturi neriješenih predmeta, u najvećem broju slučajeva – 89,02%, izvršenje nije moguće sprovesti iz objektivnih razloga: nepostojanje sredstava na računu izvršnog dužnika, nepostojanje pokretnih stvari i nepokretnosti izvršnog dužnika itd., na koje javni izvršitelj ne moţe uticati i naplatu potraživanja učiniti efikasnijom.

“Kada je u pitanju stopa naplate potraživanja u predmetima formiranim na osnovu izvršnih isprava, javni izvršitelji su u posmatranom periodu naplatili 48.832.719 eura ili 8,85% od ukupnog iznosa potraživanja – 551.773.52 eura, što ukazuje na to da je naplata potraživanja povećana za 19.118.500 eura u odnosu na prethodni period. I pored toga, u narednom periodu je neophodno intenzivirati preduzimanje svih zakonom propisanih radnji izvršenja, u granicama ovlašćenja datih od strane izvršnih povjerilaca, kako bi ovaj procenat nastavio da se povećava”, ističe se u Analizi.

NAPLATA

Radi pravilnog razumijevanja rezultata rada u pogledu naplate potraživanja, treba imati u vidu činjenicu da se u radu kod javnih izvršitelja nalazi veliki broj izvršnih predmeta sa visokim iznosima potraživanja, koji su objektivno nenaplativi već duže vremena, a izvršni povjerioci, i pored toga, istrajavaju kod svog predloga za izvršenje, što u značajnoj mjeri opterećuje rad i rezultate rada javnih izvršitelja.

Stopa naplate potraživanja u predmetima formiranim na osnovu vjerodostojnih isprava i mjenice kao vjerodostojne isprave niža je u odnosu na izvršne isprave, jer su javni izvršitelji u posmatranom periodu naplatili 25.112.233 eura ili 4,40% od ukupnog iznosa potraživanja – 570.251.973 eura, što je za 13.239.213 eura više u odnosu na prethodni period posmatranja.

“Ovdje treba imati u vidu činjenicu da je znatan iznos potraživanja, kao i kod predmeta na osnovu izvršnih isprava, prenesen iz prethodnog perioda i da postoji veliki broj potraživanja koja već duži vremenski period nijesu naplativa”, poručuje se u Analizi.

Ako uporedimo podatke o prosječnoj stopi naplate potraživanja u svim izvršnim predmetima u posmatranom periodu koja iznosi 6,63%, sa podacima o prosječnoj stopi naplate potraţivanja u svim izvršnim predmetima iz prethodnog perioda koja je iznosila 4,41%, može se konstatovati da je stopa naplate potraživanja u posmatranom periodu veća za 50,34% u odnosu na prethodni period.

“Kada je u pitanju prosječna dužina trajanja postupka izvršenja, ista je u svim predmetima na osnovu izvršnih isprava iznosila 18 dana, a u predmetima u kojima je potraživanje naplaćeno 100% 16 dana, tako da se može konstatovati da se izvršni postupak sprovodio u relativno kratkom roku, ali ipak nešto dužem u odnosu na prethodni period u kojem je prosječna dužina trajanja postupka iznosila 14, odnosno 12 dana”, zaključuje se u Analizi.

Portal Analitika