Politika

Pojačati napore u 23. i 24. poglavlju

Međuvladine konferencije Evropske unije sa Crnom Gorom, koja je trebalo da bude održana u Briselu krajem juna, neće biti – potvrdili s utu informaciju Pobjedi u Savjetu EU. 
Pojačati napore u 23. i 24. poglavlju
Portal AnalitikaIzvor

Rumunija, kao predsjedavajuća Savjetom EU, namjeravala je da do kraja juna održi međuvladinu konferenciju sa Crnom Gorom i Srbijom.

Međutim, planovi su se očigledno promijenili jer međuvladine konferencije sa našom zemljom neće biti.

- Neće biti međuvladine konferencije sa Crnom Gorom ovoga puta - rečeno je Pobjedi u Savjetu EU.

Na posljednjoj međuvladinoj konferenciji u Briselu, koja je održana u decembru prošle godine, Crna Gora je otvorila pregovaračko poglavlje 27 – Životna sredina i klimatske promjene.

Jedino poglavlje koje još uvijek nije otvoreno je poglavlje 8 - Konkurencija. Za sada je zakazana sjednica Savjeta za stabilizaciju i pridruživanje koja će biti održana u Briselu 27. juna.

Savjet za stabilizaciju i pridruživanje nadzire primjenu i sprovođenje Sporazuma o stabilizaciji i pridruživanju i razmatra sva druga bilateralna ili međunarodna pitanja od obostranog interesa.

Savjet sačinjavaju predstavnici Savjeta EU i EK, s jedne strane, i članovi Vlade Crne Gore, s druge strane. U međuvremenu, šefovi diplomatije EU na sjednici Savjeta usvojili su zaključke o Crnoj Gori i drugim zemljama u procesu proširenja.

Savjet je, kako je navedeno u zaključcima, pozdravio napredak postignut u pregovorima o pristupanju sa Crnom Gorom. U većini oblasti, navode, postoji usklađenost zakonodavnog okvira.

Konkretno, Savjet naglašava da je napredak u poglavljima o vladavini prava i temeljnim pravima i dalje ključan i da ć e odrediti tempo pregovora o pristupanju.

- Stoga, Crna Gora sada treba da pojača reformske napore - posebno u kritičnim oblastima slobode medija, borbe protiv korupcije i trgovine ljudima - kako bi ispunila privremena mjerila za poglavlja 23 i 24. Samo kada ispuni te kriterijume, EU će biti u stanju da postavi mjerila za zatvaranje, koje će Crna Gora morati da ispuni prije zatvaranja tih poglavlja - ističe se u objavljenom dokumentu.

Portal Analitika