Abiznis

Crna Gora može biti dobar primjer okrenutosti zelenoj energiji

Crna Gora je odlučna da slijedi evropski trend koji prepoznaje čistu energiju kao proizvod od posebnog značaja, a životnu sredinu kao jedan od najznačajnijih resursa, kazala je ministarka ekonomije Dragica Sekulić na panelu e- mobility koji je održan danas u okviru Konferencije “Zeleni Dani“ 2019.
Crna Gora može biti dobar primjer okrenutosti zelenoj energiji
Portal AnalitikaIzvor

Ona je rekla da je ovakav skup idealna prilika da čujemo iskustva drugih kao i da prenesemo naša.

“Crna Gora može biti dobar primjer okrenutosti zelenoj energiji čemu u prilog govori podatak da smo u periodu od 24.maja do 2.juna uspjeli da sve energetske potrebe zadovljimo isključivo energijom iz obnovljivih izvora“, naglasila je Sekulić.

Ministarka je napomenula da je jako zadovoljna saradnjom sa UNDP koji se pokazao kao odličan partner na putu implementacije e-mobility i da nam je kroz naručenu studiju dat jasan presjek stanja i trenutna situacija na tom polju kao i da smo svjesni prepreka koje postoje trenutno u Crnoj Gori u pogledu uvođenja koncepta e-mobilnosti, tako da rezultati istraživanja potpuno oslikavaju zatečeno stanje.

“Konkretni koraci koji će biti preduzeti na samom početku odnosiće se na uspostavljanje neophodnog zakonskog i regulatornog okvira, kao i na uspostavljanje čvršće međusektorske saradnje. Ostaje i da vidimo što mi kao država i Vlada možemo učiniti da stimulišemo bolju implementaciju e – mobility“, istakla je Sekulić.

Ministarka je zaključila da se vode konstantni razgovori na ovu temu kako sa Vladom Crne Gore tako i sa Opštinom Podgorica i drugim primorskim opštinama u kojima je protok ovakvog vida saobraćaja najviše zastupljen.

Konferencija “Zeleni dani 2019“ održava se pod pokroviteljstvom Vlade Crne Gore, Privredne komore i UNDP, 5 i 6. juna u hotelu Hilton u Podgorici.

Cilj konferencije je da se ukaže na značaj korišćenja „zelene energije“ koja dolazi iz obnovljivih izvora kao i da se podstakne bolja implemenatacija e –mobility.

Portal Analitika