Abiznis

Država nema podataka o svojoj imovini

Ni deset godina od usvajanja zakona Crna Gora nema registar državne imovine, odnosno sveobuhvatne podatke sa kojim nepokretnostima raspolaže i koja je njihova vrijednost.
Država nema podataka o svojoj imovini
PobjedaIzvor

Godinama Državna revizorska institucija na to upozorava, daje preporuke, ali se stanje mnogo ne mijenja, i dalje je (ne)evidencija državne imovine sistemski i veliki problem.

Podsjetimo da je parlament 2009. godine usvojio Zakon o državnoj imovini kojim je definisano da su organi i javne službe u vlasništvu države, kao i opština, dužni da naprave popis, procjenu i evidentiranje nepokretnih stvari koje su u njihovom vlasništvu i u roku od godinu dostave podatke Upravi za imovinu.

Uprava je bila dužna da uspostavi jedinstvenu evidenciju nepokretnih stvari iz državne imovine u roku od 90 dana nakon što im se podaci dostave.

Da li je konačno došlo vrijeme za ključne promjene, Pobjeda je pitala DRI, koja ce uskoro objaviti sveobuhvatnu reviziju ove objasti. Senator dr Branislav Radulović kaže da bi uskoro trebalo da bude objavljena revizija evidencije državne imovine i da očekuje da to bude prekretnica u uspostavljanju registra ove imovine.

„U skladu sa godišnjim planom za ovu godinu okoncana je revizija „Uspješnost uspostavljanja, vođenja i kontrole evidencije državne imovine kod državnih organa“. Subjektima revizije dostavljen je preliminarni izvještaj i usaglašena su sva pitanja u dijelu zaključaka, ocjena i preporuka.U toku ove sedmice nadležni kolegijum DRI će pristupiti usvajanju konačnog izvještaja, koji će biti objavljen na sajtu DRI“, najavio je za Pobjedu Radulović, koji je i rukovodilac kolegijuma za ovu reviziju.

Opširnije u Pobjedi.

Portal Analitika