Društvo

Aktivnosti Zelenilo d.o.o. Podgorica na košenju travnatih površina

Zelenilo d.o.o. Podgorica je pored velikog broja redovnih aktivnosti na uređenju i održavanju javnih zelenih površina  svakodnevno angažovano i na košenju. 
Aktivnosti Zelenilo d.o.o. Podgorica na košenju travnatih površina
Portal AnalitikaIzvor

Timovi od po nekoliko kosača raspoređuju se na više lokacija kako bi se ravnomjerno izvodile aktivnosti na cjelokupnoj teritoriji Glavnog grada. 

kosenje2

Danas (11.06.2019.godine) su ekipe bile angažovane na sljedećim lokacijama:
-Bul. Džordža Vašingtona,
-Bul. Mihaila Lalića,
-Ul. Velimira Terzića,
-Bul. Ivana Crnojevića,
-Bul. Vilija Branta,
-Park-šuma Tološi,
-Centralni park,
-park Ivana Milutinovića, 
a započeto je i košenje u park-šumi Zlatica.
 

Portal Analitika