Kultura

Do kraja 2020.godine milion eura za kreativne industrije i kulturnu baštinu

Ministar kulture Aleksandar Bogdanović i stalna predstavnica UNDP u Crnoj Gori Daniela Gašsparikova potpisali su danas na Cetinju Sporazum o saradnji te dvije institucije u okviru programa “Kreativna Crna Gora - ekonomska valorizacija i kreativne industrije“.
Do kraja 2020.godine milion eura za kreativne industrije i kulturnu baštinu
Portal AnalitikaIzvor

Sporazumom su definisana brojna polja saradnje tokom naredne dvije godine, zahvaljujući čemu će sektor kreativnih industrija u Crnoj Gori biti u potpunosti valorizovan. Osim toga, dio programa ticaće se segmenta kulturne baštine, za koji je tokom današnjeg potpisivanja ocijenjeno kako predstavlja izuzetan potencijal na planu kulturnog turizma. Izuzev navedenog, planirano je i partnerstvo u cilju prezentacije i popularizacije prirodne i kulturne baštine kroz kulturne rute Savjeta Evrope i Evropske mediteranske rute “EuroVelo8”.

Danas potpisanim dokumentom, uz ostalo, predviđen je zajednički rad pri izradi platforme “Živimo kulturu”, čiji će sastavni dio biti Online Art Market sa radovima crnogorskih stvaralaca. Uz to, Ministarstvo kulture i UNDP kroz partnerstvo će u prostoru podgoričkog kompleksa “Kolektor” razvijati uspostavljanje proizvodnje za umjetnike koji su podržani kroz program kreativnih industrija, uz zajedničku realizaciju javnih konkursa za izradu umjetničkih instalacija u okviru projekta “Mikro 020”. Organizacija raznorodnih manifestacija tokom ove godine, uz izradu dokumentacije za kreativni hab na prostoru Jusovače u Podgorici, neke su od ostalih oblasti saradnje definisanih sporazumom.

Pored navedenog, brojne mjere saradnje odnosiće se i na oblast baštine. U tom pogledu, prije svega, definisano je mapiranje i izrada studije o valorizaciji kulturnih dobara, izrada tehničke dokumentacije za njihovu rekonstrukciju, kreiranje aplikacija u cilju valorizacije kulturne baštine, promo spotova i drugih materijala.

Kako je istakao ministar Bogdanović, današnje potpisivanje sporazuma predstavlja nastavak uspješne saradnje Ministarstva kulture i UNDP.

Programom “Kreativna Crna Gora - ekonomska valorizacija i kreativne industrije“, čija je ukupna vrijednost milion eura, želimo doprinijeti ekonomskoj valorizaciji kulturnog nasljeđa i jačanju veza sa turističkom ponudom. Takođe, snažnom afirmacijom savremenog stvaralaštva i kreativnih industrija, želimo učiniti da budemo generator lokalnog ekonomskog razvoja u našim sredinama. Kada je riječ o konkretnim aktivnostima na polju kulturne baštine, želim istaći da ćemo odmah krenuti sa mapiranjem i izradom studija o potencijalima za njenu valorizaciju – rekao je on.

Posebno će, kako je naglasio ministar Bogdanović, biti tretirana oblast savremenih tehnologija.

Naš fokus biće i na izradi aplikacija i primjeni novih tehnologija u cilju snažnije veze sa turizmom i kreranja novog, konkurentnog proizvoda zasnovanog na kulturnom turizmu. Kada govorimo o savremenom stvaralaštvu i kreativnim industrijama, prije svega ćemo se baviti njihovim tržišnim kontekstom. Jer, kreativni potencijal naših umjetnika prevazilazi dosadašnju matricu da je država jedini finansijer umjetnosti i kulture. U tom smislu, stvaraćemo uslove za rad stvaralaca i dalji razvoj kreativnih industrija, prije svega kroz uspostavljanje kreativnih habova. Jednako ćemo raditi na uspostavljanju Online Art Marketa i brojnim drugim koji će doprinijeti tržišnoj valorizaciji kreativnog potencijala naših umjetnika – zaključio je ministar Bogdanović.

Stalna predstavnica UNDP u Crnoj Gori Daniela Gašsparikova kazala je kako su kultura i kreativnost izuzetan resurs za svaku državu. Kultura i kreativne industrije, u kombinaciji sa inovacijama, digitalnim tehnologijama i dizajnom, imaju potencijal za stvaranje novih radnih mjesta, razvoj preduzetništva i kreiranje atraktivnih mogućnosti za mlade da ostvare prihode. Globalno, kreativna industrija dostiže vrijednost od preko četiri 4 biliona američkih dolara godišnje (više od četiri hiljade milijardi), i ova saradnja predstavlja mogućnost za mlade ljude da iskoriste ovaj potencijal. Stoga, kako je ona naglasila, UNDP u potpunosti podržava aktivnosti Ministarstva kulture i viziju projekta “Kreativna Crna Gora”.

Tokom naredne dvije godine, kroz program “Kreativna Crna Gora”, posebna pažnja biće usmjerena ka kreativnim industrijama – idejama i infrastrukturi, poput uspostavljanja prvih kreativnih habova u Podgorici, Baru, Kotoru i Bijelom Polju. Uz to, industrija kulturnog turizma može Crnoj Gori otvoriti vrata ka novim tržištima i diverzifikaciji profila posjetilaca. Stoga, dragon am je što smo partneri Ministarstva kulture i lokalnih institucija u njihovim težnjama da adekvatno promovišu i predstave prirodnu i kulturnu baštinu kroz ovaj program – naglasila je ona.

Realizacija projekta definisanog sporazumom iznosi milion eura tokom ove i naredne godine. Ministarstvo kulture obezbijediće 500.000 eura, UNDP 100.000, a preostala sredstva partnerske opštine i drugi međunarodni donatori.
 

Portal Analitika