Društvo

Prijave za upis novih studenata na Univerzitet Crne Gore sljedeće sedmice

Univerzitet Crne Gore raspisaće 25. juna 2019.  godine Konkurs za upis studenata u prvu godinu osnovnih studija, za studijsku 2019/2020, koji će biti objavljen u dnevnim listovima koji izlaze u Crnoj Gori, kao i na zvaničnom sajtu Univerziteta.
Prijave za upis novih studenata na Univerzitet Crne Gore sljedeće sedmice
Portal AnalitikaIzvor

"Konkursom je predviđeno 3.486 budžetskih mjesta, na 19 fakulteta Univerziteta Crne Gore. Prijave na konkurs podnosiće se 26. i 27. juna 2019. godine", saopštila je prorektorica za nastavu UCG prof. dr Đurđica Perović.

Prorektorica Perović je dodala da pravo prijave na Konkurs za upis na studije imaju crnogorski državljani i stranci, u skladu sa zakonom, koji su stekli odgovarajuću kvalifikaciju IV-1 podnivoa Nacionalonog okvira kvalifikacija.

"Uz prijavu za upis, kandidat prilaže originalnu diplomu o položenom eksternom maturskom, odnosno stručnom ispitu; originalna svjedočanstva o završenim pojedinačnim razredima srednjeg obrazovanja;   diplomu “Luča” ili ekvivalentnu diplomu; kopiju biometrijske lične karte, a za strance odgovarajuću ličnu ispravu koja se izdaje u skladu sa   posebnim propisom;  diplomu (ili ekvivalentni dokument) o osvojenoj prvoj ili drugoj nagradi na državnom  ili međunarodnom takmičenju iz predmeta koji su od značaja za nastavak obrazovanja", kazala je prorektorica Perović.

Prema njenim riječima, stranac podnosi i dokaz o poznavanju jezika na kome se izvode studije, izuzev u slučaju kada je završio srednju školu na jednom od jezika koji su u službenoj upotrebi u Crnoj Gori.

Upis studenata na Univerzitet Crne Gore bliže je uređen Pravilnikom o bližim uslovima, kriterijumima i postupku upisa u prvu godinu osnovnih studija Univerziteta Crne Gore (Bilten UCG, br.432/18).

Portal Analitika