Podgorica

Podgorički mostovi u novom ruhu

Preduzeća Glavnog grada ovih dana intenzivno rade na održavanju podgoričkih mostova.
Podgorički mostovi u novom ruhu
Portal AnalitikaIzvor

Zaposleni u građevinsko-zanatskoj operativi Agencije za stanovanje završili su molersko-farbarske radove na mostu Milenijum. U sklopu ovog posla, očišćena su i ofarbana ab sidrišta kablova, uklonjena je nečistoća iz podnožja bankina između pješačkog i kolovoznog dijela kao i ograde mosta, a ograda i bankine su premazane u potrebnom broju premaza. Sa metalnih djelova koji štite kablove očišćena je korozija i nanesena je nova zaštita, piloni mosta su premazani do visine tri metra, a preduzeće „Putevi“ će uskoro obnoviti horizontalnu signalizaciju.

Radnici Agencije za stanovanje rade i na Moskovskom mostu, na kojem će biti ofarbani ograda i klupe i zamijenjeni oštećeni elementi. Takođe, biće uklonjeni grafiti sa amfiteatra koji se nalazi uz most i obavljeno čišćenje.

Radnici D.O.O. „Putevi“ tokom vikenda izvode radove na Moskovskom mostu, a do sada su u saradnji sa ostalim preduzećima obavili značajne poslove na Krivom mostu, gdje su izvođeni radovi u dijelu rezanja, raskopavanja, valjanja, pripreme podloge za asfaltiranje trotoarskih površina, uklanjanja betonskog sloja na trotoarskoj površini, zamjene pohabanih betonskih ploča, sanacije postojećih betonskih ploča na površini od 320m², rekonstrukcije  ptt šahti, zamjene postojećih i ugradnji novih ivičnjaka, ugradnje rampi za osobe sa invaliditetom, demontaže postojeće i ugradnji nove ograde na dužini od 240m, rezanja betonskih stopa za stubove rasvjete, ugradnje stubova i rasvjetnih tijela,  uklanjanja oštećenog i ugradnji novog asfaltnog zastora na kolovoznoj i trotoarskoj površini od 2.300m² i obilježavanje horizontalne signalizacije.

most-most

Na  Mostu žrtava 5. maja završeni su radovi u dijelu rezanja, raskopavanja, valjanja, struganja postojećeg asfaltnog zastora, uklanjanja betonskog sloja na trotoarskoj površini, zamjene pohabanih betonskih ploča, sanacije postojećih betonskih ploča na površini od 500m², rekonstrukcije vodovodnih i ptt šahti, zamjene postojećih i ugradnji novih ivičnjaka, uklanjanja postojećih i ugradnji novih zaštitno ukrasnih stubića, sanacije ograde mosta, rezanja betonskih stopa za stubove rasvjete, ugradnje stubova i rasvjetnih tijela,  uklanjanja oštećenog i ugradnji novog asfaltnog zastora na kolovoznoj i trotoarskoj površini od 1.800m² i obilježavanje horizontalne signalizacije.

Na Vezirovom mostu završeni su radovi u dijelu  struganja postojećeg asfaltnog kolovoza, izrade sloja izravnjenja, ugradnji novog asfaltnog zastora na površini od 1799,35m²  i  obilježavanja horizontalne signalizacije.

Portal Analitika