Podgorica

Niže takse za bašte lokala u Podgorici

Usvajanjem odluka o administartivnim i lokalnim komunalnim taksama kojim je predviđeno smanjenje taksi Glavni grad će na godišnjem nivou imati manji prihod za skoro 500.000 eura, saopštio je Miomir Jakšić, sekretar za finansije, na centralnoj javnoj raspravi i ovim odlukama. Centralna javna rasprava privukla je pažnju samo jednog ugostitelja, piše Dan.
Niže takse za bašte lokala u Podgorici
Portal AnalitikaIzvor

“Osnov za uvođenje lokalne komunalne takse je zauzimanje javne površine. Imali smo ranije 11 tačaka po kojima smo uvodil i komunalne takse, a sada samo tri i to korišćenje prostora na javnim površinama, korišćenje reklamnih panoa i korišćenje prostora za parkiranje vozila. Ova odluka će imati mnogo veće reperkusije u odnosu na adminsitartivne takse. Prema nekoj mojoj procjeni između 250.000 i 300.000 eura doći će do pada prihoda na godišnjem niovu po osnovu ove odluke. Kada se uzme u obzir da će po osnovu smanjenja svih administrativnih taksi prihod biti manji za 100.000 eura, to znači da će Glavni grad na godišnjem nivou biti zakinut za skoro 500.000 eura. Međutim, grad to svjesno radi u cilju poštovanja odluke Vlade”, rekao je Jakšić.

Najveće smanjenje, kako je objasnio Jakšić, došlo je kod zauzimanja prostora za postavljanje zatvorene bašte, pa je kvadrat prostora sa 27 eura smanjen na 15 eura.

“Kada je u pitanju postavljanje otvorene bašte kvadrat će se, umjesto 17 eura, sada plaćati 14 eura. Sve takse iz oblasti zauzimanja javnih površina su smanjene”, naveo je Jakšić.

Sekretar za finansije je naveo da su smanjene i sve administrativne takse.

“Prije mjesec dana donesen je Zakon o administratitvnim taksama kojem je cilj da se u smanje administrativne takse koja se plaćaju za izvršenu uslugu. Smanjeno je skoro 70 vrsta administrativnih taksi a skoro 80 odsto je pretrpjelo smanjenje pojedinačne takse. Glavni grad će ostati zakinut za oko 100.000 eura godišnje po ovom osnovu”, naveo je Jakšić.

Jakšić je naveo da će obje odluke biti upućene na saglasnost Ministarstvu finansija, te da se na julskoj sjednici Skupštine Glavnog grada može očekivati njihovo usvajanje.

Smanjenje lokalnih komunalnih taksi pohvalio je Dejan Stanišić, vlasnik lokala Mona Liza.

“Nisam mogao da vjerujem da li je ovo bio novinski gaf ili je ovo stvarno dobra namjera Glavnog grada. Bio sam prijatno iznenađen”, rekao je Stanišić.

Zabranjeno postavljanje panoa na stubovima rasvjete

“Komunalne usluge više neće moći na stubovima javne rasprave postavljati reklamne panoe jer je to zabranio Zakon o komunalnim djelatnostima”, saopštio je Jakšić.

On je rekao da su panoi postavljeni kao putokazi, a ne da budu konkurencija bilbodima.

“Zakon o komunalnim djalatnostima je zabranio da se na objektima infrastrukture postavljaju panoi što je nonsens jer svuda u svijetu to postoji. Ovim se ne da našem preduzeću, Komunalnim uslugama, da zaradi. Obratili smo se Ministarstvu turizma tražeći mišljenje i oni su nam rekli da se postojeći panoi moraju ukloniti. Ja pitam šta će se desiti u slučaju da mi sada raskinemo ugovor sa firmama koje se reklamiraju, a da taj rok nije istekao. Doći će nam tužbe, a naše preduzeće će imati troškove da ukloni postojeće panoe”, naveo je Jakšić.

Portal Analitika